De Grote Oorlog in Schilde
Schildenaren in de Grote Oorlog

Heemkundige Kring Scilla publiceert:

ons eigen verhaal over de eerste wereldoorlog.

 

Samengesteld door:

Rudi Hertogs en Frank Van Konnegem.

Wie in België aan de eerste wereldoorlog denkt, denkt in de eerste plaats aan de Westhoek. Ook de ravage en de vele burgerslachtoffers in steden zoals Luik, Visé, Dinant, Leuven, Aarschot, Lier en Mechelen zijn algemeen bekend.

 

Vergeleken met al die ellende verdient de oorlogsgeschiedenis van Schilde maar een heel kleine voetnoot in de geschriften over de eerste wereldoorlog. Maar zolang we oog blijven hebben voor het grote verhaal, heeft ook die kleine Schildense voetnoot haar plaats.

 

Akkoord, er werd in Schilde niet gevochten. Maar dat had vooral met geluk te maken. En daarbij, Lier en Broechem liggen echt niet zo ver weg;

Akkoord, er vielen in Schilde bijna geen burgerslachtoffers en verhoudingsgewijs betreuren we minder gesneuvelden dan andere dorpen;

Akkoord, je kon tijdens de oorlog beter in een boerendorp wonen dan in een stad.

Maar ook in Schilde hadden gebouwen te lijden onder het oorlogsgeweld. En er vielen wel degelijk burgerslachtoffers. En we vonden meer gesneuvelden terug dan er officieel in Schilde erkend worden.

En ook bij ons was de zorg voor het dagelijkse brood het voorwerp van een dagelijkse strijd.

 

Daarom een boek over Schilde en Schildenaren OM NOOIT TE VERGETEN.

 

Prijs: €20

De boeken worden gratis besteld op het grondgebied Schilde.

Niet-inwoners kunnen hun boek zelf ophalen of met de ost laten bezorgen (meerkost: €4).

 

Technische gegevens:

Formaat: 210 x 297 mm

200 à 300 blz vierkleurendruk

Met foto's, plannen, scans van briefwisseling en andere relevant illustraties.

 

Enkele citaten:

 

"Mijnheer de kolonel-bevelhebber mag rekenen op mijne vaderlandsliefde, om eendrachtig en volledig mede te werken voor het in verdediging stellen der versterking, tot heil ons geliefd vaderland."

De dienstdoende burgemeester Jaak Daniëls

 

"Deze manschappen waren slecht gekleed. Bij mijn aankomst hadden er vele sinds het begin van de mobilisatie nog geen schoon ondergoed aangetrokken. Er was een totaal gebrek aan munitie."

Kapitein-commandant Raulier, bevelhebber Redoute van Schilde

 

"En toen op die Donderdag 8 october 1914, te 2.30u des namiddags, gebeurde hier het tragische, heet ondenkare, het ruwe vernielen van toren en kerk."

Pastoor Verlinden

 

"Op een gegeven moment kwamen de Duitsers in de school binnengevallen op zoek naar koper. Ze zochten onder meer naar de gewichten en schalen van de bascule [weegschaal] en naar de schoolbel. Enkele leerlingen verstopten het kopeer spontaan in hun schoolbank en de Duitsers hebben geen koper gevonden."

Meester Sterkens

 

Bestellen kan via dit formulier.