Documentatie Centrum


ItemID Titel Auteur
1906-0001 Huwelijksbewijs van Daniels Josephus en Verdyck Stephania  
1986-0001 De Spycker - Jaarboek 1986  
1987-0001 De Spycker - Jaarboek 1987  
1988-0001 De Spycker - Jaarboek 1988  
1989-0001 De Spycker - Jaarboek 1989  
1993-0001 Revolutie in Brabant 1787-1793 Van Hemelrijck F.
1993-0002 Gemeentepolitiek te Lebbeke 1795 - 1990 Dauwe Jozef
1993-0003 Works voor DOS  
1993-0004 Heiboeren - Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de eeuwse Kempen Vanhaute Eric
1993-0005 Ethnologica Flandrica 1 1985  
1993-0006 Ethnologica Flandrica 5 1989  
1993-0007 Ethnologica Flandrica 4 1988  
1993-0008 Woordenboek Nerderlandse taal  
1993-0012 Mistig Jorens - Pellegrims
1993-0017 Monumenten- en Landschapszorg - Gids Vlaanderen 1992 Goossens & Vlaeminck
1993-0018 Monumenten- en Landschapszorg - Beschermd Vlaanderen 1992 Goossens & Vlaeminck
1993-0019 De Vrouw en haar Levensgezel Lazarsfeld Sofie
1993-0021 Geschiedenis van Antwerpen - 9 Delen (gemerkt A t/m I) Kan. Fl. Prims
1993-0022 Deposito Bogaert Raymond
1993-0023 Van tijdstudie tot tarief Carroll P.
1993-0027 Voormannen I Fierens Alf.
1993-0028 Seksuele hygiëne Vermeire J.
1993-0029 Louise-Marie la bien-aimée (FR) Cappe Jeanne
1993-0030 Het Vlaams Bedrijfsleven V.E.V.
1993-0031 Federalisme in Belgie als grondwettelijk vraagstuk De Nolf R.
1993-0032 Leopold I en zijn tijd Bronne Carlo
1993-0033 Filips II. Zijn leven en zijn tijd Pfandl Ludwig
1993-0035 Huwelijkskeuze Gunther H.F.K.
1993-0036 Verslag over het Bestuur en den Zakentoestand.... Schilde 1885-1887  
1993-0038 Schuttersmaaltijd der officieren van de St.-Jorisdoelen, anno 1616, Fr. Hals Baard H.P.
1993-0042 De Vlaamse Houtsnede Lebeer Louis dr.
1993-0048 Krachtpatsers in de Nederlandse volkstaal De Baere C.
1993-0049 Studieën en Lezingen II Persyn Jul.
1993-0050 Het bont mozaïek der zomerzegels De Moor Christiaan
1993-0051 De Boer in de kunst Muls Jozef
1993-0053 De Vlaamse Primitieven Vansina Dirk
1993-0064 De natuur in lente, zomer, herfst en winter Smolik Hans-Willem
1993-0066 Apricot F1 Starter Pack  
1993-0067 Middeleeuwsch Romantisch Tooneel, of van Drie Abele Spelen De Maeyer Al.
1993-0073 De Romaanse Bouwkunst in de Nederlanden Lemaire R. dr.
1993-0074 Voortrekkers van den Nederlandschen Stam  
1993-0075 Thyl Ulenspiegel  
1993-0078 Rekenkunde (knap en klaar) Delobel H.
1993-0079 Actief rekenen De P-a J.
1993-0080 Knap en klaar Deel I Delobel
1993-0081 De dynamiek der grondstoffenmarkten Gottmann Jean
1993-0087 De Belgische Omwenteling van 1830 - 3 delen Josson Maurits
1993-0088 Aanvullende nota - Commissie van Voorlichting - Z.M. Koning Leopold III  
1993-0089 Gedenkboek van de Eeuwfeestviering  
1993-0096 Boerenalmanak 1944  
1993-0097 In memoriam - Vooraanstaande figuren uit den Vlaamschen Taalstrijd.... Segers Gustaaf
1993-0098 Keizer Karel en zijn tijd  
1993-0099 Hendrik Conscience en het Volksleven Van Hageland A.
1993-0100 Albrecht Rodenbach en de blauwvoeterij. Deel I Rodenbach Ferdinand
1993-0101 Geschiedenis der Nedere Landen  
1993-0102 Het Tooneelleven in Vlaanderen De Ronde Theo
1993-0103 Opvoeding Daels Frans
1993-0104 Lodewijk De Raet Lamberty Max dr.
1993-0105 Dietsche Warande en Belfort 1935 nr.1  
1993-0106 Antieke kalenderprenten Heyns Pol
1993-0107 Nederl. Volkskundige Bibliografie- deel X-Tijdschr. prov. Antw. 1850-1960 Van Laer Leo
1993-0108 De moord op tram 3. De laatste dag van Marie Coppens  
1993-0109 Leeuwenmuilen en Pantoffelbloemen. Vlaanderen door de laatste jaren heen Bauer Rijkaard Lod.
1993-0111 Over Rolzangers en Rolzangersliederen De Schuyter Jan
1993-0112 Uit Vlaanderen's muzikaal verleden Pols André M.
1993-0115 Walcheren  
1993-0116 Jaar in beeld 1960 Nieman R.
1993-0117 Steden en Landschappen II. Mechelen Leurs Stan (ir.dr.)
1993-0118 Vlaanderen zendt zijn zonen uit! Olbrechts Frans M.
1993-0119 Onze huisinsekten Senden Leo
1993-0121 Flamenpolitik Rudiger
1993-0122 Stille getuigen - 1914-1918. Kunst en geestesleven in de frontstreek  
1993-0123 Luik - Ons leger in den wereldoorlog De Mont & Olens
1993-0125 Ridderschap - Een cultuurhistorische verkenning Coppieters m. (drs)
1993-0126 Geschiedenis onzer Academieën van Beeldende Kunsten De Wilde G.A. (dr.)
1993-0127 XIIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenvelden - 1931  
1993-0128 XIIIe Bedevaart naar Vlaanderens Doodenvelden - 1932  
1993-0129 E.H. Lodewijk van Haecke - Koddige en geestige vertellingen  
1993-0130 Spiegelt U zacht De Jong A.M.
1993-0131 Volksbeewegen voor ziekten van mens en dier Geussens J.
1993-0132 Verheerlijkt Vlaandre (3 delen) Sanderus A.
1993-0134 Eigen Aard Peeters K.C.
1993-0136 Het verhaal van ons huis Weyns Jozef
1993-0137 In memoriam Cyriel Verschaeve 1874-1949  
1993-0138 Jacob van Artevelde (drama in 5 bedrijven) Verschaeve Cyriel
1993-0139 Vlaams-nationaal getuigenis - Voor een breed Vlaams Front Brauns & Coppieters
1993-0141 Gent, de fiere Gorissen Friedrich
1993-0142 Antwerpen, de Stoute Van de Velde Anton
1993-0144 Littekens van het verleden Huet Jan
1993-0145 De Psalmen De Smet R.H.
1993-0146 La doctine catholique (FR) Boulanger A. (abbé)
1993-0147 De Kempen in de 19de en in 't begin der 20ste eeuw Vliebergh E.
1993-0150 Annales de N. Dame du Sacré-Coeur (FR)  
1993-0152 Antwerpen 1860-1960 - Deel I  
1993-0153 Antwerpen 1860-1960 - Deel II  
1993-0154 Antwerpen 161-1965  
1993-0155 La Flandre-Française de langue flamande (FR) Coornaert Emile
1993-0156 Verrebroek viert 'Philip Verheyen'  
1993-0157 Leer- en leesboek onderwijsgeschiedenis, Ned.Letterkunde 1200/1700 Van Schotherst W.
1993-0158 Kunstschilder Alfred Ost Van Passen Robert
1993-0160 Ernest Claes Boni Armand
1993-0162 Het levende Oud-Antwerpen Muls Jozef
1993-0163 De Gruweljaren 1914-1916 Muls Jozef
1993-0166 Sint-Gommaruskerk te Lier  
1993-0167 Vlaamsch Kastelenboek Eemans marc
1993-0168 Geschiedenis van het Kiel Kan. Fl. Prims
1993-0169 De Nederlanden in Frankrijk Van Overstraeten Jozef
1993-0170 Albrecht Rodenbach - De wonderknape van Vlaanderen Vermeulen Jos
1993-0172 Michiel De Swaen - zijn leven en werk Celen V. (dr.)
1993-0173 Rembrandt Harmerszoon van Rijn - Fijnschilder Duchateau Marcel
1993-0174 De Heerlijkheid der Kerke Van den Vondel Joost
1993-0175 Oud-Antwerpsche Vertellingen Van den Oever Karel
1993-0176 L'évolution du sentment public..... sous l'occupation Allemande (FR) Struye Paul
1993-0177 Vlaandren's Weezang Severus Claudius
1993-0178 Voor mijn volk in nood Daels Frans
1993-0179 Constant Permeke Stubbe A.
1993-0180 De Heilige Schrift - Het oude testament - 3de deel  
1993-0182 De 'Heilige Pastoor' van Thildonck ... 1785 - 1869 Holemans Fr.
1993-0185 Minerva Lexikon berühmter Persönlichkeiten (DU) Burg-Schaumburg P.
1993-0186 De Straten van Antwerpen - Kronieken en Legenden Sleeckx
1993-0187 De historische gebondenheid der Nederlanden Van der Essen & Hoogewerf
1993-0188 Nederland in Frankrijk - De zuidergrens der Nederlanden Van Byleveld H.
1993-0190 De Boerenkrijg De Bruyne A.
1993-0191 De Vlaamse Interpellatie  
1993-0192 Vlaanderen's Herkomst en Groei: Mijter en Kroon Vandewoude G.
1993-0193 Steden en Landschappen III. De Haven van Antwerpen Bollengier K.
1993-0194 De Psychologie van den Antwerpenaar De Bom Emm.
1993-0195 Op de Rede. Het leven aan de waterkant in Europese Havens  
1993-0196 Het Hageland. Bijdrage tot zijn economische geschiedenis 19e-20e eeuw Vliebergh E.
1993-0197 Sociaal Antwerpen  
1993-0198 Gedichten Vuylsteke Julius
1993-0199 Verzamelde Prozaschriften - 3 delen Vuylsteke Julius
1993-0200 Heemkunde in Vlaanderen - Huldeboek dr. Jozef Weyns  
1993-0201 Brabant in de twaalfde eeuw: een renaissance?  
1993-0202 Mensen in Oorlogstijd  
1993-0203 Herentals historisch jaarboek van Herentals III  
1993-0204 Het ontstaan van Antwerpen - Arbeid van de Antwerpse Natiën  
1993-0205 Onze Kempen  
1993-0206 Verschaeviana 2de deel  
1993-0207 Flandere notre Mère (FR)  
1993-0209 Winterhulp - Kerstmis 1941  
1993-0210 Winterhulp - Kerstmis 1942  
1993-0211 Winterhulp - Kerstmis 1943  
1993-0212 Het programma van de K.A.J.  
1993-0213 De Ommegang der Immaculata Bus Jozef
1993-0214 Onze Vlaamse Gemeentenamen in moderne spelling Van de Wijer H.J.
1993-0215 Eene welopgevoede Dochter - De Burgemeester van Luik (deel 4) Conscience Hendrik
1993-0216 De Baanwachter - Het Goudland (deel 5) Conscience Hendrik
1993-0217 Een slachtoffer der moederliefde -Eene stem uit het graf - De Geldduivel (d.6) Conscience Hendrik
1993-0218 Menschenbloed - Geschiedenis mijner Jeugd (deel 7) Conscience Hendrik
1993-0219 De keus des Harten - De jonge Dokter (deel 8) Conscience Hendrik
1993-0220 Graaf Hugo van Craenhove - De Boerenkrijg (deel 9) Conscience Hendrik
1993-0221 Schandevrees - De Kwaal des Tijds (deel 10) Conscience Hendrik
1993-0222 Siska van Roosemael - Hoe men schilder wordt - De Koopman van Antw. (d.11) Conscience Hendrik
1993-0223 Ziekte d. Verbeelding - Wat eene Moeder... - Redevoeringen - Wonderj. (d.12) Conscience Hendrik
1993-0224 Evrard 't Serclaes - Avondstonden (deel 13) Conscience Hendrik
1993-0225 Baas Gansendonck - De Burgers van Darlingen (deel 14) Conscience Hendrik
1993-0226 Geluk van rijk ..- De Podagrist - Een goed Hart - Houten Clara (deel15) Conscience Hendrik
1993-0227 De Minnezanger - De arme Edelman (deel 16) Conscience Hendrik
1993-0228 Jacob van Artevelde (deel 17) Conscience Hendrik
1993-0229 Een Zeemanshuisgezin - ... - Eenige bladzijden uit het boek der Natuur (d.18) Conscience Hendrik
1993-0230 Het wassen beeld - Koning Oriand - Blinde Rosa (deel 19) Conscience Hendrik
1993-0231 De twee Vrienden - Rikke-Tikke-Tak - Moederliefde (deel 20) Conscience Hendrik
1993-0232 Batavia - Bavo en Lieveken (deel 21) Conscience Hendrik
1993-0233 Valentijn - Gerechtigheid van Hertog Karel (deel 22) Conscience Hendrik
1993-0234 Lambrecht Hensmans - Geld en Adel (deel 23) Conscience Hendrik
1993-0235 Eene Gekkenwereld - Bella Stock (deel 24) Conscience Hendrik
1993-0236 De Gierigaard - De Oom van Felix Roobeek (deel 25) Conscience Hendrik
1993-0237 De Schat van Felix Roobeek - Moeder Job (deel 26) Conscience Hendrik
1993-0238 De Omwenteling van 1830 - Het ijzeren Graf (deel 27) Conscience Hendrik
1993-0239 Eene 0 te veel - De Plaag der Dorpen - Eene verwarde Zaak (deel 28) Conscience Hendrik
1993-0240 De Loteling - Simon Turchi (deel 29) Conscience Hendrik
1993-0241 De Kerels van Vlaanderen (deel 30) Conscience Hendrik
1993-0242 Belgische Sagen en Legenden Roeck & Marquet
1993-0243 Land van playsantië Keersmaekers e.a.
1993-0245 Volledige werken van Hendrik Conscience - deel 3 Conscience Hendrik
1993-0247 De nieuwe Geneeskunde Dubois O.
1993-0249 Batavia Conscience Hendrik
1993-0251 Les van de Werve - 800 Ans d'histoire (2 delen) (FR) Schmitz & Bousse
1993-0252 Van Kasteel naar Kasteel 1 Arren Paul
1993-0253 Van Kasteel naar Kasteel 2 Arren Paul
1993-0254 Van Kasteel naar Kasteel 3 Arren Paul
1993-0255 Van Kasteel naar Kasteel 4 Arren Paul
1993-0256 De aloude Heerlijkheid Wommelgem  
1993-0258 Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant...(copie) Vandewalle Paul
1993-0259 Meten met Maten Daub A.J.
1993-0268 Van energie en materie Braunbek W.
1993-0274 Moderne natuurkunde, Deel 3C, trillingen en golven  
1993-0275 Ministère des Colonies - Annuaire officiel pour 1922 (FR)  
1993-0276 Historische opmars der techniek Quintyn J.B.
1993-0289 Dossier 1993-0289 documenten van De Elle en het Pond Van Bulck Jos
1993-0291 Het Kasteel van Westerlo en de Prinsen de Merode Vannoppen Henri
1993-0292 Hoffman - Krayer: internationaal classificatieplan voor Volkskunde  
1993-0293 Conscience De Graeve Rob.
1993-0295 Verslag over het Bestuur van de provincie Antwerpen - 1978 - deel 2  
1993-0296 Oostenrijks België 1713 - 1794  
1993-0297 België onder het Frans bewind 1792 - 1815  
1993-0298 Nieuwe Poorters te Turnhout 1536 - 1662 Autenboer E. (dr.)
1993-0299 Grafiek in de Nederlanden ten tijde van Rubens  
1993-0301 Toeristische revalorisatie der provincie Antwerpen, Schilde en 's-Gravenw. De Graaf Nicole
1993-0303 Steenokkerzeel en Humelgem in verleden en toekomst Lauwers Joz.
1993-0304 De Merksplasse Missionarissen  
1993-0305 Stads- en Dorpsherwaardering Peremans & Dierickx
1993-0306 Onze Kongo  
1993-0307 Historische Toelichtingen Post - Telegraaf - Telefoon  
1993-0308 Het Albertkanaal - Zijn economische beteekenis voor Vlaanderen Pinxten K.
1993-0309 XIe Bedevaart en Stormloop van 't jaar '30  
1993-0310 Van Rerum Novarum tot Quadragesimo Anno De Raedemaeker F.
1993-0311 Willem van Oranje en de zelfstandigheidsstrijd der Nederlanden Uytterhoeven Fr.
1993-0312 Onderrichtingen en Aanspraken Duhayon & Lyna
1993-0313 Het Statuut van de Arbeiderjeugd  
1993-0314 Voor een internationale keuze van de Arbeidersjeugd  
1993-0315 Handboek der K.A.J.  
1993-0316 Herbouwen Godin H.
1993-0317 Klim in je Stamboom Mispelon Michiel
1993-0318 Vlaenderen dijn Recht is out  
1993-0319 Annales - Handelingen - Schriften  
1993-0320 Catalogus der tentoonstelling: 'De Romeinen in het Antwerpse' (in DOS 2009/060)  
1993-0321 Sesam Ecologie. De mens en zijn milieu  
1993-0322 Oude kerkelijke kunst van Hallaar Gerits T.J. (lic.)
1993-0323 Präparation zu Livius 'Römische Geschichte' (DU)  
1993-0325 Dossier 1993-0325  
1993-0332 Geel - Jaarboek 20  
1993-0333 Geel - Jaarboek 21  
1993-0334 Mortsel - Jaarboek 1957  
1993-0335 Malle - Jaarboek 1980  
1993-0336 Malle - Jaarboek 1981  
1993-0337 Malle - Jaarboek 1982  
1993-0338 Malle - Jaarboek 1983  
1993-0339 Sandelyn - Jaarboek I  
1993-0340 De vlierbes - Jaarboek 1990  
1993-0342 Taxandria - Jaarboek 1972-1974  
1993-0343 Taxandria - Jaarboek 1976  
1993-0344 Taxandria - Jaarboek 1977  
1993-0345 Taxandria - Jaarboek 1978  
1993-0346 Taxandria - Jaarboek 1979-1981  
1993-0347 Taxandria - Jaarboek 1982  
1993-0348 Taxandria - Jaarboek 1984  
1993-0349 Taxandria - Jaarboek 1984  
1993-0350 Taxandria - Jaarboek 1986  
1993-0351 Taxandria - Jaarboek 1987  
1993-0352 Dossier 1993-0352 Mortsel 4e jaarboek  
1993-0353 Dossier 1993-0353 Mortsel jaarboek 1959  
1993-0354 Mortsel - Jaarboek 1959  
1993-0355 Van Gogh-museum. Aanwinsten 1986-1991  
1993-0356 Dans la province d'Anvers. 71 Promenades pédestres II. (FR) Schobbens Joseph
1993-0357 Zoersel - Jaarboek 1980  
1993-0358 Zoersel - Jaarboek 1981-'82  
1993-0359 Zoersel - Jaarboek 1982-'83  
1993-0360 Taxandria - Jaarboek 1985  
1993-0361 Taxandria - Jaarboek 1990  
1993-0362 Geel - Jaarboek 8  
1993-0363 Geel - Jaarboek 22  
1993-0364 Geel - Jaarboek 26  
1993-0365 Geel - Jaarboek 28  
1993-0366 Geel - Jaarboek 29  
1993-0367 Glas in Lood Vanden Bemden e.a.
1993-0369 Baas Gansendonck Conscience Hendrik
1993-0370 Brigands in 't geweer Verachtert Frans
1993-0371 Philosophie der Vlaamse Beweging Lamberty Max
1993-0372 Arm Vlaanderen Stracke D.A.
1993-0373 Nieuw België. De nationale oplossing van onzen taalstrijd ...  
1993-0374 Uit de geschiedenis der bezetting. De Vlaamsche Leeuw ... Van Landuyt Richard
1993-0375 Kritiek der Vlaamsche Beweging Vermeylen Aug.
1993-0376 Van Kasteel naar Kasteel 5 Arren Paul
1993-0379 De Brakken - Jaarboek 1988  
1993-0380 Oelegem in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1814-1830 deel 2 De Vos Eric
1993-0381 De Brakken - Jaarboek 1991  
1993-0382 De Brakken - Jaarboek 1992  
1993-0383 Malle - Jaarboek 1985  
1993-0384 Malle - Jaarboek 1986  
1993-0385 Malle - Jaarboek 1987  
1993-0386 Malle - Jaarboek 1991  
1993-0387 Malle - Jaarboek 1990  
1993-0388 Malle - Jaarboek 1989  
1993-0389 Malle - Jaarboek 1988  
1993-0390 Malle - Jaarboek 1992  
1993-0391 Malle - Jaarboek 1984  
1993-0392 Dossier 1993-0392 Scilla Jg 1,2,3  
1993-0393 Dossier 1993-0393 Scilla Jg 4  
1993-0394 Dossier 1993-0394 Scilla Jg 5  
1993-0395 Dossier 1993-0395 Scilla Jg 6  
1993-0396 Dossier 1993-0395 Scilla Jg 7  
1993-0397 Dossier 1993-0397 Scilla Jg 8 1e jaarboek  
1993-0398 Dossier 1993-0398 Scilla Jg 9 2e jaarboek  
1993-0399 Dossier 1993-0399 Scilla Jg 10 3e jaarboek  
1993-0400 Dossier 1993-0400 Scilla Jg 11 4e jaarboek  
1993-0401 Dossier 1993-0401 Scilla Jg 12  
1993-0402 Dossier 1993-0402 Scilla Jg 13 6e jaarboek  
1993-0403 Dossier 1993-0403 Scilla Jg 14-15-16 van 1983, 7e jaarboek  
1993-0404 Dossier 1993-0404 Scilla Jg 17 8e jaarboek  
1993-0405 Dossier 1993-0405 Scilla Jg 18 9e jaarboek  
1993-0406 Dossier 1993-0406 Scilla Jg 19 10e jaarboek  
1993-0407 Dossier 1993-0407 Scilla Jg 20 11e jaarboek  
1993-0408 Dossier 1993-0408 Scilla Jg 21 12e jaarboek  
1993-0409 Dossier 1993-0409 Scilla Jg 22+23 13e jaarboek  
1993-0410 Dossier 1993-0410 Scilla Jg 24 14e jaarboek  
1993-0411 Dossier 1993-0411 Scilla tentoonstelling  
1993-0412 De Krijter - Jaarboek 1992  
1993-0413 De Krijter - Jaarboek 1991  
1993-0414 De Krijter - Jaarboek 1990  
1993-0416 De Spycker - Jaarboek 1990  
1993-0417 De Spycker - Jaarboek 1991  
1993-0418 De Spycker - Jaarboek 1993  
1993-0419 De Spycker - Jaarboek 1992  
1993-0420 Rijkevorsel - Jaarboek 1989  
1993-0421 Rijkevorsel - Jaarboek 1992  
1993-0422 Rijkevorsel - Jaarboek 1991  
1993-0423 Rijkevorsel - Jaarboek 1990  
1993-0424 Taxandria - Jaarboek 1983  
1993-0425 Taxandria - Jaarboek 1992  
1993-0426 Taxandria - Jaarboek 1991  
1993-0427 Geel - Jaarboek 23  
1993-0428 Geel - Jaarboek 24  
1993-0429 De Vlierbes - Jaarboek 1989  
1993-0430 De Vlierbes - Jaarboek 1987  
1993-0432 Taxandria - Jaarboek 1988  
1993-0433 Taxandria - Jaarboek 1989  
1993-0434 De Vlierbes - Jaarboek 1993  
1993-0435 De Vlierbes - Jaarboek 1992  
1993-0436 Rijkevorsel - Jaarboek 1993  
1993-0439 Cours délectricité de l'école indistriëlle de Bruxelles I Tricot Edgar
1993-0440 Cours délectricité de l'école indistriëlle de Bruxelles II Tricot Edgar
1993-0441 Modern Woordenboek A-L  
1993-0442 Modern Woordenboek M-Z  
1993-0443 Scilla-statuten  
1993-0444 DUBBEL Scilla Jg 1 (1966-'67-'68) 1-2-3-4 + Jg 2 (1969) 5-6  
1993-0445 DUBBEL Scilla Jg 2 (1969) 7-8 + Jg 3 (1970) 9-10-11-12  
1993-0446 DUBBEL Scilla Jg 4 (1971) 1-2-3-4  
1993-0447 DUBBEL Scilla Jg 5 (1972) 1-2-3-4 + Brochure film 'Het Kasteel') + cat.tent. 23/6/72  
1993-0448 DUBBEL Scilla Lustrumnummer 1972  
1993-0449 DUBBEL Scilla Jg 6 (1973)  
1993-0450 DUBBEL Scilla Jg 8 (1975)  
1993-0451 DUBBEL Scilla Jg 9 (1976)  
1993-0452 DUBBEL Scilla Jg 10 (1977)  
1993-0453 DUBBEL Scilla Jg 11 (1978)  
1993-0454 DUBBEL Scilla Jg 12 (1979)  
1993-0455 DUBBEL Scilla Jg 14-15-16 (1981-'82-'83)  
1993-0456 DUBBEL Scilla Jg 17 (1984)  
1993-0457 DUBBEL Scilla Jg 18 (1985)  
1993-0458 DUBBEL Scilla Jg 19 (1986)  
1993-0459 Palmaressen RLS - RMS 1960-'71  
1993-0460 Tijdschrift 'Het Ven' 1964-'75  
1993-0461 Brochures - Pamfletten - e.a. RLS - RMS 1965-'71  
1993-0464 De Historie van het Vervoer door Schilde Van Bulck J.
1993-0465 Dokumenten en foto's Lustrumnummer Scilla  
1993-0467 L'art de conjuger (FR) Bescherelle Aine
1993-0468 Richtlijnen en wenken voor het administratief beheer ... museumverzamelingen  
1993-0470 Kiezerslijsten Schilde 1.9.86  
1993-0471 Kiezerslijsten Schilde 1.4.81  
1993-0472 Kiezerslijsten Schilde 1.8.82  
1993-0473 Kiezerslijsten Schilde Parl/Prov/Gem 1970-1972  
1993-0474 Kiezerslijsten Parl/Prov/Gem s'Gravenwezel 1.5.76-30.4.78  
1993-0475 Kiezerslijsten Parl/Prov/Gem 4.5.76-30.4.78  
1993-0476 Kiezerslijsten Schilde 9.3.77 Bijvoegsel  
1993-0477 Kiezerslijsten 9.3.77  
1993-0478 Kiezerslijsten Parl/Prov/Gem '74-'76  
1993-0480 Kiezerslijsten Schilde Europ.par. 12.3.79  
1993-0482 Parochieregisters 's Gravenwezel 4 Dopen+Huwelijken 1730-1791 Gemeente 's Gravenwezel
1993-0483 Parochieregisters 's Gravenwezel 5 Overlijden+Dopen 1793-1808 Gemeente 's Gravenwezel
1993-0484 Parochieregisters 's Gravenwezel 6 Dopen+Huwelijken+Overlijden 1779-1793 Gemeente 's Gravenwezel
1993-0485 Parochieregisters 's Gravenwezel 2 Gemeente 's Gravenwezel
1993-0486 Parochieregisters Schilde 9 Huwelijken 1753-1778 Gemeente Schilde
1993-0487 Parochieregisters 's Gravenwezel Gemeente 's Gravenwezel
1993-0488 Parochieregisters Schilde 3 Geboorten 1727-1773 Gemeente Schilde
1993-0489 Parochieregisters Schilde 4 Geboorten 1774-1791 Gemeente Schilde
1993-0490 Parochieregisters Schilde 10 Huwelijken 1753-1797 Gemeente Schilde
1993-0491 Parochieregisters 's Gravenwezel 1666-1729 Gemeente 's Gravenwezel
1993-0492 Parochieregisters Schilde 1 Geboorten 1605-1663 Huwelijken 1605-1664 Overlijden Gemeente Schilde
1993-0493 Parochieregisters Schilde 2 Geboorten 1664-1726 Gemeente Schilde
1993-0494 Parochieregisters Schilde 11 Huwelijken 1782-1797 Gemeente Schilde
1993-0495 Parochieregisters Schilde 12 Overlijden 1754-1778 Gemeente Schilde
1993-0496 Parochieregisters Schilde 8 Huwelijken 1664-1753 Overlijden 1664-1753 Gemeente Schilde
1993-0497 Parochieregisters Schilde 7 Geboorten 1791-1809 Gemeente Schilde
1993-0498 Parochieregisters Schilde 6 Geboorten 1782-1791 Gemeente Schilde
1993-0499 Parochieregisters Schilde 5 Geboorten 1779-1781 Huwelijken 1779-1781 Overlijden Gemeente Schilde
1993-0500 Vlaamse Begijnhoven - In schemelheyt der maechtlykheydt Van Mechelen Johan
1993-0501 Ons volkslied en onze volksmuziek vroeger en nu  
1993-0503 Dokumenten (copieën) Congregatie Onbevlekte Ontvangenis  
1993-0504 Dokumenten eigendommen van de Werve Bolders Willy
1993-0505 Kiezerslijsten Schilde 1.4.82  
1993-0506 Kiezerslijsten Schilde 1.11.89  
1993-0508 Kiezerslijsten Schilde  
1993-0509 Kiezerslijsten Schilde 1.4.80  
1993-0510 Rijkevorsel - Jaarboek 1978  
1993-0511 Rijkevorsel - Jaarboek 1979  
1993-0512 Rijkevorsel - Jaarboek 1980  
1993-0513 Rijkevorsel - Jaarboek 1981  
1993-0514 Rijkevorsel - Jaarboek 1982  
1993-0515 Rijkevorsel - Jaarboek 1983  
1993-0516 Rijkevorsel - Jaarboek 1984  
1993-0517 Rijkevorsel - Jaarboek 1985  
1993-0518 Rijkevorsel - Jaarboek 1986  
1993-0519 Rijkevorsel - Jaarboek 1987  
1993-0520 Rijkevorsel - Jaarboek 1988  
1993-0521 De Vlierbes - Jaarboek 1985  
1993-0522 De Vlierbes - Jaarboek 1986  
1993-0524 De Vlierbes - Jaarboek 1980  
1993-0525 De Vlierbes - Jaarboek 1981  
1993-0526 De Vlierbes - Jaarboek 1982  
1993-0527 De Vlierbes - Jaarboek 1988  
1993-0528 De Vlierbes - Jaarboek 1983  
1993-0529 De Vlierbes - Jaarboek 1984  
1993-0530 Nieuwste Tijd. Politieke en institutionele geschiedenis Franse en Holl. Tijd Deneckere e.a.
1993-0531 Religieuze en liturgische tijdschriften  
1993-0533 Wandelgids V.V.V.-Voorkempen. Schoten, Schilde, 's-Gravenwezel, Wijnegem  
1993-0534 Zijn politiek en ethiek te scheiden? Bombeke Dries
1993-0535 Geschiedenis en Volkskunde - 1977  
1993-0536 Geschiedenis en Volkskunde - 1981-1982  
1993-0537 Algemene Catalogus van de publikaties - maart 1983  
1993-0538 Limburgse kunst van heden (tentoonst. 8-11/11/1968)  
1993-0541 Monumentenzorg De Naeyer André
1993-0542 Fort 2. Een vestingbouwkundig overzicht (In 1999-0516) Simon Stevenstichting
1993-0543 5 systeemdiscettes WW1.0  
1993-0544 1 systeemdiscette Biblius  
1993-0545 De Leek in de Kerk Philips G.
1994-0001 Het politiek personeel - Le personnel politique (1780-1830) Lenders P.
1994-0002 Dossier 1994-0002 Scilla Jg 25 15e jaarboek  
1994-0004 Scilla kalender 1989 en dossier kalenders 1989-2000 Jacobs-Lembrechts
1994-0005 Scilla kalender 1990 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1994-0006 Scilla kalender 1991 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1994-0007 Scilla kalender 1992 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1994-0008 Scilla kalender 1993 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1994-0009 Scilla kalender 1994 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1994-0010 Van Schil Van Schil-Van Moerbeke
1994-0011 La terre e seigneurie de Ranst en Brabant....(FR) Van Berchem René
1994-0012 Dossier 1994-0012 Scilla mededelingsbladen 1980-1987  
1994-0013 Dossier 1994-0013 Scilla mededelingsbladen 1988-1993  
1994-0014 Toerisme - 1927 (gebonden tijdschrift)  
1994-0015 Toerisme - 1928 (gebonden tijdschrift)  
1994-0016 Toerisme - 1929 (gebonden tijdschrift)  
1994-0017 Toerisme - 1930 (gebonden tijdschrift)  
1994-0018 Toerisme - 1931 (gebonden tijdschrift)  
1994-0019 Toerisme - 1932 (gebonden tijdschrift)  
1994-0020 Toerisme - 1933 (gebonden tijdschrift)  
1994-0021 Toerisme - 1934 (gebonden tijdschrift)  
1994-0022 Toerisme - 1935 (gebonden tijdschrift)  
1994-0023 Toerisme - 1936 (gebonden tijdschrift)  
1994-0024 Toerisme - 1937 (gebonden tijdschrift)  
1994-0025 Bijdragen tot de geschiedenis van WO2 nr.1 (aug.1970)  
1994-0026 Bijdragen tot de geschiedenis van WO2 nr.2 (okt.1972)  
1994-0027 Bijdragen tot de geschiedenis van WO2 nr.3 (okt.1974)  
1994-0028 Bijdragen tot de geschiedenis van WO2 nr.4 (dec.1976)  
1994-0029 Bijdragen tot de geschiedenis van WO2 nr.5 (dec.1978)  
1994-0030 Bijdragen tot de geschiedenis van WO2 nr.6 (okt.1980)  
1994-0031 Olie en Macht Odell Peter R.
1994-0032 De Vlaamse Beweging nu en morgen. 1. Na honderderitig jaar Van Haegendoren M.
1994-0033 De Vlaamse Beweging nu en morgen. 2. Oogmerken voor morgen Van Haegendoren M.
1994-0034 Een seksuele Revolutie de Saint-Agnes Yves
1994-0035 De eeuw van Bourgondië (Catalogus tentoonst. 1951)  
1994-0036 Brieven aan een jonge kiezer Pierson Marc-Antoine
1994-0037 Bevattelijk en Belgisch Treinboek Ryckeboer L.
1994-0039 De Geneesheer der Armen en de 2000 nuttige recepten Beauvillard Dr.
1994-0040 Littekens van het verleden Huet Jan
1994-0041 Verkiezingscampagnes - Kiesstelsels en overredingstechnieken Picque & Du Four
1994-0042 De Rechter of zijn eigen Advokaat Denys Henri
1994-0043 Commentaar op het Handvest der Verenigde Naties  
1994-0044 Histoire de Bruxelles (FR) Vanhamme Marcel
1994-0045 Zin en ontstaan der seksen in de natuur Berrill N.J.
1994-0047 Studiedagen Geschiedenis. 'De Coëxistentie'  
1994-0048 Studiedagen Geschiedenis. 'De Renaissance en het Humanisma'  
1994-0049 Studiedagen Geschiedenis. 'Kolonisatie en Dekolonisatie'  
1994-0050 Studiedagen Geschiedenis. 'Vooruitgang of Ondergang'  
1994-0051 Bijdragen tot de geschiedenis van de tweede wereldoorlog  
1994-0061 Gemeente Schilde. Jaarlijks verslag Schepencollege. Begroting 1990  
1994-0062 Begroting 1993  
1994-0063 Gemeentebegroting dienstjaar 1993  
1994-0064 Bijlage begroting jaar 1993. Financieel beleidsplan 1993-1995  
1994-0065 Familiekunde voor beginnenden. 5 Lessen. 1994 TWEEDE REEKS 1999  
1994-0066 Geschiedenis van Huizingen en van het Kasteel Bal A.
1994-0067 De Spycker - Jaarboek 1994  
1994-0068 Malle - Jaarboek 1993  
1994-0069 Geel - Jaarboek 30  
1994-0070 Honderd jaar Socialisme: een terugblik  
1994-0071 Documenten werking Scilla Bolders Willy
1994-0072 De Krijter - Jaarboek 1993  
1994-0073 Taxandria - Jaarboek 1993  
1994-0074 De Brakken - Jaarboek 1977  
1994-0075 De Brakken - Jaarboek 1978  
1994-0076 De Brakken - Jaarboek 1979  
1994-0077 De Brakken - Jaarboek 1980  
1994-0078 De Brakken - Jaarboek 1981  
1994-0079 De Brakken - Jaarboek 1982  
1994-0080 De Brakken - Jaarboek 1983  
1994-0081 De Brakken - Jaarboek 1985  
1994-0082 De Brakken - Jaarboek 1986  
1994-0083 De Brakken - Jaarboek 1987  
1994-0084 De Brakken - Jaarboek 1989 De Vos E.
1994-0085 Biografische woordenboek der Belgische Kunstenaars 1830-1970  
1994-0086 Alhier tot Sgravenwezele Van den Bergh J.
1994-0087 Woordenboek van de Familienamen in België en N.-Frankrijk. 2 Delen /087A&/087B De Brabandere Frans
1994-0088 Cursus 'Nieuwe geschiedenis' RUG 1993-1994 (copie) Vermeir-Marinus-Vandenbro
1994-0089 Geschiedenis en Volkskunde 1980  
1994-0090 LT5400 - User's Manuel (EN)  
1994-0091 Bedrijven in de stad en op het platteland in het verleden Van Molle L.
1994-0092 Antwerpen in beeld De Belder A.
1994-0093 Compagnie de navigation D'Orbigny 1865-1950 (FR)  
1994-0095 Ontvangstbewijzen Hof van Schilde  
1994-0096 Het Spoor 1970-1971 (gebundeld tijdschrift)  
1994-0097 Het Spoor 1972-1973 (gebundeld tijdschrift)  
1994-0098 Op de heide waait de wind Melis René
1994-0099 Overzicht van de bewerkte tijdschriften Leonard Chr. (lic.)
1994-0100 Bibliografie van Kan. dr. Floris Prims De Bounge L.
1994-0105 Systeemdiscettes DOS 5 (3x)  
1994-0106 Systeemdiscettes Windows 3.0 (7x)  
1994-0107 Systeemdiscettes Biblius 2  
1994-0108 Systeemdiscettes Biblius 3  
1994-0111 Ons Volk ontwaakt - 1926 Jg. XII  
1994-0112 Ons Volk ontwaakt - 1927 Jg. XIII  
1994-0113 Ons Volk ontwaakt - 1928 Jg. XIV  
1994-0114 Ons Volk ontwaakt - 1929 Jg. XV  
1994-0115 Ons Volk ontwaakt - 1930 Jg. XVI  
1994-0116 Ons Volk ontwaakt - 1931 Jg. XVII  
1994-0117 Ons Volk ontwaakt - 1932 Jg. XVIII  
1994-0118 Ons Volk - 1933 Jg. XIX  
1994-0119 Ons Volk - 1934 Jg. XX  
1994-0120 Ons Volk - 1935 Jg. XXI  
1994-0121 Ons Volk - 1936 Jg. XXII  
1994-0122 Ons Volk - 1937 Jg. XXIII  
1994-0123 Ons Volk - 1938 Jg. XXIV Deel I (1-25)  
1994-0124 Documenta Campinae Historica. Deel 1. Keuren Ernalsteen J.A.V.
1994-0127 Geschiedenis van Schilde Bousse Alfons (dr.)
1994-0128 Handleiding DOS 5.0 Oets Pim
1994-0129 Gids voor Benelux 1957 Wallonië - Luxemburg  
1994-0130 Handboek van de Toerist Van Overstraeten Jozef
1994-0131 Gids voor Benelux - 1960  
1994-0132 Novene tot Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart  
1994-0133 Heraldiek en Geschiedenis van Deurne (catalogus bibl.)  
1994-0134 Kiezerslijsten Parl. en Prov. verkiezingen 24.11.1991  
1994-0136 Meesters en Huurlingen. De staking van 1907 aan de haven van Antwerpen. Van Isacker Karel
1994-0137 Napoleon  
1994-0138 De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek  
1994-0165 De Vlierbes - Jaarboek 1994  
1994-0166 Ons Volk Ontwaakt (zie Word-bestand)  
1994-0167 Dossier 1994-0167 Scilla mededelingsbladen 1994-1998  
1994-0173 Handboekje der Gezondheidsleer Dolhen D.
1994-0178 België in EG-perspectief Goossens e.a.
1994-0180 Het avontuur der mensheid 1 (tot midden 17e eeuw) Van Houtte - Demey
1994-0181 Het avontuur der mensheid 2 (vanaf de 17e eeuw) Van Houtte - Demey
1994-0182 Atlas-Landboek Belgische Geschiedenis 3e graad Rondou-Mignon
1994-0183 St. Norbertus Instituut  
1994-0184 Aardrijkskunde Atlas Leerboek 3de graad LO  
1994-0185 Inventaris der plaatselijke en kerkelijke archieven 1879... Schilde (copie in k5s1) 2x (zie 2007/120)  
1994-0186 Vaderlandsliefde en Zelfverloochening Vincx J.F.
1994-0188 Het leven van de H. Alphonsus  
1994-0189 Teksten 11 marktzangersliedjes Kohn & Rosseau
1994-0192 Verkiezingen gemeenteraad + provincie 09/10/94 (propaganda + uitslagen)  
1994-0194 De 3 Musketiers Deel 1 (plakboek)  
1994-0195 Gulliver's Reizen (Plakboek)  
1994-0200 Scilla kalender 1995 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1994-0201 Werkplan voor opvoedende activiteiten in de bewaarschool  
1994-0205 Het Recht in het burgerlijk leven. Deel I. Over de personen Rodenbach Andre
1994-0206 Het Recht in het burgerlijk leven. Deel II. Over de goederen en den eigendom. Rodenbach Andre
1994-0207 Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. Deel I Goetschalckx P.J.
1994-0208 Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. Deel II Goetschalckx P.J.
1994-0209 Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. Deel III Goetschalckx P.J.
1994-0211 Steden in Vlammen Van der Hallen Ernest
1994-0212 De Geuzen in de Kempen. I Snieders Renier
1994-0213 Albert I Witlox Jos
1994-0214 De telefoon of verrespreker Van Veerdegem Armand
1994-0216 Woordenboek Compacta ENG-NED  
1994-0217 Het leven van Beethoven Pols André M.
1994-0218 Ongerijmde Rymen Van der Plas Michel
1994-0219 De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 Gysen Marnix
1994-0220 Petit Larive & Fleury - Dictionnaire Français (FR)  
1994-0221 Salve Regina  
1994-0222 Hemelsch Palmhof  
1994-0223 Rabbont! De verrezen Meester, e.a.  
1994-0224 Rabboni! Het lijden van den Meester.  
1994-0225 De beste manier om Mis te hooren. Geens J.
1994-0226 Palmier céleste (FR)  
1994-0227 Bezoeken bij Jezus Christus  
1994-0228 Het Goede-Week-Boek  
1994-0229 Goede Week en Paaschweek  
1994-0230 Citations du president Mao (FR) Mao Tse-Toung
1994-0238 Paul Vanden Boeynants - sa carrière (FR)  
1994-0241 Der Friede (DU) Jünger Ernest
1994-0243 Sanguis Christi Boon Jozef
1994-0246 Het wetsontwerp op de schoolplicht  
1994-0247 Verslag werking Prov. Comité v. h. Nat. Steunfonds Geteisterden 1943-1947  
1994-0248 Verlengde Leerplicht  
1994-0249 Het H. Evangelie Weber Alfred
1994-0250 Sint-Dimfna Grietens J.
1994-0251 Het A.B.N. De Busschere e.a.
1994-0252 Een Oudersavond Van der Heyden e.a.
1994-0253 Hoe branden voorkomen!  
1994-0254 Practische Nederlandsche Spraakkunst Demanet - DeCraene
1994-0255 Europa kan meer oogsten Dittmer Hans
1994-0256 Les verbes Français (FR)  
1994-0257 Juist en vlug, rekentaken voor de lagere school Bijl-Leonard-Stoffelen
1994-0258 Liturgisch Kerkboek  
1994-0259 Rekenkunde Van Coppenolle V.
1994-0260 Woordenlijst van de Nederlandse wiskundige vaktaal  
1994-0261 Rechthoekige projecties Shaw G.
1994-0262 Zonnige jeugd 4  
1994-0263 Wellevendheid Gezelle Caesar
1994-0264 Kleine kerkelijke geschiedenis Buil & Bergmans
1994-0265 Rekenkunde Philippens M.
1994-0266 Een nieuw Lied  
1994-0267 Script voor onze Volksschool Samyn
1994-0268 Geschiedenis van België ( hoogeren graad)  
1994-0269 Malle - Jaarboek 1994  
1994-0270 40 Driestemmige Liederen en Gezangen Tysmans P.J.
1994-0271 De Leeuw van Vlaanderen Conscience Hendrik
1994-0272 De Deugd voor Iedereen Zeij Jac.
1994-0274 Gemeenteraadsverkiezingen 1932. Practische handleiding Brants Karel
1994-0275 Wetgevende verkiezingen 1932. Voor onze propagandisten  
1994-0276 Wetgevende verkiezingen van 1936  
1994-0278 Een noodkreet uit onze Katholieke Sociale Beweging Wolfs Antoon
1994-0279 Verslag over de Christelijke Arbeiderbeweging. 1928-1929 Danis P.
1994-0280 Katholieken stemmen tegen de oorlog  
1994-0281 Verraad van het Nationaal Syndicaat  
1994-0282 Onzijdigheid  
1994-0283 De politieke werking van het A.C.W. - Wetgevende verkiezingen 1929  
1994-0284 Congresboek Landelijk Eucharistisch Congres - Augustus 1930  
1994-0285 Congres der Organisatie van den Christen Werkliedenstand 1924  
1994-0286 Geschiedenis van Merksem Kan. Fl. Prims
1994-0287 Het Schuttersgild van 's-Gravenwezel Dom & Resseler
1994-0288 Oudheid en Kunst. Jubileumuitgave 1935  
1994-0290 Egied van Broekhoven (+rouwbrief, foto, vader, rouwprent, brief Clervaux) Schoenmaekers A.
1994-0291 Buurtspoorwegen Antwerpen - Broechem - Oostmalle - Lier Block J.
1994-0292 Fototentoonstelling: Fernand Nayaert 1988  
1995-0013 Kwistig met wijntips Caeckebeke & e.a.
1995-0014 Ernest Claes-omnibus Claes Ernest
1995-0016 Leven van den Hoogeerwaarden Pater Petrus Beckx (bij 2007-0076) Verstraeten A.M.
1995-0017 De Spycker - Jaarboek 1995  
1995-0019 Simon Turchi Conscience Hendrik
1995-0020 Bundel Remi Sterkens (14 delen) Sterkens Remi
1995-0021 Verzamelde Opstellen Sterkens Remi
1995-0022 Een brandbrief te Gierle in 1725. (Overdruk 'Taxandria' 1977) Bosch Florent
1995-0023 Schilde - De geschiedenis (2 bundels) Leerlingen
1995-0024 Astrid - Reine des Belges (FR)  
1995-0025 7 systeemdiscettes Access  
1995-0026 Handleiding Access Versie 2.0 - 3 delen  
1995-0027 De Sint-Pieters-en-Pauwelskerk te Pulle (overdruk 'Noordgouw') Léonard Edw.
1995-0028 Het Loon van de Werkman Verdoodt F.J.
1995-0029 Ruusbroec Reypens Leonce
1995-0030 Het Onze-Lieve-Heerbeestje Pauwels J.L.
1995-0031 Summa Theologica (6 Delen) Gemerkt A t/m F (LT) Leo XIII
1995-0045 Tijdschrift 'Ons Volk' 1940  
1995-0046 GVA 'Dood Koning Boudewijn'  
1995-0047 GVA 'WO2'  
1995-0048 Summae contra Gentils (LT) Leo XIII
1995-0049 Antieke kalendergebruiken Heyns Pol
1995-0051 Gemeenteraad te Nieuwdorp Roelants J.
1995-0052 Verhandeling over Bodemkunde Mussart W.
1995-0053 Onze-Lieve-Vrouw-Presenteering-In-Templo te Oostmalle Kan Fl.Prims & Ernalsteen
1995-0054 Oelegem met open kaart Jubileumboek 1975-1995 Bungeneers Joke
1995-0055 De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis I François L. e.a.
1995-0056 De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis II François L. e.a.
1995-0057 Geschiedenis van Loenhout Van Aken A.J.
1995-0058 Het Wereldtoneel in Gerechts- en Gemeenteraadszaal Roelants J.
1995-0059 Gereedschapswerktuigen De Hornois - Manders
1995-0060 Technologie II (metaal) Martens-Balzarini-Stielet
1995-0061 Technologie III Martens-Balzarini-Stielet
1995-0062 Werkmap technologische opvoeding Deel 2 Devroy
1995-0063 Technologische opvoeding 2e Obs Van Canter
1995-0064 Praktische uitslagen Breetveld-De Haan-Krombee
1995-0065 Projecteren en uitslaan 1 De Vries-Dekker-De Rooy
1995-0066 Projecteren en uitslaan 2 De Vries-Dekker-De Rooy
1995-0067 Lijntekenen Smit
1995-0068 Wetenschappelijk tekenen Steel-Broeckx
1995-0069 Het lezen van werktekeneningen voor de machinenbouw Storm G.J.
1995-0070 Technisch tekenen Deel II Buts-Van der Linden
1995-0071 Technisch tekenen voor het VSO 1e & 2e Or.Handleiding Boons A.
1995-0072 Technisch tekenen voor het VSO Boons A.
1995-0073 Vaktekenen en tekeninglezen Leerboek Deel 1 Van de Wiele-De Bruyn
1995-0074 Vaktekenen en tekeninglezen Werkboek Deel 1 Van de Wiele-De Bruyn-Nuy
1995-0075 Vaktekenen en tekeninglezen Werkboek Deel 2A Van de Wiele-De Bruyn-Nuy
1995-0076 Tekeninglezen voor de machinebouw 1 Troch-Vandewiele-Vanderri
1995-0077 Tekeninglezen voor de machinebouw 2 Troch-Vandewiele-Vanderri
1995-0078 Werktuigbouwkundig tekenen Van de Waarsenburg TH.
1995-0079 Meetkundig tekenen I De Vooght J.
1995-0080 Gereedschappen en werktuigen voor de houtberwerking 1 Rauwerda A.
1995-0081 Stijlleer Keersmaekers E.
1995-0082 Bouwconstructies Van Heymbeeck
1995-0083 Hout deel 1 Strasters
1995-0084 Constructieleer voor meubelmakers 2 (platen) Evers - Kamps
1995-0085 Houtconstructies 2 Steel Gilbert
1995-0086 Constructieleer voor meubelmakers 2 (tekst) Evers - Kamps
1995-0088 De Krijter - Jaarboek 1994-'95  
1995-0089 De Vlierbes - Jaarboek 1995  
1995-0091 Taxandria - Jaarboek 1994  
1995-0092 Geel - Jaarboek 31  
1995-0093 Van Kasteel naar Kasteel 6 Arren Paul
1995-0094 Simon Turchi Conscience Hendrik
1995-0095 Nederduitsch Jaerboekje 1846  
1995-0096 Focus op de meettechniek  
1995-0097 Inleiding tot de pneumatische automatisering D'Autry
1995-0098 Gereedschapswerktuigen 3 Van Terheijden
1995-0099 Verspanende metaalbewerking I Bladergroen
1995-0100 Verspanende metaalbewerking 2 Bladergroen
1995-0101 Houtconstructies 1 Steel Gilbert
1995-0102 Practische electriciteitsleer 5 delen (A t/m E) Harterink - Van der Steen
1995-0103 Scilla kalender 1996 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1995-0104 Politiek en politieke stromingen (4 delen)  
1995-0105 Apricot-systeem  
1995-0107 Dossier Schildehof Bolders Willy
1995-0108 systeemdiscettes Excel  
1996-0001 Bundel Dr. K.C. Peeters Peeters K.C.
1997-0002 Thesaurus van de Heemhundige Bibliografie Catteeuw Paul
1997-0003 Biblius 4 Vanuytven Herman
1997-0004 Geschiedenis van Nederland de Voogd
1997-0005 Jan Coucke en Pieter Goethals Verhulst Raf
1997-0007 Samenstelling ministreriële kabinetten  
1997-0008 Corbeels & Co Delsaert Pierre (red.)
1997-0009 Das Archäologische Nationalmuseum in Neapel (DU) de Franciscis Alfonso
1997-0012 Beknopte Gids van het Vlaamse Openluchtmuseum Bokrijk Weyns Jozef
1997-0013 Mechelse Catechismus  
1997-0014 Politiek Zakboekje 1984 - Martens V Ysebaert Clair
1997-0015 Een Ministerie voor de Vlamingen - 2  
1997-0016 Onderrichtingen voor getuigen - parl.+prov. verk. 24/11/1991  
1997-0017 Gemeentelijk Zakboekje '84/'85 Ysebaert Clair
1997-0021 G.A. Brederoos geestich Liedt-Boecrken Stuiveling G.
1997-0023 Elsevier Atlas van de Wereld  
1997-0024 Spanje Aubier Dominique
1997-0028 Zuster Veronica - Het drama van Yambuku Close William T.
1997-0029 Industriële Archeologie in België Viaene en De Herdt
1997-0030 Industriële Archeologie in België - 15 landkaarten Viaene en De Herdt
1997-0031 De Spycker - Jaarboek 1996  
1997-0032 Taxandria 1995 - Nieuwe Reeks LXVII  
1997-0034 van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse Taal Kruyskamp C.
1997-0036 Jaarboek De Vlierbes - 1996  
1997-0037 De Legenden van Sint Franciscus van Assizie Huys Victor E.H.
1997-0039 De Goede Week  
1997-0040 Gelukzaligen Gerardus Majella Saint-Omer E.P.
1997-0041 Noveen ter ere van Broeder Isidoor (met relikwie) Angelus P. (C.P.)
1997-0042 Gouderts Nowee J. e.a.
1997-0043 Halle - Kempen Wouters Juul
1997-0044 Documenten Rijkswacht en Financiën  
1997-0046 Onze Heer Jezus Christus en het Heilig Land (Prijsboek 1891) Van Loo Alf.
1997-0047 De Belgische Conscrits in 1798 en 1799 (Prijsboek 1890) Thys Augustin
1997-0048 De heilige Franciscus van Assisië (Prijsboek 1892) De Chérancé E.P. Leop.
1997-0049 Michiel Van Der Voort - De oude dierenbeeldhouwer Tralbaut Dr. Mark E.
1997-0050 3 Systeemdiskettes BIBLIUS 3.05  
1997-0051 2 Systeemdiskettes BIBLIUS 4.05  
1997-0052 De Kalvarieberg van St.-Pauluskerk te Antwerpen De Coo Joz.
1997-0053 Welthafen Antwerpen (DU) Van Cauwenbergh G.
1997-0054 Hendrik de Braeckeleer in het Antwerpsch Museum  
1997-0055 Edmond Van Dooren Tralbaut M.E.
1997-0056 Gemeentebegroting Schilde - Dienstjaar 1979  
1997-0057 Gemeentebegroting Schilde - Dienstjaar 1980  
1997-0060 Mijnheer de Eerste-Minister Wladimir Plavsic
1997-0061 Doorheen de nationale geschiedenis - deel I  
1997-0062 Doorheen de nationale geschiedenis - deel II  
1997-0063 Het Parlement 1831 - 1981  
1997-0069 De wonderen der Techniek Borgerhoff H.J.
1997-0070 Wat onze kinderen van België's geschiedenis zouden moeten weten ... De Smedt J.
1997-0071 Lustig Volkje  
1997-0072 Gids voor Vlaanderen - 1966 Van Overstraeten Jozef
1997-0073 Geen arbeidsongevallen meer!  
1997-0075 De molenaars Lambrechts Lambrechts-Augustijns H.
1997-0076 Het Microsoft Windows Handboek (copie) Kluivers R.
1997-0077 WordPerfect 5.1 - Handleiding (copie)  
1997-0078 DBASE IV 1.5 (copie)  
1997-0079 Fotoboek 100-jarig Lieneke  
1997-0080 Taxandria - Jaarboek 1996  
1997-0081 De Spycker - Jaarboek 1997  
1997-0082 Mechelse Catechismus Goossens (cardinaal)
1997-0084 Bouwen is leven - Leven is bouwen  
1997-0086 Staats- en natievorming in Willem's koninkrijk (1815-1830)  
1997-0087 De gevangenis uit, de maatschappij in Moerings Martin
1997-0088 Witboek van de Volksunie over Zwartberg  
1997-0090 Informatieve tentoonstelling van heden daagse kunst in België 1974 De Vos Dirk
1997-0091 Borgerhoutse gedenkpenningen Pittoors P.F.Jozef
1997-0093 SI - Eenheid in eenheden (2 bijvoegsels) Van Male J.
1997-0095 Tijdperk van de grote revoluties 1814-1914  
1997-0096 Encyclopédie Pratique de Mecanique et d'Electricité (3 delen) Desarges Henri
1997-0098 Handleiding Lotus 1-2-3 (copie)  
1997-0099 Handleidingen WP, Lotus 1-2-3, dBase  
1997-0100 Basiscursus dBase III Plus de Boer A.J.
1997-0101 Werken met dBase IV Byers & Prague
1997-0102 Lotus 1-2-3 Versie 3. Installatie (copie)  
1997-0103 Lotus 1-2-3. Versie 3. Zelfstudieboek (copie)  
1997-0104 PC TOOLS Quickstart (copie)  
1997-0105 PCTOOLS Handleiding (3 delen) gemerkt A, B en C  
1997-0107 Studiedagen Geschiedenis 'De 18e eeuw'  
1997-0108 Studiedagen Geschiedenis 'De Franse revolutie'  
1997-0109 De Antwerpse Dokwerker 1830-1940 Van Isacker Karel
1997-0110 Kunstenaars van Schilde  
1997-0111 Beeldverhaal  
1997-0112 Kunstenaars uit het Gemeenschapsonderwijs  
1997-0114 Keramiek  
1997-0115 Grafiek  
1997-0116 DUBBEL Scilla Jg 24 (1991)  
1997-0117 De Krijter - Jaarboek 1996  
1997-0118 De Brakken - Jaarboek 1996 Deel I De Vos Eric
1997-0119 Antwerpen 1930 (boek 1)  
1997-0120 Antwerpen 1930 (boek 2)  
1997-0121 Antwerpen 1930 (boek 3)  
1997-0122 Antwerpen 1930 (boek 4)  
1997-0123 Ons Volk - 1939 Jg. XXV Deel I (1-25)  
1997-0124 Ons Volk - 1939 Jg. XXV Deel I (26-52)  
1997-0125 Ons Volk - 1938 Jg. XXIV Deel I (26-52)  
1997-0126 Scilla kalender 1997 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts
1997-0127 MS-DOS 5.0 Nederlands  
1997-0128 Excel voor Windows (kopie)  
1997-0129 Winkler Prins Woordenboek A-J  
1997-0130 Winkler Prins Woordenboek K-Z  
1997-0131 Travaillisme lode hancké
1997-0132 De haat tegen de joden, schuld der christenen?! W.P.Eckert-E.L.Ehrlich
1997-0133 T.A.O-band (tijdschrift)  
1997-0134 Bijbel  
1997-0135 Van knoest tot schijn Philippo J.
1997-0139 Nouveau Dictionnaire Français-Flamande Olinger
1997-0144 6 toneelstukken (ca 1900)  
1997-0146 Ik ken Oud-Antwerpen De Coo Joz
1997-0147 Het Vlaamse Volkstoneel Godelaine Dr.C.
1997-0148 Prosper Van Langendonck Sourie Louis
1997-0149 Schrijver en Boer Vermeulen Edward
1997-0150 Benoit, man van zijn volk Van der Meuren
1997-0151 Uit Voorbije Tijden Van Dorpe B.
1997-0152 Kerstdag 1914  
1997-0153 Getalbeelden Methode  
1997-0154 Onderhoudjes over het huwelijk Vlerick J
1997-0155 Uit vrije uurtjes Pypers Richard
1997-0156 Ontdekkingsreis in Electronenland De Vries leonard
1997-0157 De Javaanse Vorstenlanden Pigeaud - Van Zijp
1997-0158 Een kijkje in het heelal  
1997-0159 De dieren van de zee  
1997-0160 De witte woestijn Louvain R.
1997-0161 De aardrijkskunde van België Lefebrvre MA
1997-0163 Van kasteel naar kasteel 7 Arren Paul
1997-0164 Diskette Biblius 4.05  
1997-0165 Genealogie van Antonius Anno (T) Smits
1997-0166 Journal officiel du royaume des Pays-Bas (copie) (26...)  
1997-0167 Beknopt leerboek der Land- en Volkenkunde Niermeyer J.F.
1997-0168 Elementen der Algebra Schens-De Cock
1997-0169 Meetinstrumenten en meetmethoden Watteuw
1997-0170 Scilla-kalender 1998 (in 1994/004) Jacobs-Lembrechts-Peeters
1997-0171 De Vlierbes-Jaarboek 1997  
1997-0172 Nieuw Frans/Nederlands woordenboek Deel I Gallas K.R.
1997-0173 Nieuw Frans/Nederlands woordenboek Deel II Gallas K.R.
1997-0174 Mermoriaal van Administratie Van Bulck J.
1997-0175 Bladwijzer van Antwerpen 1930  
1998-0002 A force de forqer (FR) Meerseman P.
1998-0003 Excercices sur la grammaire Française (FR) Grerisse M.
1998-0004 Taalgroei Pissens D.-Fesstraets J.
1998-0005 De verhandeling Fleerackers E.-Geijsels L
1998-0006 Franse handelstaal en correspondentie Matthys J.
1998-0007 Engelse stenografie 7  
1998-0008 Grammaire Française (FR) Dierckx R.
1998-0009 Taalbeheersing Noë J.
1998-0010 Oefeningen bij de beknopte Nederlandse spraakkunst De Baere C.
1998-0011 Beknopte Nederlandse spraakkunst De Baere C.
1998-0012 Zinnen bouwen Pieters J.
1998-0013 Tochten doorheen Recht en Wet II Sledsens H.- Vasteels R.
1998-0014 Inleiding tot het Burgelijk Recht De Graere G.
1998-0015 Leven in Christus Van Caster M.
1998-0016 De mens voor God Van Caster M.
1998-0017 Catechismus  
1998-0020 Levensleer en gezondheidsleer Van Sichem R.
1998-0024 Algemene didaktiek van het middelbaar onderwijs Verstuyf H.
1998-0025 Leerplan en leidraad  
1998-0026 Leerplan voor de lagere scholen  
1998-0027 Om te slagen  
1998-0028 Schoolrapporten  
1998-0029 Klasseboek Allaert Jaak
1998-0030 Schoolagenda Lagere Normaal.Econ. Allaert Jaak
1998-0031 Het rekenonderwijs (L.S.) Van Haute A.
1998-0032 Logarithmentafels Schons N.J.-De Cock C.
1998-0033 De liederkeuze bij de muziekles op de L.S. de Sutter Ign.
1998-0034 Engelse Handelsbrieven (EN) De Bruin Servaas
1998-0035 Beginselen van handelseconomie en boekhouden Pauwels M.
1998-0036 Handelscorrespondentie I De Graere G.-Daenens M.
1998-0037 Nouveau Dictionnaire Français-Allemand (FR) Rotteck K.
1998-0038 Brepols Engelsch zakwoordenboek  
1998-0039 Brepols klein Duits woordenboek  
1998-0040 West-Europa België Debouverie A.H.
1998-0041 Aardrijkskunde voor den L. en den Middelbare Graad A.H.Kan. Fl. Prims
1998-0042 Europa III De Roeck M. - Tilmont J.
1998-0043 Atlas-Leerboek-Europa  
1998-0044 Algemene atlas voor België Verschueren J.
1998-0045 Atlas-Leerboek 3de graad  
1998-0046 Gedenk-album Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930  
1998-0047 Bond van Grote en van Jonge Gezinnen- Gewest Antwerpen  
1998-0049 VTS Technicum 1909-1984 De Meyer G.-De Backer P.
1998-0051 Uitnodigingen en verslagen Culturele Raad Schilde '89 t/m '94  
1998-0052 Nieuwe Start  
1998-0054 Geestelijke Liederenkrans  
1998-0055 NMBS, cursus vakonderwijs, 5 mappen  
1998-0056 Volvo - zestig jaar vrachtwagens Olsson
1998-0058 Malle - Jaarboek 1997  
1998-0059 Bulletin administratif du ministère de l'interieur (FR) 1830-1847  
1998-0060 Geschiedenis van de Loterijen in de Zuidelijke Nederlanden  
1998-0061 Malle-Jaarboek 1996  
1998-0062 Geel-Jaarboek 1997  
1998-0063 Inventaris archief familie Van de Werve en van Schilde Bousse -Jamees
1998-0064 PC Paintbrush (handleiding)  
1998-0065 Microsoft Windows 3.0.  
1998-0066 Apricot F1 Starter Pack  
1998-0067 SuperCale handleiding  
1998-0068 Biblius 1 Vanuyten Herman
1998-0071 Uittreksel Gemeentenieuws Heraldiek Goolenaerds I.
1998-0072 Zondagsvriend 1947-1948  
1998-0073 Geschiedenis van Schilde manuscript 3 delen Bousse
1998-0074 Exposé de la situation administrative de la Province Limbourg 1863 (FR)  
1998-0075 Ontdek je land met je krant - 24 delen  
1998-0101 Plans Gebouw Rijkswacht Oostmalle (6x)  
1998-0102 Plans Gebouw Rijkswacht Schilde (13x)  
1998-0104 De Boerenkrijg (1798) François L.
1998-0105 Bulletin officiel des lois et arrêtés.. 1840-2de tem (FR)  
1998-0106 Spellingsvoorschriften 1955 Dr.H.E.Buiskool
1998-0107 Vlaams dagblok (kalender 1935)  
1998-0108 Commissie voor taalzuivering Stad Antwerpen
1998-0109 Kruisweg (Stuur recht)  
1998-0110 FILTER-Programma Ommegang 1948  
1998-0111 Beknopte ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst Knuttel G.
1998-0112 Lotus 1-2-3  
1998-0113 Europa in woord en beeld Zondervan Henri
1998-0114 Ik schrijf zonder fouten Smeyers J.
1998-0115 Campagne's Fransch Woordenboek (FR) Van Duinen P.
1998-0116 WordPerfect 5.1 Melching & Doorn
1998-0117 Het probleem van de overbevolking Sauvy Alfred
1998-0118 Aarde, zee en lucht Spar Jerome
1998-0119 Wereld zonder grenzen Vermeire Rik
1998-0120 Geofysica Veldkamp F.
1998-0121 Panorama van de actuele wereld George Pierre
1998-0122 Gesteenten en mineralen Zim Herbert
1998-0123 Watervoorziening als wereldprobleem Furon Raymond
1998-0124 De nood van de overvloed Koeck Wolfgang
1998-0125 Het ABC van DisplayWhrite 3  
1998-0126 Atlas van de gehele wereld  
1998-0127 Zakwoordenboek der geneeskunde Kloosterhuis G.
1998-0128 Waartschijnlijkheidsberekeningen en statistiek Adler Irving
1998-0129 Het ontstaan van het moderne Rusland Kochan Lionel
1998-0130 Geografie van de landbouw Kleinpenning J.M.G.
1998-0132 De techniek van het machineschrijven Van de Pol Victor
1998-0133 Het leven in een Romeinse villa Vertessen I.
1998-0134 Zonnekin Briels Theo
1998-0135 Een kroon voor Karel de Stoute Verleyen C.
1998-0136 De Spaanse Furie Renson G.
1998-0137 De Triomf van de Kardinaal-Infant Van Gerven R.
1998-0138 Het goudland Cami Ben
1998-0139 Een koning voor het vrije België Diddens H.
1998-0140 Een spoorweg door het oerwoud Vermeulen - Jeuninckx
1998-0141 Gretry, de kleine zanger Van Assche - Schoeters
1998-0142 De keteloorlog Van Hemeldonck Emile
1998-0143 De landschappen van het Beneluxgebied Visscher H.A
1998-0176 Overzicht archieftoegangen leeszaal Algemeen Rijksarchief Nijssen Rombout
1998-0177 Militaire kaarten in 1934 door Ned.regering aan België overgedragen Janssens L.
1998-0178 Inventaris archives expropriations et domages construction militaires reg.hollan  
1998-0179 Inventaris archief Geheime Raad Schoups I.
1998-0180 Inventaris archief secretaris van Staat voor België 1814-1816  
1998-0181 De armoede in onze gewesten van de middeleeuwen tot nu  
1998-0182 Inventaris Doop-,trouw- en begraafboeken in A.R.A Bousse A.
1998-0183 Economie van nu en straks Eyskens Mark
1998-0184 Uitgaven De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen  
1998-0185 Zeven pijlen, negen pennen Wansink H.
1998-0186 Van de moderne naar de hedendaagse wereld Van Houtte-Demey
1998-0187 Bulletin administratif du Ministère de l'Interieur. Premier série 1830-1847  
1998-0188 Officieel Postboek van België 1954  
1998-0189 Officieel Postboek van België 1966  
1998-0190 Volksstümliche Geschichte der Juden (DU) Graetz H.
1998-0191 Geel Jaarboek 1996  
1998-0192 ABC van de erfgenaam Verhaegen Lode
1998-0193 Onze Vlaamsche Gemeentenamen Van de Wijer H.J.
1998-0195 Filmleiding Morlion Felix
1998-0197 Sint-Paulusparochie Antwerpen 1803-1978  
1998-0198 L'Energie Belge 1830-1905 (FR) Ned Edourd
1998-0199 Vraagstukken Mielants Flor
1998-0200 Binnen en Buiten V Van Hoof Fons
1998-0201 Practische Taal-en Opsteloefeningen  
1998-0202 Ons werkboekje I-B Kimpe K.
1998-0203 Groot Woordenboek NL-FR Vercoullie J.
1998-0204 Opgaven voor de lei De Vos P.A.
1998-0205 Wiskundig leerpakket Verhulst R.
1998-0206 Wis en Kundig 5A Verhulst R.
1998-0207 Vlakke meetkunde Bockstaele P.
1998-0208 Wiskunde/De Rij/51 Broeckx R.
1998-0209 Wiskundig leerpakket 2C Verhulst R.
1998-0210 Wiskundig leerpakket 4.1.b Verhulst R.
1998-0211 Brandpunten 2 Van Dyck-De Wit
1998-0212 Musica Defoort A.
1998-0213 Europa ons tweede vaderland David-Van Bossuyt
1998-0214 Algemene aardrijkskunde Goossens M.
1998-0215 Living English Structure (EN) Stannard Allen W.
1998-0216 La correspendance commerciale pratique (FR/EN) Gaupin G.
1998-0217 Uit het werk van Piaget D'Espallier V.
1998-0219 Wat is geprogrammeerde instructie ? Fry Edward
1998-0220 L'Education au jardin d'enfants (FR) Neyrinck V.
1998-0221 Geprogrammeerd onderricht en onderwijsresearch Rubbens F.
1998-0222 Réglement-type Programme-type des Ecoles Gardiennes communales (FR) Huysmans Cam.
1998-0223 Aspects de la vie moderne (FR) De Bruyne J.
1998-0224 Exercices Français (FR) Pianet J.
1998-0225 Leçons de Français (FR) Les frères de la Charité
1998-0226 Exercices de style (FR) Emond J.B.
1998-0227 Leergang der Fransche taal voor Vlaamsche Katholieke Scholen Pira J.
1998-0228 500 dictées graduées (FR) Grandjany L.
1998-0229 Exercices de seconde langue III (FR) Roels L.
1998-0230 Exercises de seconde langue (FR) Roels L.
1998-0231 Grammaire élémentaire de la langue Française (FR) De Vos P.A.
1998-0232 Grammaire fonctionelle du francais (FR) Ostyn-Quirynen
1998-0233 Heutiges Deutsch II (DU) Engels-Ickx
1998-0234 Deutsches Lesebuch fü Niederländer (DU) Van Dissel A.
1998-0235 Allereerste Gronden der Duitsche Taal (DU) Leopold J.
1998-0236 Die Deutsche Sprache in Wort und Schrift (DU) Ulens L.
1998-0237 Liedekerke, van vroeger tot nu Bronselaer Maurits
1998-0238 Geschiedenis van Alsemberg Theys Constant
1998-0239 Geschriften Pierre Oostra (11 delen, 1 t/m 8, A t/m C Oostra Pierre
1998-0241 Parochieregisters Schilde 1605-1809 De Lille-Goorden
1998-0242 De muziekkapel Koningin Elisabeth  
1998-0243 De Vlierbes-Jaarboek 1998  
1998-0245 Malle Jaarboek 19 Bosch-Delvaux-Van Breen
1998-0246 Gods molen maalt langzaam, levensverhaal van Paus Pius IX(1792-1879) Vervoort C.
1998-0260 Dossier Huizingen (4 delen) Bal A.
1998-0261 Dossier Vlaams Brabant Bal A.
1998-0263 Dossier Vlaams Brabant  
1998-0264 Oelgemem in het jonge België Jaarboek 1997 Deel 2 De Vos Eric
1998-0266 Taxandria jaarboek 1997  
1998-0267 De Spycker jaarboek 1998  
1998-0268 De Krijter jaarboek 1997  
1998-0269 Zo streed Eylenbosch Rock Robert
1999-0001 Het levensverhaal van Oud-Oelegemnaar Frans van Hove  
1999-0002 O.L.Vrouw van Fatima Jongen H.
1999-0003 Met Tijl door Vlaanderen  
1999-0004 De harde tocht Hublet A.
1999-0005 Kerkhofblommen Gezelle Guido
1999-0006 Heiruiker Fleerackers E.
1999-0007 De vervalschte godin Kluge Kurt
1999-0008 De straat der goddeloozen Schneider Franz J
1999-0009 De brug van licht en liefde Nauwelaerts L.
1999-0010 Uit Gezelle's leven en werk Baur Fr.
1999-0011 Kleine nachtmuziek de Lannoy Maria
1999-0012 Met permissie Van de Velde Anton
1999-0013 Het opstandige hart Lambin J.
1999-0014 Het milde zeven Hardwig Alb.
1999-0015 Bormsgalerij Van Beugem Isidoor
1999-0016 Jan Frans Willems Deprez Ada
1999-0018 Ik weet alles !  
1999-0020 Practisch verklarend zakwoordenboek der geneeskunde Coëlho M.B.
1999-0021 Cahier de conjugaisons (FR) Janssens G. - Venneman J.
1999-0023 Les verbes français  
1999-0024 Het 'Blind-Typen'  
1999-0025 La vie de tous les jours (FR) Swagers Fr. - Finet Ad.
1999-0026 Engels zonder moeite  
1999-0027 Verklarend handdwoordenboek der Nederlandse taal Heeroma K.
1999-0028 Duits zonder moeite Cherel A.
1999-0029 ABN-Gids Van Gestel Paul
1999-0030 Franse spraakkunst voor iedereen Van Bellen E.C.
1999-0031 Elseviers Nederlands woordenboek  
1999-0032 Orde van de advocaten  
1999-0033 12 boeken jeugdliteratuur  
1999-0035 Scilla mededelingsbladen 1999-2004 Jg 38  
1999-0036 Scilla-kalender 1999 (in 1994/004) Lembrechts Leon
1999-0037 Werkboekje patroontekenen Verlinden
1999-0038 Commercial Englisch Tavenier J.J.
1999-0039 Rekenkunde De Vos A.
1999-0040 Oefeningen bij de Nederlandse Index-Spraakkunst Tavenier J.J.
1999-0041 Vervoegingen van de Franse werkwoorden Bernaer J.F.
1999-0042 Malle Jaarboek 1998  
1999-0043 Album Prof.Dr.Frank Baur  
1999-0044 Feestbundel H-J. Van de Wijer I Draye H.
1999-0045 Feestbundel H-J. Van de Wijer II Draye H.
1999-0046 Album Prof. Dr. Paul De Keyser  
1999-0047 Dr.Jan Grauls gedekenboek  
1999-0048 In memoriam Dr.Jozef Vercouillie  
1999-0049 Prof.Dr.J.Vercoullie  
1999-0050 Muls Jozef  
1999-0051 Dr.August Laporta en 'De Student' Cordemans M.
1999-0052 Huldeboek Dr.Karel Elebaers  
1999-0053 Lode Baekelmans ter eere I Baekelmans Lode
1999-0054 Lode Baekelmans ter eere II Baekelmans Lode
1999-0055 Album Dr.Jan Lindemans  
1999-0056 Album Edgard Blanquaert  
1999-0057 Huldegarve ProF.Dr.J.Van Mierlo  
1999-0058 Lodewijk Taeymans S.J.  
1999-0059 Verzamelde opstellen I Droogmans J.
1999-0060 Verzamelde opstellen II Droogmans J.
1999-0061 Gedenkboek Dr.Magriet Baers  
1999-0063 Jozef Muls Herdenking  
1999-0064 Een feestelijke groet aan Prof.R.F.Lissens  
1999-0065 Leven en werk van Prof.Dr.Vital Celen  
1999-0066 Hulde-album Emiel Van Hemeldonck  
1999-0067 Van Gansen-Gedenkboek 1842-1942  
1999-0068 E.J.Van Gansen-gedenkboek  
1999-0069 Lof van Antwerpen Goris J.A.
1999-0070 Studentenkosthuis 'Bij Fien Janssens' Claes Ernest
1999-0071 Aforismen van het laatste uur Van der Hallen Oskar
1999-0072 Regenboog der Kempen I Land en Volk Van Hemeldonck Emile
1999-0073 Regenboog der Kempen II Land en Volk Van Hemeldonck Emile
1999-0074 Regenboog der Kempen III Land en Volk Van Hemeldonck Emile
1999-0075 Onze letteren Roemans-Nauwelaerts
1999-0076 Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc Endepols H.
1999-0077 Vondel's Lucifer en Adam in ballingschap Lansberg Ph.
1999-0078 Spelenderwijs Nederlands Veering J.
1999-0079 Practische uitspraakleer Vander Plaetse A.
1999-0080 Het stellen van brieven Sterkens R.
1999-0081 Het stellen van brieven (aantekeningen) Sterkens R.
1999-0082 Verzorgd Nederlands Hermkens H.M.
1999-0083 Schrijfsters uit Nederland Sterkens-Lieters
1999-0084 Inleiding tot de taalstudie Sterkens R.
1999-0086 Goed spreken in het openbaar Hesp A.
1999-0087 Van kind tot mensch Van de Veegaete G.
1999-0088 Historische schets Nederlandsche Letterkunde De Vooys C.
1999-0089 De 'Sabbe's' Monteyne Lode
1999-0090 Spreekuur voor de spiegel Sandler S.
1999-0091 Ja, ik wil Huddleston Slater W.B.
1999-0092 In blijde verwachting Lamers A.J.M.
1999-0093 Fransche kunst Valkhoff P.
1999-0094 Het algemeen beschaafd Vlaanderen Daman J.A.
1999-0096 Iemand wacht op mij Stadler Frieda
1999-0100 De slag der gulden sporen  
1999-0101 Het onafhankelijk België van der Essen Leon
1999-0103 De hel ontketend Hendriks Leo
1999-0104 Verzameling WO1 en Aktivisme (9 delen)  
1999-0105 Lillo-Historische Vesting  
1999-0106 Avontuur van de Mens (kaften A-B-C-D, genummerd van 1 t/m 160)  
1999-0107 openbaar kunstbezit in vlaanderen (kaften genummerd van 1 t/m 9)  
1999-0108 De Spaansche Letterkunde Simons Jozef
1999-0109 De Joegoslaven Cordemans M.
1999-0111 John Keats Antheunis L.
1999-0112 Taal en Onderwijs Boon A.
1999-0113 Modern en modernistisch toneel in Nederland Godelaine C.
1999-0114 Gezondheidsleer van den Geest Deckx H.
1999-0116 Het beoordelen en reinigen van drinkwater Casteels J.
1999-0117 Het landijs Viaene E.
1999-0118 De Hongaarsche letterkunde Cardyn A.
1999-0119 Het renteverbod in de middeleeuwsche economie De Wit J.
1999-0120 John Ruskin als opvoeder Kreemers R.
1999-0121 Kunstgeschiedenis in het middelbaar onderwijs Stubbe A.
1999-0122 Het symbolisme onzer kerkgebouwen Van Vlierberghe J.
1999-0125 Indië en het Westen Mansion J.
1999-0126 Ibsen's jeugd Persijn J.
1999-0127 De Amerikaansche Reformbeweging en het Strafrecht Collin F.
1999-0129 De Judastragedie in de Nederlandse Letterkunde De Baere C.
1999-0130 Het Staatsgezag Van Dievoet E.
1999-0131 Over Classieke Philologie Cochez J.
1999-0132 De nieuwe richting Leytens Frans
1999-0133 Over 'De Deemstering der Zielen' Erkens Rob
1999-0134 De Judasfiguur De Baere C.
1999-0135 Beatrys in de wereldletterkunde Stracke D.A.
1999-0136 Moderne Muziek Meulemans A.
1999-0138 Hedendaagsch bouwen Ritzen Jos
1999-0139 Het ontstaan van het Zwarte Prolertariaat De Cleene N.
1999-0140 Uitingen in de moderne Wereldletterkunde Walschap Gerard
1999-0141 De Aardkorst Blancquaert T.
1999-0142 Onze ommegangsreuzen De Baere C.
1999-0143 De moderne Wereldpolitiek Cordemans M.
1999-0144 De afstand overwonnen Polspoel L.G.
1999-0145 Sinclair Lewis Kreemers Lewis
1999-0148 Vredesproblemen Leemans V.
1999-0149 Beursverrichtingen Van Caeneghem M.
1999-0152 De Anschluss Leemans V.
1999-0153 De tweede Spaanse Republiek Cordemans M.
1999-0154 De crisis in de wereldeconomie Eyskens G.
1999-0155 Strevingen bij de Duitse katholieken sinds den oorlog Laporta J.G.
1999-0156 Goethe (1749-1832) Van Gorp J.
1999-0158 Het vijfjarenplan in de Sovjetunie De Roeck S.
1999-0159 Radiovisie ! Van Dyck JGR
1999-0160 W.Sombart's theorie der economie Leemans Victor
1999-0161 Algemeen programma 1931-1932  
1999-0162 De crisis en de Openbare Bibliotheek in de Verenigde Staten Vanderheyden J.F.
1999-0163 Simon Stevin Rombouts J.
1999-0164 Sir Walter Scott (1832-1932) Cordemans M.
1999-0165 De Ilias van Homeros Van Pottelbergh R.
1999-0166 Overzicht van de Hongaarsche Cultuur Sivirsky A.L.I.
1999-0167 Willem van Oranje Uytterhoeven Fr.
1999-0168 Toneel- en Prozawerk van G.Hauptmann Greeve Th.
1999-0169 Het Socialisme van Hendrik De Man Van Hoof A.
1999-0170 De Corporatieve inrichting der maatschappij Huypers H.
1999-0171 John Galsworthy als toneelschrijver Kreemers R.
1999-0172 Benzine en Benzol Clerckx H.
1999-0173 De' Economische Raad'van Duitsland Maes R.
1999-0174 De hedendaagse Hongaarse Letterkunde Cardyn A.
1999-0175 Begrippen over arbeidsongevallen en beroepsziekten en hun vergoeding Van Lennep R.
1999-0176 Cyriel Verschaeve Elebaers K.
1999-0177 Over muziek en componisten Vyverman J.
1999-0178 De Duitsche roman van het Derde Rijk Van Gorp J.
1999-0179 De Jongste toneelbeweging Godelaine C.
1999-0180 Het energie- en drijfkrachtprobleem in de wereld Van Cauteren R.
1999-0181 Methoden voor verstandsonderzoek D'Espallier V.
1999-0182 Franciskus van Assisië De Poortere A.
1999-0183 De naoorlogsche gewestelijke roman in Engeland Kreemers R.
1999-0184 Bescharing en cultuur De Bruyne E.
1999-0185 De Griekse Liturgie Daeleman L.J.
1999-0186 Het Land van Overmaas Lanfgohr J.
1999-0187 Over kindergebreken Lebeer J.
1999-0188 De arbeidsschool in Sovjet-Rusland Peeters K.C.
1999-0189 De Yden van Vlaanderen Vlietinck E.
1999-0190 Algemeen Programma 1935-1936  
1999-0191 Geschiedenis en politiek Brans Jan
1999-0192 Karel van den Oever F. Verachtert F.
1999-0193 Het Internationaal Statuut van België Van Goethem F.
1999-0196 Kunst-en Levensproblemen Elebaers K.
1999-0197 Jeugdpsychologie Vervinckt M.
1999-0198 HET BASKISCH Probleem in Spanje Van Deyck C.
1999-0200 Vrouwenfiguren uit de Noordsche Letteren Schepens P.
1999-0201 Het expressionitische tooneel in Duitschland Kröjer Maxim
1999-0202 Waalsche dialektletterkunde Theatre E.
1999-0203 Bela Bartok Dille Denijs
1999-0204 De politieke beteekenis van den Scheldestroom Peeters K.C.
1999-0205 Normale kinderen Lebeer J.
1999-0206 Infrarood en Infraroodfotografie Adriansens J.
1999-0207 Het Groene Goud Nauwelaerts L.
1999-0208 Dr. J. Persijn Boey M.
1999-0209 De Kalevala Schepens Piet
1999-0210 De Belgische Neutraliteit Van Goethem F.
1999-0211 Het Nationaal-Socialisctisch Tooneel Kröjer Maxim
1999-0212 De buitenlandse politiek van België Van der Essen L.
1999-0213 Joris Karl Huysmans (1848-1907) Nuyens A.J.
1999-0214 Petit Breviaire de l'Amateur de Vin (FR) Brochier Henri
1999-0215 Beknopt Overzicht der Amerikaanse Geschiedenis  
1999-0216 Frans-Vlaanderen Deleu Jozef - Niessen Fri
1999-0218 Mechelsche Catechismus  
1999-0219 Developing Skills (EN) Alexander
1999-0220 An English Grammar..(EN) Dirven R.
1999-0221 Fluency in English (EN) Alexander
1999-0222 Index-Grammar of the English Langage (EN) Tavenier
1999-0223 Background to Britain (EN) Mackenzie M.
1999-0224 Wiskundige tafels  
1999-0225 Grammaire Nouvelle (FR) Dujardin
1999-0226 Ma petite grammaire.. (FR) degré infénieur Nieuwland A.
1999-0227 Ma petite grammaire.. (FR) Nieuwland A.
1999-0228 Koningen der Zee Peeters Vincent
1999-0230 Wandelingen door de Italiaanse Renaissance Van Ackere J.
1999-0231 De ontwikkeling van Rodenbach's levensinzicht Heutjens CL.
1999-0232 De innerlijke Timmermans Westerlinck A.
1999-0233 Erasmus en Quinten Matsijs Muls Jozef
1999-0234 Brieven van Erasmus Degroote Gilbert
1999-0235 De Vlaamse beweging tot 1914 Wils Lode
1999-0236 Literatuuronderwijs en humaniora Verbeke G. e.a.
1999-0237 Jan Smuts Van Damme Ferd.
1999-0239 De Chrysostomustragedie Van den Berghe Bruno
1999-0240 Jeugdbeweging en opvoeding tot idealisme De Meester J.L.
1999-0241 50 jaar verhandelingen der KVHU Soons W.
1999-0243 De zin van de techniek Wildiers N.M.
1999-0244 Ernst en luim in het werk van Godfried Bomans Van Dyck J.
1999-0245 Getuige voor de vrijheid Nuyens P.J.A.
1999-0246 De priester-arbeiders, marxistische bekeerlingen Verriest Frans
1999-0247 Het daensisme in Antwerpen Landuyt Hugo
1999-0248 Dag Mens Veulemans Jan
1999-0249 De Belgische Frank Rousseaux R.
1999-0250 De dichter René Verbeeck Haest Juliaan
1999-0252 De kerk in de wereld van nu en morgen Wildiers N.M.
1999-0253 De universiteit in de hedendaagse Engelse roman Debaene L.
1999-0254 Igor Stravinsky Van Ackere J.
1999-0255 Kunst van schaduwen en dromen Rosseels Maria
1999-0256 Tussen schip en kaai Bogaerts Paul
1999-0257 De oorsprong van de kristen-democratie Wils Lode
1999-0258 Aktuele Vlaamse standpunten Derine R.
1999-0259 De sturm und drang...Engels drama ... Renaissance Kröjer Maxim
1999-0260 Het geloof in God Bellon K.L.
1999-0263 Menselijke verhoudingen in het bedrijfsleven Buntinx H.
1999-0264 Internationale Orde-Nieuwe wegen Van Goethem F.
1999-0266 Herman Linnebank 1875-1927 Snijders D.
1999-0268 De Ballets Russes Kröjer Maxim
1999-0269 Filip de Pillecijn Van Vlierden B.F.
1999-0271 van Het Experiment tot Xantippe (van P.Lebeau) Sel M.R.
1999-0273 Op wandel met Petrarca Van Ackere J.
1999-0274 Eamon de Valera en de Ierse Republiek De Bruyne Arthur
1999-0275 Keizerlijke en Koninkelijke Academie van Brussel Smeyers Jozef
1999-0276 Gravin Richildis Koch-De Meyer G.
1999-0278 Belang van Rijn-, Schelde- en Maasrecht voor België Van de Wouwer J.
1999-0279 Hadewijch de Onze Corsmit Ward
1999-0280 Ch.St.Parnell De Bruyne Arthur
1999-0281 Overheidszorg voor cultuurleven Peeters K.C.
1999-0282 Lianja Boelaert E.
1999-0283 Het wereldbeeld van P.T. de Chardin Wildiers N.M.
1999-0284 De Hongaarse literatuur Sivirsky A.L.I.
1999-0285 F.Perrenot en zijn strijd met Willem van Oranje Granson G.
1999-0286 Apartheid zonder vooroordelen Van der Mueren K.
1999-0287 A. Van Cauwelaert en zijn tijd Rombouts J.
1999-0288 Het Britse Commonwealth Grammens Marc
1999-0289 Johannes Jorgensen Nuyens P.J.A.
1999-0290 De sociale en politieke actie van Mej.M. Belpaire WO1 Schrooten Herman
1999-0291 Het taalgebruik voor de Vlaamse rechtbanken (1794-1898) Van Goethem Herman
1999-0292 Nieuwe vormen van internationale gemeenschapsorganisatie Van Goethem F.
1999-0293 Adolf Retté Nuyens P.J.A.
1999-0294 Amerika en wij Lefèvre Theo
1999-0298 Jacht op een illusie ? Waterschoot H.
1999-0300 De politieke oriëntering van de Vlaamse beweging Wils Lode
1999-0301 Economische planning bij regionaal-internationale ordening Brauers W.K.
1999-0302 Konrad Adenauer Hahn K.J.
1999-0303 De syndicale vrijheid in België Blanpain R.
1999-0304 Horatus en Vondel Brans Jan
1999-0305 De verbrokkeling van het Belgische Kredietwezen Matthyssens L.
1999-0306 Franciscus Amelry Ampe A.
1999-0307 Paulus auteur Nuyens J.A.
1999-0308 Georges Trakl De Roover A.
1999-0310 Lijkverbranding Janssen A.
1999-0311 Filmleiding Morlion Felix
1999-0312 Niko Kazantzakis : de universele Griek Sterkendries M.
1999-0313 Antoine de Saint-Exupéry Claessens Fr.
1999-0314 Kunstgeschiedenis bij het M.O. Stubbe A.
1999-0315 Ridderschap Coppieters M.
1999-0317 Granvelle Van Durme M.
1999-0318 De Hellenistische Isis Van de beek G.
1999-0319 Het Chineesch Tooneel Kröjer M.
1999-0320 De kleine landen en de internationale samenwerking De Raeymaeker O.
1999-0322 Ernest Hemingway Van der Steen J.
1999-0324 Charks Pegvy Van Gestel G.
1999-0325 Proeve van een objectieve talentelling in het Brusselse Lindemans Leo
1999-0326 Oud-Griekse handelsreclame Raskin G.
1999-0327 De moderne Vlaamse poëzie Buckinx Pieter
1999-0328 Korte geschiedenis der Russchische Kerk De Clercq C.
1999-0329 Het stellen in het Nederlands Sterkens R.
1999-0330 Inleiding tot de Taalstudie Deel 1 Sterkens R.
1999-0331 Inleiding tot de Taalstudie Deel 2 Sterkens R.
1999-0332 Inleiding tot de Taalstudie Deel 3 Sterkens R.
1999-0333 De Vlaamsche Letterkunde sinds 1914 Van Boelaere F.V.T.
1999-0334 De Poëzie der Negro-Spirituals Waterschoot H.
1999-0335 50 jaar KVHU 1898-1947  
1999-0336 40 jaar KVHU 1898-1937  
1999-0338 Het kartel in de internationale diamanthandel Van Deun Frans
1999-0339 Den Engel Bestierder  
1999-0340 Nouveau Petit Larousse (FR) Augé C.P.
1999-0341 Historische herinneringen over Wyneghem en omstreken Deel 1 en 2 Springael Gust
1999-0342 Nederduytsch en Fransch woordenboek  
1999-0343 Dictionaire François-Hollandois Winkelman O.
1999-0344 Dictionaire (FR) Renard Th.
1999-0345 Broederschap der geduerige Aenbiddinge  
1999-0346 Mirakelen van den H. Leonardus Surius Laurentius
1999-0347 Catechismus 1788  
1999-0348 Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool Van den Branden F.J.
1999-0349 Belgisch Congo Van Thiel - Cotteleer
1999-0350 Tafereelen uit onze Vaderlandsche Geschiedenis A.J.W.
1999-0351 Kijkjes in Belgisch Kongo (fotoalbum)  
1999-0352 De arbeid aan de haven  
1999-0353 Het museum Plantin & Moretus + foto's  
1999-0354 Boeren Bruegel  
1999-0355 Oud Antwerpen 1894 Rooses Max
1999-0356 Cortège Historique des moyens de transport (FR) Cattier E.
1999-0357 Le livre d'or de l'exposition Anvers 1830  
1999-0359 De tankafweermiddelen 1940... de Hasque J.
1999-0360 De Spycker - Jaarboek 1999  
1999-0361 De Krijter - Jaarboek 1998  
1999-0362 Geel-Jaarboek 34-1998  
1999-0366 Toen we Nederlanders werden en waren... 1814/1830 Jaarboek 1999 / 16e jaarboek Jacobs,Oorts,Van Bulck
1999-0375 Bouwkundig erfgoed jaargang 1976 t/m 1987  
1999-0376 Het Brugs Ommeland jaargang 1976 t/m 1986  
1999-0377 Verhandelingen v/d Kon.Geschied-en oudheidkundige kring Halle 1975-1996  
1999-0378 Neerlandia Algemeen Nederlands Tijdschrift  
1999-0379 Naamkunde Tijdschrift jaargang 1975 t/m 1983  
1999-0380 Gens Branbantica Tijdschrift VVF jaargang 1970 t/m 1994  
1999-0381 Oost-Brabant tijdschrift jg 1983 t:m 1986  
1999-0382 Monumenten en Landschappen tijdschrift jaargang 1981 t/m 1993  
1999-0383 Hallensia Heemkundig Tijdschrift van Halle jaargang 1979 t/m 1997  
1999-0384 De Voorkempen (De Wierlewaal) jaargang 1974 t/m 1998  
1999-0385 Tijdschrift Arendonk  
1999-0386 Tijdschrift Aartselaar  
1999-0387 Tijdschrift Regina Pacis  
1999-0388 Tijdschrift Oudheid en kunst  
1999-0389 Tijdschrift Tijdingen  
1999-0390 Tijdschrift Land Van Waas  
1999-0391 Tijdschrift Hallaar  
1999-0392 Tijdschrift Aarschot  
1999-0393 Tijdschrift Contact jaargang 1985 t/m 1988  
1999-0394 Tijdschrift St.Katelijnen-Waver jaargang 1971 t/m 1986  
1999-0395 Tijdschrift Zoersel jaargang 1982 t/m 1988  
1999-0396 Tijdschrift Het Land van Beveren jaargang 1971 t/m 1985  
1999-0397 Tijdschrift Het Molenijzer (Putte)  
1999-0398 Tijdschrift Ascania (Asse)  
1999-0399 Tijdschrift Oostvlaamse Zanten  
1999-0400 Tijdschrift Cornelius Floris  
1999-0401 Tijdschrift Iepers Kwartier  
1999-0402 Tijdschrift Bachten de Kupe  
1999-0403 Tijdschrift Triverius Brakel  
1999-0404 Tijdschrift Heerlijkheid van het Kiele (Antwerpen Kiel)  
1999-0405 Tijdschrift Franciscana  
1999-0406 Tijdschrift Hobonia (Hoog Boom)  
1999-0407 Tijdschrift Fuik & Faas (Erp-Kwerps)  
1999-0408 Tijdschrift Affligem  
1999-0409 Tijdschrift Erpe-Mere  
1999-0410 Tijdschrift Heemspiegel Schoten  
1999-0411 Tijdschrift de Brabantse Folklore  
1999-0412 Tijdschrift Groen Kontakt  
1999-0413 Tijdschrift De Rode Leeuw  
1999-0414 Tijdschrift Ter Waarheid  
1999-0415 Tijdschrift Turninum  
1999-0417 Tijdschrift Taxandria  
1999-0418 Wat onze kinderen zingen Kruseman Philip
1999-0419 Het monnikenleven in België (FR) Neve Theod.
1999-0420 Atlas der gehele aarde Bos P.R.
1999-0421 Wereldatlas Seghers W.
1999-0422 De Nederlanden - Deel 2 De Bock Eug.
1999-0423 De Nederlanden - Deel 3 De Bock Eug.
1999-0424 De Nederlanden - Deel 4 De Bock Eug.
1999-0425 Grof Spel Mosley Leonard
1999-0426 Geschiedenis van het politieke denken 19e-20e eeuw Vanroelen Jenny
1999-0427 Staat en democratie  
1999-0428 De staatsinrichting van België Brants Karel
1999-0429 De haven van Antwerpen  
1999-0430 Intercommunale Vereniging E3 (+2 bijvoegsels)  
1999-0431 Zannekin Briels Theo
1999-0432 Een overzees rijk voor Leopold II Diddens Hendrik
1999-0433 De schat van Corobillius Mariën M.E.
1999-0434 Sint-Amandus in Vlaanderen Van Clasteren Jan
1999-0435 De jonge Rubens Van Jole Marcel
1999-0436 Graaf Boudewijn wordt keizer Schoofs Rik
1999-0437 Magelaan vaart om de wereld Van Nerum A.
1999-0438 De beeldenstorm Vermeulen L.-Jeuninckx K.
1999-0440 De gevaarlijke onderneming van L. Bauwens Vermeiren A.
1999-0441 Clovis de Frankenkoning Dehouck H.
1999-0442 Astrid, de geliefde koningin Buckinx P.G.-Verleyen C.
1999-0443 Twee slaven ontvlucht Gijsel J.
1999-0444 W.Van Rubroek reist naar China Claerhout A.G.
1999-0445 Met de Lazarusklep Diddens H.
1999-0446 Quinten Massys Van Jole Marcel
1999-0447 Een kathedraal groeit Van Nerum L.
1999-0448 Mercator van Rupelmonde Gabriël A.
1999-0450 Granvelle, bisschop en staatsman Verleyen C.
1999-0451 Van Dyck, een schilder van prinsen Cuypers F.
1999-0452 Rubens in Italië Van Jole Marcel
1999-0453 Een fort in de rimboe Scholliers E., Auwera F.
1999-0454 Een pionier van de luchtvaart E Nodder
1999-0456 Een hofmeier wordt koning Diddens H.
1999-0457 Een brief van Justus Lipsius Vertessen I.
1999-0458 Verkenners varen naar Indië Scholliers E., Auwera F.
1999-0459 Een prins te Beloeil Turkry René
1999-0460 Om de hertogskroon van Limburg Turkry René
1999-0462 Hoogovens, locomotieven, schepen Verleyen C.
1999-0463 Dosdenmaal voor Dietwin Diddens H.
1999-0464 Gezant in Konstantinopel Vermeulen L., Jeuninckx K
1999-0465 Volkscultuur en culturele identiteit Van den Berg Marcel
1999-0466 Paddestoel al la carte Taeldeman Johan
1999-0467 Hekeling van volksbedevaarten Van Haver Jozef
1999-0468 Maai in Lommelse plaatsnamen Mennen Victor
1999-0469 Volkse uitdrukkingen ivm zwangerschap Top Stefaan
1999-0470 Twee altaren in St.Elisabethgasthuis Baudouin Frans
1999-0471 Verboden leute en vermaak in Mechelen (1675-1795) Van de Wiel Constant
1999-0472 Techniek en terminologie lakenbereiding Antwerpen Thijs Alfons
1999-0473 Storm over Nederland Verburg G.
1999-0475 De sexuele wildernis Packard Vance
1999-0477 Historische Humor Cuppy Will
1999-0478 Signaal (gebundeld tijdschrift) 1941  
1999-0489 Tentoonstelling Van Dyck (1999)  
1999-0490 Wij, verdachten Lagrou René
1999-0491 Mijn Kamp Hitler Adolf
1999-0492 Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler Haarer Johanna
1999-0493 Microsoft Excel voor Windows 95  
1999-0494 CD Office Companion (afbeeldingen)  
1999-0495 The Microsoft Office  
1999-0496 Office Companion handleiding  
1999-0497 Gemeentekrediet Jg.1974-75-76 gebundeld  
1999-0498 BP review 1964-'67  
1999-0499 Sabena Revue 1977-78  
1999-0500 Openbaar Kunstbezit 1963-68 GEBONDEN  
1999-0501 Openbaar Kunstbezit 1969-73 GEBONDEN  
1999-0502 Openbaar Kunstbezit 1974-76 GEBONDEN  
1999-0503 Openbaar Kunstbezit 1977  
1999-0504 Openbaar Kunstbezit 1978  
1999-0505 Openbaar Kunstbezit 1979  
1999-0506 Openbaar Kunstbezit 1980  
1999-0507 Openbaar Kunstbezit 1981  
1999-0508 Openbaar Kunstbezit 1983-84  
1999-0509 Esso-magazine 1976-78 gebonden  
1999-0510 Scilla kalender 2000 (in 1994/004) Lembrechts Leon
1999-0511 Van Kasteel naar Kasteel 8 Arren Paul
1999-0512 De Heimolen te Schilde Lambrechts-Augustijns Hug
1999-0513 De Vlierbes-Jaarboek 1999  
1999-0514 Oelegemse Oudstrijders 1914/1918 Segers Willem
1999-0515 Taxandria - Jaarboek 1998  
1999-0516 FORTEN Bolders Willy
2000-0002 Takjes worden Boomen Bolders Willy
2000-0003 Parce Domine  
2000-0004 Enkele grepen uit de geschiedenis van Wijnegem (kopie) Wuyts J.
2000-0005 Ten Huize van... 5 Florquin Joos
2000-0006 Ten Huize van... 6 Florquin Joos
2000-0007 Ten Huize van... 7 Florquin Joos
2000-0008 Ten Huize van... 8 Florquin Joos
2000-0009 Ten Huize van... 9 Florquin Joos
2000-0010 Ten Huize van... 10 Florquin Joos
2000-0011 Ten Huize van... 11 Florquin Joos
2000-0012 Ten Huize van... 12 Florquin Joos
2000-0013 Ten Huize van... 13 Florquin Joos
2000-0014 Ten Huize van... 14 Florquin Joos
2000-0015 Ten Huize van... 15 Florquin Joos
2000-0016 Ten Huize van... 16 Florquin Joos
2000-0017 Ten Huize van... 17 Florquin Joos
2000-0018 Ten Huize van... 18 Florquin Joos
2000-0028 Liederbundel - Lager Onderwijs De Meyer W.
2000-0029 Chants populaires des flamands de France De Coussemaker E.
2000-0030 Ik zag Cecilia komen Van Dessel L.
2000-0031 Zeg wil je met me dansen ?  
2000-0036 Schoten van heerlijkheid tot gemeente  
2000-0037 De bakermat van Zandhoven, vroeger en nu Schuerwegen A.
2000-0038 Liber amicorum Mon De Clopper  
2000-0039 Willem De Meyer (huldeboek) Swerts L.
2000-0040 Armand Preud'homme (Huldeboek) Swerts L.
2000-0041 Kunstschilder Alfred Ost Van Passen Robert
2000-0042 Vlaamse meesters XV-XVI eeuw Besançon Jacques
2000-0043 Aureolen Dockx Sim
2000-0044 Tentoonstelling De Volder en Keustermans  
2000-0045 Frans-Vlaanderen  
2000-0046 Nationale commissie folklore - Jaarboek VIII  
2000-0047 Hoe schrijf ik mijn dialect  
2000-0048 Jozef Simons (gedichten)  
2000-0049 Jozef Simons Souri Louis
2000-0050 Kalender van de Vlaamse feesten Top Stefaan
2000-0051 Over volkskunst Sinninghe J.
2000-0052 Het culturele leven in onze provincie Hasquin H.
2000-0053 Helden en personages- standbeelden Fuks Renée
2000-0054 Kunstambachten v/d provincie Antwerpen  
2000-0056 Doorheen het land van Ernest Claes Gielen G.
2000-0057 De Taalproblematiek (1814-1830) De Jonghe A.
2000-0060 Malle Jaarboek 1999  
2000-0061 Geel Jaarboek 35-1999  
2000-0062 De Krijter Jaarboek 1999  
2000-0063 V.B.P. Studiekring (Post)  
2000-0064 Ontwikkelingsgang van de Techniek Huizer J.
2000-0065 De Paardepost in België Debyser Roger
2000-0067 De geschiedenis van het postvervoer ten Brink EA
2000-0069 ACCESS 2.0 - ontdekking  
2000-0071 Vlaanderen door de eeuwen heen deel I Lamberty M. - Lissens R.F
2000-0072 Vlaanderen door de eeuwen heen deel II Lamberty M. - Lissens R.F
2000-0073 De Boerenkrijg, twee eeuwen feiten en fictie Luc François
2000-0074 Bloei en ondergang van het AKVS - II De Vos Louis
2000-0075 Honderd jaar Vlaamse beweging I Wils Lode
2000-0076 Honderd jaar Vlaamse beweging II Wils Lode
2000-0077 Honderd jaar Vlaamse beweging III Wils Lode
2000-0078 Edmond van Offel  
2000-0080 Rood en zwart, de anarchistische beweging in België Moulaert Jan
2000-0081 Geel & Zwart van de driekleur Van Haegendoren M.
2000-0082 Heksenprocessen in de Nederlanden Van Hemelrijck F.
2000-0083 Van taalstrijd tot staatshervorming Van Haegendoren M.
2000-0084 De Eerste Wereldoorlog De Vos Luc
2000-0085 Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de 2 wereldoorlogen Provoost Guido
2000-0086 Borgerhoutse kunstenaars  
2000-0087 Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden Witte Els
2000-0088 Greep naar de macht De Wever Bruno
2000-0089 Bij ons in Vlaanderen Claes Ernest
2000-0090 Antwerpen door de eeuwen heen Kan. Fl. Prims
2000-0091 De Spycker - jaarboek 2000  
2000-0099 Leopold III, Koning der Belgen Dumont Georges
2000-0100 Voorouders in de Middeleeuwen Lindemans Leo
2000-0101 Vlaanderen mijn land Grypen - Vermeiren
2000-0102 Geschiedenis van de Nederlandse Stam I 1-1581 Geyl P.
2000-0103 Geschiedenis van de Nederlandse Stam II 1583-1648 Geyl P.
2000-0104 Geschiedenis van de Nederlandse Stam III 1648-1701 Geyl P.
2000-0105 Geschiedenis van de Nederlandse Stam IV 1701-1751 Geyl P.
2000-0106 Geschiedenis van de Nederlandse Stam V 1751-1792 Geyl P.
2000-0107 Geschiedenis van de Nederlandse Stam VI 1792-1798 Geyl P.
2000-0108 Katechismus van de Vlaamse Beweging Boon Jan
2000-0109 Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn ? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belg  
2000-0111 De pelgrimstocht der mensheid 2 Ganshof L.
2000-0112 De pelgrimstocht der mensheid 3 Van Gelden-Geyl-Bartstra
2000-0113 De pelgrimstocht der mensheid 4 Bartstra-Berkelbach
2000-0114 De pelgrimstocht der mensheid 5 Brandt J.
2000-0115 Duinkerken 1940 Carse Robert
2000-0116 De Eerste Wereldoorlog Baldwin H.
2000-0117 Bouwstenen van de Vlaamse Autonomie De Ryck E.
2000-0118 Willem I, Koning van Noord en Zuid Schmitz Yves
2000-0119 Rijtuigen Vos H.B.
2000-0120 De technische voruitgang en de mens Luwel A.
2000-0121 Het ontstaan van de Meetingpartij te Antwerpen Wils Lode
2000-0122 Philips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde Verhoef C.
2000-0123 Vlaamse parels 3  
2000-0127 Taxandria - Jaarboek 1999  
2000-0128 Scilla kalender 2001 en dossier kalenders 2001-2008 Lembrechts Leon
2000-0129 Zoerselbos info Van der Hallen Dirk
2000-0133 de keuken van de meesters De Keyzer Diane
2000-0134 meanderend van Scherpenberg tot Schelde  
2000-0135 Jaarboek XXII H.K. Beerse-Vlimmeren
2000-0136 Bibliografie van de Antwerpse kempen Stad Turnhout
2000-0139 Een slachtoffer der moederliefde, Mengeleningen, Omwentelingen van 1830 Consciense Hendrik
2000-0140 De loteling, De baanwachter,Baas Gansendonck Consciense Hendrik
2000-0141 Siska Van Roosemael, Eene O te veel, Wat een moeder lijden kan, Redevoeringen Consciense Hendrik
2000-0142 Eene welopgevoede dochter, Menschenbloed, Eene gekkenwereld Consciense Hendrik
2000-0143 Eene verwarde zaak,Eene zeemanshuisgezin,De dichter en zijn droombeeld,Een uitvi Consciense Hendrik
2000-0144 Het geluk van rijk te zijn, De gierigaard, De podagrist, De keus der harten Consciense Hendrik
2000-0145 Moeder Job, Geschiedenis van Graaf Hugo van Craenhove, De plaag der dorpen Consciense Hendrik
2000-0146 De ziekte der verbeelding, De twee vrienden,Lambrecht Hensmans Consciense Hendrik
2000-0147 De kwaal des tijds, Eenige bladzijden uit het boek der natuur Consciense Hendrik
2000-0148 Schandevrees, Een goed hart, Houten Clara & de minnezanger Consciense Hendrik
2000-0149 Koning Oriand & Blinde Roza, Gerechtigheid Hertog Karel Consciense Hendrik
2000-0150 Moederliefde, Batavia Consciense Hendrik
2000-0151 De Boerenkrijg, Everard t'serclaes Consciense Hendrik
2000-0152 Geschiedenis mijner jeugd, Valantijn Consciense Hendrik
2000-0153 De jonge kokter, Het wassen beeld Consciense Hendrik
2000-0154 Geldduivel, De burgemeester van Luik Consciense Hendrik
2000-0155 Bellar Stock, Simon Turchi Consciense Hendrik
2000-0156 Geld en Adel, De burgers van Darlingen Consciense Hendrik
2000-0157 De koopman van Antwerpen, Levenslust Consciense Hendrik
2000-0158 Het goudland, Het ijzeren graf Consciense Hendrik
2000-0159 De schat van Felix Roobeek, De oom van Felix Roobeek Consciense Hendrik
2000-0160 De leeuw van Vlaanderen Consciense Hendrik
2000-0161 Hlodwig en Clothildis Consciense Hendrik
2000-0162 De kerels van Vlaanderen Consciense Hendrik
2000-0163 Jacob van Artevelde Consciense Hendrik
2000-0164 Het wonderjaar & avondstonden, Bavo en Lieveken Consciense Hendrik
2001-0001 Het Federale parlement van België Kamer van Volksvertegenw
2001-0002 Oostmalle, het verleden, het heden, de toekomst Bolckmans Jules
2001-0003 Gaston van de Werve et de Schilde 1867-1923 Vanthienen Anna
2001-0004 'S Lands Glorie I Schoonjans J.
2001-0005 'S Lands Glorie II Schoonjans J.
2001-0006 'S Lands Glorie IV Schoonjans J.
2001-0007 'S Lands Glorie V Schoonjans J.
2001-0008 Onthaalbrochure O.L.Vr Ten Hemel Opgenomen Schilde Bergen (in 2002-0058) Parochieteam
2001-0009 Uit het verleden der Antwerpse balie. Balie van Antwerpen
2001-0010 Kunstwoordenboek P.Weiland
2001-0012 artikel over samenkomst 'Van de Werves' stadhuis Antwerpen 3/5/2000 GVA
2001-0015 Ons Graafschap Jaarboek 27 1998-2000 Van den Haute Robert
2001-0016 Buurtwegen Juridisch Draye Anne Mie
2001-0017 Officiële geschriften van Baron Van de Werve Van de Werve
2001-0018 Uittreksels uit de geschiedenis van Schilde (in 2002/018)  
2001-0019 Le Chatelain de Schilde  
2001-0020 Commune de Schilde 1879-1884  
2001-0021 l'hôtel et du château de Schilde  
2001-0022 Volkstelling 31 december 1970 Nat. Instituut Statistiek
2001-0024 Maandelijks tijdschrift april 1985-december 1989 Amnestie International Amnestie International
2001-0025 Maandelijks tijdschrift januari 1990-november 1995 Amnestie International
2001-0027 L'Art de modeler et de sculpter Borneman S.
2001-0028 Handleiding bij het boetseren afgieten beeldhouwen en houtsnijwerk Huybrechts M.
2001-0029 Het Epos van D-Day 6 juni 1944 David Howarth
2001-0030 De Brug Beginselen der electriciteitsleer II Vink - Roelofs
2001-0031 Electrotechniek  
2001-0032 Voor den vlambooglasscher Mendel L.
2001-0033 Electrisch lassen Zoethout G.
2001-0034 een klein landelijk dorp in de 19e eeuw Deel I Lowagie
2001-0035 Tiendaagsche Veldtocht 2-12/8/1831  
2001-0037 De Spycker Jaarboek 2001 met auteurscataloog  
2001-0038 Toneelstuk 'Peter, Elly en de kevers' Van Rompaey Pierre
2001-0039 Toneelstuk 'Vonk en Fanny gaan te ver' Van Rompaey Pierre
2001-0040 Toneelstuk 'De flatbewoners' Van Rompaey Pierre
2001-0041 Begroting kerkfabriek St.Guibertus 1914-16-17-18-20-21-21-22-22-23-24-45  
2001-0052 CD Office 97 Standard Microsoft
2001-0053 Resultaatgericht werken met Microsoft Office 97 Microsoft
2001-0054 Windows 95 Microsoft
2001-0055 CD Windows 95 Microsoft
2001-0056 een klein landelijk dorp in de 19e eeuw Deel II Lowagie
2001-0057 Malle Jaarboek 2000  
2001-0058 Taxandria - Jaarboek 2000  
2001-0062 Oorlogsgeschiedenis van Schilde en omgeving…Ten tijde van de Ulanen (in 1999/516 Helleputte B,
2001-0063 Sint-Wijbrecht afbraak ?? Van Mol Bob
2001-0064 GEBOUWEN Bolders Willy
2001-0065 Lof van de vriendschap Anselm Hoste OSB
2001-0067 Adam in ballingschap Joost Van Den Vondel
2001-0068 Geschiedenis onzer academiën van beeldende kunsten De Wilde G.A.
2001-0069 Splitsing van de moeilijkheden bij het aanleren van de hoofdbewerkingen  
2001-0070 Histoire de Belgique Schmets Paul
2001-0071 Turnhout  
2001-0072 Gedenkboek Spaar- en Lijfrentekas 1865-1965  
2001-0075 Scilla kalender 2002 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2001-0077 Over erfenissen en wat hierbij komt kijken  
2001-0078 Alles wat ik ervan wou weten en vroeger niet durfde vragen  
2001-0079 Installatiepraktijk voor de elektricien Vekens J.
2001-0081 De O.L.Vrouwekerk te Antwerpen Vroom W.H.
2001-0082 De Antwerpse Tram 1873-1979 Keutgens E.
2001-0083 Dossier betreffende INTEGAN - vijf dossiers Van Kimmenade Jos
2001-0085 Koningin Astrid Hans A.
2001-0086 Natuur- en Stedeschoon ( oa Schilde)  
2001-0087 Leerboek der Meetkunde  
2001-0088 Vademecum doorheen de Provincie Antwerpen  
2001-0089 De Gouden Poort, bloemlezingen Kuypers Julien
2001-0090 Aardrijkskunde I, Europa Fris V.
2001-0091 Frobel Methode Libeer Clemence
2001-0092 Natuurlijke Wetenschappen Terfve - Picalausa
2001-0093 Liederenkrans Ghesquiere - François
2001-0095 Vaderlandse Geschiedenis  
2001-0097 Atlas handboek van Belgische Geschiedenis Rondou-Mignon
2001-0099 Vlaams Economisch Verbond 1926-1976  
2001-0100 Zoerselbos  
2001-0101 Assurantie van de Belgische Boerenbond  
2001-0102 Van Kasteel naar Kasteel 9 Paul Arren
2001-0103 De bevolking van Schilde in de 19e eeuw Van Bulck Jacobs
2002-0004 Documenten Scilla  
2002-0006 Hoeven Bolders Willy
2002-0015 Handelaars te Schilde Bolders Willy
2002-0017 Gilden Bolders Willy
2002-0018 Uittreksels uit de geschiedenis van Schilde (2 org + kopie)  
2002-0020 Kunstenaars Schilde 7 delen  
2002-0021 Hendrik Conscience  
2002-0022 Jaarboek Malle 2001  
2002-0023 Taxandria Jaarboek 2001  
2002-0024 Equipe 150 jaar Openbare Werken Min. Openbare Werken
2002-0026 De Krijter Jaarboek 2000-2001  
2002-0027 Oude afbeeldingen van Antwerpen Bolders Willy
2002-0028 De Vlierbes Jaarboek 2001  
2002-0029 De Spycker Jaarboek 2002  
2002-0030 De Poesjenellenkelder 5 gazetten diverse onderwerpen  
2002-0031 Steden en landschappen 1, De Kempen Mees Santpoort
2002-0032 Geschiedenis van Campthout Boen Désiré
2002-0033 Deurne en Borgerhout sedert de vroegste tijden tot heden deel 1 en 2 Stockmans J.B.
2002-0034 Wedstrijd tot inrichting der krijgsgronden van Antwerpen 1910 Min. Landbouw en Openbare Werken
2002-0035 Volk en Land deel 3 de Graeve, Jespers, Vermeire
2002-0036 Rijkevorsel Groot Fotoboek Deel 1 Marcel Leunen
2002-0037 Geschiedenis van Nederland delen 1 t/m 7  
2002-0038 Anvers et l'Exposition Universelle de 1885 Cornelli-Mussely
2002-0039 Nederlands/Engels woordenboek Visser G.J.
2002-0041 Te Gast bij Vlaamse Auteurs De Ceulaer J.
2002-0042 Politieke Opties De Clercq-Verbist-Vandewalle
2002-0048 Geel Jaarboek 36 2000-2001  
2002-0049 Schildehof Bolders Willy
2002-0050 Schildebergen,parochie,scouts,kerk Bolders Willy
2002-0051 Rolletjeskerk St.Rochusparochie te Deurne Peeters Eric
2002-0053 'S Lands Glorie III Schoonjans J.
2002-0055 Textielmuseum 'Vrieselhof'  
2002-0056 Vlaamse Groten A-K & L-Z  
2002-0058 Scouts en Gidsen Sint Dominikus Schilde Bergen (3 dossiers) Nachtegaele Joris
2002-0059 Vademecum van de heem- en geschiedkundige kringen v/d Gouw Antwerpen 2001-2002 Gouw Antwerpen
2002-0060 Heemkunde Vlaanderen Infoblad Gouw Antwerpen
2002-0061 Erfgoedweekend 2002 Min. Cultuur, Jeugd, Sport
2002-0062 Twintig Eeuwen Vlaanderen (Delen 1,2,3,4,5,10,12,13,14)  
2002-0063 Wij zingen 'n nieuw lied  
2002-0064 Liederboekjes allerlei  
2002-0066 Regie van Telegraaf en Telefoon van België 1930-1955 Min. Verkeerswezen
2002-0067 Juweelenstoet Antwerpen gedenkboek  
2002-0068 Touring Club de Belgique 1919  
2002-0069 Au service du Roi 1940-1945  
2002-0070 Verdun 1914-1918  
2002-0071 Beelden uit de geschiedenis van Halle in de Kempen De Pagadder
2002-0072 Wereldoorlog 2  
2002-0074 Verkeer  
2002-0075 Monumenten & landschappen te Schilde  
2002-0076 Obiits & Rouwgebruiken bij de Adel  
2002-0079 'Het leven' diverse jaargangen en nummers ingebonden  
2002-0082 De oorlog in beeld (okt & nov 1918)  
2002-0085 Vogelkundige kring 'De Nachtegaal'  
2002-0086 'Envoy' nr's 1 t/m 17  
2002-0089 Solorama 'Encyclopedie van landen en volkeren'Wereld van zon en zee  
2002-0090 Solorama 'Encyclopedie van landen en volkeren'Woestijnen van hitte en koude  
2002-0091 Solorama 'Encyclopedie van landen en volkeren'Wereld van vier seizoenen  
2002-0092 Bruidsalbum van Prinses Juliana met Prins Bernhard (NL)  
2002-0094 Geprogrammeerd leren Walter R.Fuchs
2002-0095 Kastelen der Antwerpse Kempen E. Op de Beeck
2002-0096 Beginselen der scheikunde Van Meurs-Baudet
2002-0097 Nieuwe taalrijkdom Debaene L.
2002-0098 Een reisje door ons Belgenland Demeyer Fr.
2002-0101 Gazet van Antwerpen jaarkrant 1891-1930-1933-1934-1935  
2002-0105 Boekje over de 2de culturele week 1983 'kunstenaars van onze gemeente'  
2002-0106 In memoriam Albert Van Dyck  
2002-0107 Uitslag van den prijskamp tusschen de leerlingen der lagere scholen in 1890 Provincie Antwerpen
2002-0108 Koninklijk Paleis Brussel Algemeen Rijksarchief Brussel
2002-0111 Scilla kalender 2003 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2002-0112 Catechismus Desclée De Brouwer
2002-0113 De Boerenkrijg De Bruyne A.
2002-0114 Het Esperanto W. Zwagers
2002-0116 Reinaert De Vos C.lindemans
2002-0118 Tentoonstelling 20-21-22 juni 1986 Dienstencentrum Schilde  
2002-0119 Vorstenhuis / Koningshuis diverse Bolders Willy
2002-0120 Haven en Goed, De haven van Antwerpen  
2002-0121 Oelegem op weg naar de twintigste eeuw deel 1 Jaarboek 2002 De Vos Eric
2003-0001 Beroepsverenigingen Bolders Willy
2003-0002 Gedenkboek S.S. Michiel & Pieter  
2003-0003 Toen mijn grootvader klein was Van Daele Henri
2003-0004 Het Belgische Leger Bolders Willy
2003-0005 Hemiksem De Schepper L.
2003-0006 Over Stadsontwikkeling tusschen Loire en Rijn Ganshof F.L.
2003-0007 Handelingen der gelukzalige neger-martelaren  
2003-0008 Gezondheidsleer, huishoudkunde en huiswerk  
2003-0009 Levenshouding leerplan voor katholieke lagere scholen  
2003-0010 Kerkhofblommen Gezelle Guido
2003-0011 Adam in ballingschap Van den Vondel Joost
2003-0012 Algemeen alfabetisch overzicht van archiefbestanden in het stadsarchief Stad Antwerpen
2003-0013 Genealogie allerlei Bolders Willy
2003-0014 Eenige blaszijden uit de geschiedenis van het parochieleven Kan.Dr.J.Laenen
2003-0015 Nederlandse teksten en schrijvers van de Middeleeuwen St.Paulusinstituut  
2003-0016 Geschiedenis van de lage landen 1830-1831  
2003-0017 Manuscript en naslagwerken van de Nederlandse Tijd delen I-II-III-IV-V-VI-VII  
2003-0018 Posttarieven 1952 + 'Postbode vroeger, Postbode nu'  
2003-0019 Poststukken einde 19e eeuw Oudermans Carl
2003-0020 De Index en de kerkelijke boekenwetten Salsmans J.
2003-0021 Het Kerstekind Streuvels Stijn
2003-0022 Kerkhofblommen 12e schooluitgave Gezelle Guido
2003-0023 Het Kindeken Jezus in Vlaanderen Timmermans Felix
2003-0024 Maria Magdalena Verschaeve Cyriel
2003-0025 Wiekslag om de Kim Karel Van de Woestijne
2003-0026 De Nederlandsche Poëzie in honderd verzen Dirk Coster
2003-0027 Het H. Misoffer meezingen  
2003-0028 Open Lucht Stijn Streuvels
2003-0029 Zoo hard en zoo schoon Jeanne Vande Putte
2003-0030 Albrecht Rodenbach gedichten volledige uitgave Leo Van Puyvelde
2003-0031 Vondel's Trilogie Verschaeve Cyriel
2003-0032 In het huidig perspectief Peter Benoit
2003-0033 Tusschen tijd en eeuwigheid Henriette Roland Holst-Van der Schalk
2003-0034 Fonds catalogus 1990 (1909-1989)  
2003-0035 Uren bewondering voor groote kunstwerken Verschaeve Cyriel
2003-0036 Dictionnaire Anglais-Français Garnier Frères
2003-0037 Engelsch zakwoordenboek  
2003-0038 Electronic Tube Handbook  
2003-0039 Gegevens en schakelingen van moderne ontvang- en versterkerbuizen  
2003-0040 Electricité & electromécanique  
2003-0041 Katholieke stuivers-magazijn (18 jg) gebundeld  
2003-0042 De Belgische genezingen te Lourdes 1919-1929  
2003-0043 Dictionnaire général Francaise  
2003-0044 Histoire de la Réforme Protestante en Angleterre et en Irlande William Cobbett
2003-0060 Jaarboek Malle 2002  
2003-0061 V-bommen boven Schilde Paul Vekemans
2003-0062 Antwerpen onder de vliegende bommen (okt 1944-30 mrt 1945) Bolders Willy
2003-0063 Antwerpen onder V1+V2 (speciale editie) Bolders Willy
2003-0064 V-bommen informatie van het internet/Kranten enz,  
2003-0066 Ieder draagt eigen kruis,Wat betekenen symbolen op doodsberichten  
2003-0068 Kerst- en nieuwjaarszending 1940-1941 (ex-libris)  
2003-0069 Dagtrips Antwerpse Kempen  
2003-0070 Beerse  
2003-0071 Antwerpse Burgemeesters Bolders Willy
2003-0073 Scilla afbeeldingen Bolders Willy
2003-0075 Het nieuwe huwelijksrecht Wet van 14/7/1976  
2003-0076 Het Nieuwe Testament Desclée De Brouwer
2003-0077 Het Oude Testament  
2003-0078 Het Sexueele Leven Leslie D.Weatherhead
2003-0079 Beginselen der Griekse Spraakkunst Geerebaert A.
2003-0080 Jeugdraad te Schilde (in 2005-0003)  
2003-0081 Nouveau Petit Larousse Illustré  
2003-0082 Modern Woordenboek (deel I & II)  
2003-0083 Nieuw Nederlandsch-Fransch & Fransch Nederlandsch  
2003-0086 24e dag van het Vlaamse Lied 19/11/1989  
2003-0089 ESSO magazine 1969-1973 ingebonden  
2003-0090 BMB tijdschrift ingebonden 1970-1974  
2003-0091 Testaankoop ingebonden 1973-1974  
2003-0092 Tijdschrift ingebonden 'Platen kiezen'  
2003-0094 Dossier Joris Nachtegaele  
2003-0095 Gedicht 'Winter te Schilde' Gilliams Maurice
2003-0097 Taxandria Jaarboek 2002  
2003-0103 Album/handboek algemene geschiedenis Vanderhaegen
2003-0104 Vaderlandse Geschiedenis Zusters Annonciaden van Huldenberg
2003-0105 Meyers Grosser Hausatlas Dr.Edgar Lehmann
2003-0106 Geel Jaarboek 37 2002  
2003-0107 Schilde (in 2007/005)  
2003-0108 Schilde, de steenweg van Deurne tot Schilde Turnhoutsebaan (in 2007/005)  
2003-0109 Schilde, verkoop der heerlijkheid 1722 Bolckmans Jules
2003-0111 Daden van moed en zelfopoffering Schilde  
2003-0112 Spel van O.L.Vrouw of Maria's Leven, mysteriespel in twee delen Al.Walgrave
2003-0113 Schakel, Milac Schilde juli 1954 tot juni 1955 (in 2010-0081)  
2003-0114 100 jaar Ronde van Frankrijk  
2003-0116 Documenten Schilde Bolders Willy
2003-0117 Handboek van de toerist Overstraeten Jozef
2003-0118 De Belgische bodem  
2003-0120 De Vlierbes Jaarboek 2002  
2003-0121 Documenten betreffende musea  
2003-0122 Onderrichtingen & cursussen krijgswetenschappen Bolders Willy
2003-0126 Schutbladen & gepubliceerde foto's jaargangen Scilla  
2003-0127 geschriften van Scilla over tentoonstellingen (brieven, enz)  
2003-0128 Kastelen  
2003-0129 Infoblad gemeente Schilde Delen 1 & 2  
2003-0130 Dienstencentrum  
2003-0131 De Sterckshofcollectie A.M.Claessens Peré
2003-0132 De Spycker Jaarboek 2003  
2003-0133 Grondstof, stof tot nadenken STEEN  
2003-0134 De Woonstede door de eeuwen heen nr,138  
2003-0135 Ten Huize Van,,, Deel 3 Florquin Joos
2003-0136 Ten Huize Van,,, Deel 4 Florquin Joos
2003-0137 Délires Baillon André
2003-0138 Korte kerkelijke geschiedenis van België  
2003-0139 Her sieraad der geestelijke bruiloft Johannes Ruusbroec - Frans Erens
2003-0140 Het Daensisme Lode Wils
2003-0141 Verzameling Albert Van Dyck  
2003-0142 Floralia, bloemen en planten door Alfred Ost Sim Dockx - René Turkry
2003-0143 Als de man in de peel, Bert Peleman Gust Wittebols
2003-0144 Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding  
2003-0145 Breesgata jubileumboek  
2003-0146 Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente  
2003-0147 Het paleis der natie  
2003-0148 Godsdienst in vlaanderen Billiet en Dobbelaere
2003-0149 Het Vlaamse Geluk De Beul Daniël
2003-0150 Schets ener geschiedenis van de economie Cracco W.
2003-0151 De ambtelijke loopbaan v/d keizers vóór hun troonsbestijging volgens de Historia  
2003-0152 's Gravenwezel, 100 jaar parochiekerk, 150 jaar klooster Breugelmans-berchmans
2003-0153 Zó was de wereld van het kind rond 1900  
2003-0154 Calmpthoutania Oudheidkundige kring van Kalmthout 1e jg nr,4  
2003-0158 De Bergrede De Vocht
2003-0159 Mensengeschiedenis en Gods openbaring De Vocht
2003-0160 Voor wie haar soms geweld aandoet Marc Galle
2003-0161 Cisterciënzerabdij O.L.-Vrouw van Nazareth te Brecht  
2003-0162 Mijn antwoord Wilfried van Straaten
2003-0164 Krantenpluralisme en informatiebeleid Luk Boone
2003-0165 Regina Pacis Puttenhof Schilde (in 2005/024)  
2003-0166 Inventaris van de gemeentearchieven van Brecht Beterams G.
2003-0167 50 jaar Kristus Koning Lowagie-Hofkens
2003-0168 Oudheid en Kunst Tijdschrift Kempische Geschiedenis  
2003-0169 Maandblad Vlaamse Imkerbond  
2003-0170 Milieu Schilde  
2003-0171 Parochieraad/Lindenfeesten/Lindenraad  
2003-0172 De Huisvrouw (18 afleveringen)  
2003-0173 Afstammelingen van uitgeweken Schildenaren zijn thans vooraanstaande Zwitsers  
2003-0175 Rantsoenzegels WO2  
2003-0176 Scilla kalender 2004 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2003-0177 Cassandre-kranten 1936-1939  
2003-0179 Schoonselhof, een hommage Jean Emile Driessens & Renaud
2003-0180 Het Onze-Lieve-Vrouwehuis  
2003-0181 Sinjorenstad Almand de Lattin
2003-0182 Nubelunge (D)  
2003-0183 Verdi opera (D) Werfel Franz
2003-0184 Ikonen Marcel Watté
2003-0185 Stadsarchief Antwerpen  
2003-0186 De Koopvaardij Tjeerd Hagenvelt
2003-0187 De Brakken - Jaarboek 2003 Rantse versterkingen  
2003-0188 Gazet van Antwerpen 7&8/aug1993 speciale uitgave Koningshuis  
2003-0189 NERO Express Burning ROM  
2003-0190 Gemeenteraadsverkiezingen Schilde  
2003-0191 De Euro € Bolders Willy
2003-0192 HEEMHUIS SCILLA  
2003-0193 Uit de Parochie van Miserie John Wilms
2003-0194 Wat 'n Leven Roger Liskens
2003-0195 De Psychologie van den Antwerpenaar Emm,De Bom
2003-0196 Magie, hekserij en volksgeloof Pellaerts Tesie, Geentjens Eddy
2003-0197 Verzamelde werken delen I,II & III Simons Jozef
2003-0198 14-18 De Eerste Wereldoorlog 80 delen  
2003-0199 Diverse artikels & uitgaven werelddelen en heelal  
2003-0201 De Max vertelt Sleeckx Jos
2003-0207 Liedjesboek Dienst Animatie OCMW Antwerpen  
2003-0208 Museumgids, 20 Kempische musea  
2003-0209 tentoonstelling van een keuze uit het kunstpatrimonium v/d Trappisten Westmalle (in DOS 2009/060)  
2003-0210 Boekje met liederen  
2003-0211 'Het Ganse Dorp' & 'Schakel'  
2003-0212 Van Kasteel naar Kasteel 10 Paul Arren
2003-0213 Vlijt en Eendracht te Brecht Van Minnebruggen A.
2003-0214 van God en Klein Pierke  
2003-0217 André Baillon Bolders Willy
2003-0218 Wandelwegen & fietsroutes Bolders Willy
2003-0219 Uitstap Scilla naar Ieper 12/10/2003  
2003-0220 Van de Werve documenten Bolders Willy
2003-0221 2970 Actief juli-aug 2003  
2003-0222 2970 Actief sept 2003  
2003-0223 2970 Actief okt 2003  
2003-0224 2970 Actief nov 2003  
2003-0225 2970 Actief dec 2003  
2004-0001 Ontwerpen ontmoetingscentrum/museum op grondvesten kasteel  
2004-0002 Industriële archeologie Schilde en omgeving Bolders Willy
2004-0003 Hoffmann-Krayer Internationaal classificatieplan voor volkskunde  
2004-0004 Hotel 'de Schilde' Bolders Willy
2004-0005 Richtlijnen en wenken voor het administratief beheer van museumverzamelingen  
2004-0006 Kasteel van Schilde  
2004-0008 Gegevens architect Parent  
2004-0009 De Vlierbes Jaarboek 2003 (25 j)  
2004-0010 De Navolging van Christus  
2004-0011 Het Nieuwe Testament  
2004-0012 Groot Frans Woordenboek  
2004-0013 Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift  
2004-0014 Is de mens ontstaan door evolutie of door schepping  
2004-0015 1946-1971 25 jaar DAP Reionaert Uitgaven  
2004-0016 Eeuwig Leven in De Vrijheid van de Zonen Gods  
2004-0017 De Fransche Taal Leonce Vervarcke
2004-0019 Raad voor cultuurbeleid vanaf 2000  
2004-0020 Oudheid en Middeleeuwen Lontie-Grootaers
2004-0021 Tijdstroom 1 Maes-Parrein-Turkry
2004-0022 Atlas der Algemene geschiedenis Wesmael-Charlier
2004-0023 Atlas Leerboek Europa  
2004-0026 Als Belg de wijde wereld in  
2004-0027 België begrippen van kosmografie  
2004-0028 Kempen  
2004-0030 De Woonstede door de eeuwen heen  
2004-0031 Gids van de Kempen  
2004-0032 Beschermd cultuurpatrimonium Antwerpen  
2004-0039 Toeristisch Wegwijs (10 delen) nr ring 1-10  
2004-0042 Het beste boek voor de weg  
2004-0045 Geel Jaarboek 38 - 2003  
2004-0046 Geschiedenis der kruistochten Gustave Doré
2004-0051 Dossier: Historisch cultureel erfgoed in Schildehof  
2004-0052 Tijdschriften betreffende Gastronomie  
2004-0053 antwerpens bedrijfsbeleid ramond stuyck
2004-0054 Le pays de Schilde en Campine anversoise (in 2004-0001)  
2004-0056 Taxandria Jaarboek 2003  
2004-0057 Ons Graafschap Jaarboek 29,2002 Paulo Charruadas
2004-0059 Frans Rooms beeldhouwer Antwerpen 1923  
2004-0060 de BRUG  
2004-0061 Verzamelde artikels verschenen in de jaargangen van Schilde (delen 1 & 2)  
2004-0063 De Spycker Jaarboek 2004  
2004-0064 VVVV Vriendenkring Veteranen Vlaamse Volkskunst  
2004-0065 Pascal De Beucker  
2004-0066 Receptenboekje Kalmthout  
2004-0067 20 eeuwen aardewerk  
2004-0068 Speelruimteplan Schilde  
2004-0069 VLAREM  
2004-0070 De geschiedenisschrijver van Merksem, Floris Prims °1882-+1954 Modest Van Camp
2004-0071 Waar is de Tijd (nr's 13,14,15,22 & 27)  
2004-0072 Dossier Heksentochten, midzomernachtwandelingen Scilla
2004-0073 Studie oud-gemeentehuis 's-Gravenwezel  
2004-0074 Statuten Heemkunde Gouw Antwerpen VZW  
2004-0075 Schakel, Milac Schilde juli -dec 1954 & kerstnr 7 (in 2010-0081)  
2004-0076 Teksten en artikels over de historiek van de donjon van Goetshoven Vandenschilde
2004-0078 België geografisch klimaat planten en dieren bevolking taal godsdienst samenleving economie en toeri  
2004-0079 Het duwvaartkanaal Oelegem - Zandvliet (incl 2003/174)  
2004-0080 Bundel 2004-0080  
2004-0081 Toen we Nederlanders werden en waren... 1814/1830 Jaarboek 2004 Boek 2 / 17e jaarboek Jacobs,Oorts,Van Bulck
2004-0083 Bijdragen tot de geschiedenis van de kerk en de parochie van Sint-Antonius 1854-2004 Sleeckx Jos
2004-0084 Ceremonieboekje voor de Openbare Geloofsbelijdenis met Plechtige Communie  
2004-0085 Inventaris van de gemeente Schilde (vóór de fusie van 1977)  
2004-0086 De Krijter Jaarboek 2003  
2004-0087 De bevrijding in onze regio zestig jaar geleden Van Leemput Willy
2004-0088 Scilla kalender 2005 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2004-0089 De Vlierbes Jaarboek 2004 XXVI  
2004-0093 'Le goût pour les spectacles est tellement devenu à la mode' Spectakelcultuur in het achtien-eeuwse Caroline Luypaers
2004-0094 Negentiende-eeuwse Plattelandsadel in de Kempen, familie Montens en Van de Werve De Smaele H.
2004-0096 Sportraad Schilde  
2004-0097 2970 Actief jan 2004  
2004-0098 2970 Actief feb 2004  
2004-0099 2970 Actief mrt 2004  
2004-0100 2970 Actief apr 2004  
2004-0101 2970 Actief mei 2004  
2004-0102 2970 Actief juni 2004  
2004-0103 2970 Actief juli-aug 2004  
2004-0104 2970 Actief sept 2004  
2004-0105 2970 Actief okt 2004  
2004-0106 2970 Actief nov 2004  
2004-0107 2970 Actief dec 2004  
2004-0108 2970 Info jan-feb 2004  
2004-0109 2970 Info mrt-apr 2004  
2004-0110 2970 Info mei-juni 2004  
2004-0111 2970 Info juli-aug 2004  
2004-0112 2970 Info sept-okt 2004  
2004-0113 2970 Info nov-dec 2004  
2004-0114    
2005-0001 Onze Buurtspoorwegen nr,51 t/m 67  
2005-0002 Kwartaalblad voor Heraldiek 'Heraldicum Disputationes' jaargangen 1 t/m 9, telkens 4 nummers Marc Van de Cruys
2005-0003 Jeugdwerkbeleidsplan  
2005-0004 Geel Jaarboek 39 - 2004  
2005-0006 Open Monumentendag Bolders Willy
2005-0007 De Brakken - Jaarboek 2004-2005 'Leven rond die oude toren in dat dorpje droomverloren'  
2005-0008 De jaarmarkten te Schilde De Vos François
2005-0009 's Gravenwezel:1800-1900, geboorten, huwelijken, overlijdens Jacobs Hugo
2005-0021 Foto's van kalenders jaargangen 1989 tot heden  
2005-0022 Borgbrieven in het kerkarchief van Schilde (overzicht)  
2005-0023 Dossier voordrachten Scilla
2005-0024 Puttenhof Scilla
2005-0025 Taxandria Jaarboek 2004  
2005-0026 De Spycker Jaarboek 2005  
2005-0028 Enquête Project Inventarisatie en Registratie van documenten erfgoed bij lokale erfgoedhouders in de  
2005-0029 Volksinstumenten uit de lage landen  
2005-0030 Vedelbouw-handleiding Kok Wim
2005-0031 de hommel Hubert Boone
2005-0032 6 boekjes 'Vaandelzwaaien'  
2005-0033 Wij vieren Feest: Meifeest  
2005-0034 Wij vieren Feest: Oogstfeest  
2005-0035 Wij vieren Feest: Kerstfeest  
2005-0036 Mededelingen van het verbond voor Heemkunde  
2005-0037 Bibliografie van de Antwerpse Kempen Smet J.- De Kok H.
2005-0038 Basiscursus dBASE III Plus de Boer A.J.
2005-0039 MS DOS Van Wolverton
2005-0040 Sint Eloy, Bisschop van Doornik en Noyon, apostel van Vlaanderen Onderpastoor Van Leffinghe
2005-0041 Atlas leerboek der Aardrijkskunde Roland & E.Duschesne
2005-0042 Mechelschen Catechismus DHMgr Lambrechts
2005-0043 De dienst der rechterlijke en bestuurlijke Politie O.Berth
2005-0044 Het leven van O.H. Jezus Christus  
2005-0045 Beginselen van het recht Delaval André
2005-0046 Het Kerkelijk Jaar, dag per dag, hoogdagen en Heiligen  
2005-0047 Komiteit van Hulp aan Zieken en Schamele Armen der Gemeente Deurne, Dringende oproep aan de bevolkin  
2005-0051 Tijding 2001-2003 Kroniek van de heemkundekring Het Zuidkwartier  
2005-0052 Scilla kalender 2006 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2005-0053 Bericht aan de bevolking (tweetalig) verbod samenscholing op 21/7/1915 Desguin Victor
2005-0054 Documenten uit WO 2 Bolders Willy
2005-0055 Studie over Schilde en de Kempen Kan. Fl. Prims
2005-0056 De Kraanhoeve te Schilde, een bouwhistorische studie Van Criekingen Griet
2005-0057 Wandelen met God rond abdijen  
2005-0058 Scilla mededelingsbladen nieuwe versie 2005 Jg 39  
2005-0059 Bibliografie Floris Prims Kan. Fl. Prims
2005-0060 Catalogus tenetoonstelling van Kerkschatten-werk van Oelegemse kunstenaars (in DOS 2009/060)  
2005-0061 Dossier Heemfeesten Bolders Willy
2005-0062 Plans Schilde uitgave Gemeente Bolders Willy
2005-0063 Uittreksel uit werken verschenen over Schilde (zie ook 2005/059) Kan. Fl. Prims
2005-0065 Project Inventarisatie en Registratie van documentair erfgoed bij lokale erfgoedhouders in de Provin Bolders Willy
2005-0066 Overzichtstentoonstelling over enkele toponiemen in 's Gravenwezel 15/10/2005 (in DOS 2007/125)  
2005-0068 Führer durch Antwerpen met monumentalem plan  
2005-0069 De XXV Fables des Animaux van Etienne Perret (Antwerpen 1578) verhandeling 3 delen Van Opstal Griet
2005-0070 Gazet van Antwerpen van zaterdag 17 & zondag 18 augustus 1957  
2005-0071 Haven van Antwerpen, beknopte gids  
2005-0072 Dringende vermaningen te Bayside-New-York Frans Jacobs
2005-0073 De Godvruchtige Landman of verzameling van Godsdienstige oefeningen  
2005-0074 Van Kasteel naar Kasteel 11 Paul Arren
2005-0075 Geschiedenis van Brabant  
2005-0076 Diverse krantenknipsels over Chiro-meisjes van Schilde (in dos 2007/114)  
2005-0078 CD met de programma's Norton SystemWorks 2005 & Norton Ghost 2005 Scilla
2005-0079 2970 Actief jan 2005  
2005-0080 2970 Actief feb 2005  
2005-0081 2970 Actief mrt 2005  
2005-0082 2970 Actief apr 2005  
2005-0083 2970 Actief mei 2005  
2005-0084 2970 Actief mei 2005  
2005-0085 2970 Actief juni 2005  
2005-0086 2970 Actief juli-aug 2005  
2005-0087 2970 Actief sept 2005  
2005-0088 2970 Actief okt 2005  
2005-0089 2970 Actief nov 2005  
2005-0090 2970 Actief dec 2005  
2005-0091 2970 Info jan-feb 2005  
2005-0092 2970 Info mrt-apr 2005  
2005-0093 2970 Info mei-juni 2005  
2005-0094 2970 Info juli-aug 2005  
2005-0095 2970 Info sept-okt 2005  
2005-0096 2970 Info nov-dec 2005  
2006-0001 dossier Van Opstal Alfons Van Opstal Alfons
2006-0002 Geel Jaarboek 40 - 2005  
2006-0003 Ik ben de kaai van Antwerpen niet vergeten, vriend,,,  
2006-0009 bundeling van de gegevens van DAVID, 'Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten'  
2006-0016 Liber Amicorum Jef Hendrickx Hendrickx Jef
2006-0018 Dossier Vervoersmaatschappij DE LIJN Bolders Willy
2006-0019 Dossier MUSEA Bolders Willy
2006-0022 Ons Graafschap Jaarboek 30/ 2003  
2006-0023 Vademecum van de heem- en geschiedkundige kringen v/d Gouw Antwerpen 2006 Gouw Antwerpen
2006-0024 Heemkundige aantekeningen nr,7 Gouw Antwerpen
2006-0025 Administratief Jaarverslag 2005 Gouw Antwerpen
2006-0026 De Spycker Jaarboek 2006  
2006-0027 Gazet van Antwerpen van dinsdag 3 november 1891  
2006-0028 Gazet van Antwerpen van zondag 18 februari 1900  
2006-0029 Gazet van Antwerpen van dinsdag 22 juli 1969  
2006-0030 Gazet van Antwerpen van maandag 2 februari 1953  
2006-0033 Obiits in de Rantse kerken Crick Stefan
2006-0034 Sint Guibertus Bolders Willy
2006-0037 St,Sebastiaansgilde Schilde Bolders Willy
2006-0040 Medewerking aan het Project Lokale Erfgoedhouders der Provincie Antwerpen Bolders Willy
2006-0041 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1922-1923  
2006-0042 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1924-1925  
2006-0043 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1925-1926  
2006-0044 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1926-1927  
2006-0045 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1927-1928  
2006-0046 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1929-1930  
2006-0047 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1930-1931  
2006-0048 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1931-1932  
2006-0049 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1932-1933  
2006-0050 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1933-1934  
2006-0051 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1934-1935  
2006-0052 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1935-1936  
2006-0053 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1936-1937  
2006-0054 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1937-1938  
2006-0055 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1938-1939  
2006-0056 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1939-1940  
2006-0057 Lijst van de kinderen van Schilde waarop de leerplicht toepasselijk is 1940-1941  
2006-0058 Stamboek Pensioenmaatschappij St.Guibertus, Nr,6447  
2006-0059 Aanbetalingsboek der Maatschappij van Onderlingen Bijstand genaamd de ziekenkas van Schilde  
2006-0062 Taxandria Jaarboek 2005  
2006-0063 Kennismaking met Dodoens en Baron Van de Werve in het Schildehof (eindwerk) Verhoeven Gerda
2006-0064 Spraakmakende biografie van John Fitzgerald Kennedy Gala Marilena
2006-0065 Gemeentelijk Milieubeleidsplan Schilde 2006-2010  
2006-0066 Dossier van Dhr Vermeesch, °8/5/1858 betreffende pensioenen Vermeesch
2006-0067 Heemkunde Gouw Antwerpen, Vademecum 2006 + errata Gouw Antwerpen
2006-0068 Scilla mededelingsbladen 2006 Jg 40  
2006-0069 Problematiek omtrent het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten  
2006-0073 van zondagschool-patronagie tot jeugdtehuis, Sint Willibrordushof + 6 postkaarten De Meulenaere Herman
2006-0074 Oude tijdschriften  
2006-0076 De begijnhofworsteling 1796-1930, artikelreeks 1949  
2006-0077 Pascal de Beucker  
2006-0079 Scilla Kalender 2007 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2006-0081 Maandelijks Tijdschrift der Gemeentebesturen, weldadigheidsinstelling en kerkfabrieken 35e jg 1940 3e afl Bauwens-Boon
2006-0082 Dossier over de Cultuurraad van Schilde van 1966 t/m 1970  
2006-0083 Agenda Gemeenteraad Schilde 1971-1974-1978-1979-1980 (4 delen)  
2006-0084 Agenda College van Burgemeester & Schepenen 1971-1972-1973-1975-1976  
2006-0088 Vervoer door Schilde Bolders Willy
2006-0090 Vondelingen Antwerpen (schuif) uitbesteed bij gezinnen te Schilde (org + kopie)  
2006-0091 Leven aan de Grens, Wuustwezel  
2006-0092 Van Horen Zeggen, mondelinge geschiedenis in de praktijk (in box met 2006/093)  
2006-0095 Krantenartikels Vorstenhuis  
2006-0097 Wandelgids Schildehof (in 1995-0107) Sanspoux Luc
2006-0098 Gazet van Antwerpen 90 Jaar  
2006-0099 Gazet van Antwerpen 95 Jaar GVA 3/11/1986  
2006-0100 Seigneurs de Schilde 14e au 16e siecle  
2006-0101 Provinciale Domeinen  
2006-0102 Provinciaal Domein Vrieselhof  
2006-0104 Beelden in de straat, zij vertellen hun verhaal, kleine monumenten in Oost-Vlaanderen  
2006-0106 Een nieuwe Aorta voor Vlaanderen, de ring rond Antwerpen GVA 29/5/1969  
2006-0111 2970 Actief jan 2006  
2006-0112 2970 Actief feb 2006  
2006-0113 2970 Actief mrt 2006  
2006-0114 2970 Actief apr 2006  
2006-0115 2970 Actief mei 2006  
2006-0116 2970 Actief juni 2006  
2006-0117 2970 Actief juli-aug 2006  
2006-0118 2970 Actief sept 2006  
2006-0119 2970 Actief okt 2006  
2006-0120 2970 Actief nov 2006  
2006-0121 2970 Actief dec 2006  
2006-0122 2970 Info jan-feb 2006  
2006-0123 2970 Info mrt-apr 2006  
2006-0124 2970 Info mei-juni 2006  
2006-0125 2970 Info juli-aug 2006  
2006-0126 2970 Info sept-okt 2006  
2006-0127 2970 Info nov-dec 2006  
2007-0001 Van Rijksonderwijs tot Gemeenschapsonderwijs in Schilde Van den Eede Eduard
2007-0003 Wandelen en fietsen in België Bolders Willy
2007-0004 Infoblad gemeente Schilde Deel 3  
2007-0005 Geschiedenis van Schilde 'Diverse' Bolders Willy
2007-0006 De Brakken - Jaarboek 2006 - Honderdvijftig jaar vrije basisschool Sint-Lucia Oelegem De Vos Eric
2007-0007 Tijdschrift Politiemuseum in Fort 2  
2007-0008 Van Doop tot Dood  
2007-0010 Tijdschrift 'De Krijter'  
2007-0011 Tijdschrift 'De Semse'  
2007-0012 Tijdschrift 'ASG'  
2007-0013 Geel Jaarboek 41-2006  
2007-0016 Rekeningen van de Kerkfabriek (in 2006/034)  
2007-0028 Cursus 'Weet wat je in huis hebt' door Heemkunde Vlaanderen  
2007-0029 Instappen a.u.b., Honderd jaar Buurtspoorwegen in België  
2007-0030 Ongevallen door de jaren heen (1930-1996) plakboek  
2007-0031 De Spycker Jaarboek 2007  
2007-0032 Hendrik Conscience door zijne dochter Conscience Maria
2007-0035 Verleden & toekomst 'De Tram in Wijnegem'  
2007-0036 Belgische Illustratie deel 11&12 vanaf 28 sep 1878  
2007-0037 U en de Wet, praktische gids voor uw rechten en plichten in België  
2007-0039 Verklarend Woordenboek  
2007-0041 De Grootste Mens die ooit heeft geleefd  
2007-0042 Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift  
2007-0047 100 jaar geleden werd… Proces Verbaal gemaakt (gebundeld)  
2007-0048 dossier Affligem  
2007-0053 Het bewijs van den godsdienst in ieders bereik gesteld Balmès
2007-0054 Scilla mededelingsblad 2007 Jg 41  
2007-0057 lastenboek van de verbouwing van de Jongensschool van Schilde Folders Josephus
2007-0058 blanco prijsopgave voor de verbouwing van de Jongensschool van Schilde Folders Josephus
2007-0060 Taxandria Jaarboek 2006  
2007-0061 Centenaire de la Raffinerie Tirlemontoise (genummerd boek nr.444)  
2007-0062 De Graannaties van de 13e eeuw tot heden Martijn Juul
2007-0064 Stamboom in boekvorm van de familie Oorts  
2007-0065 Openbaar Kunstbezit 1982  
2007-0066 Openbaar Kunstbezit 1976  
2007-0067 Openbaar Kunstbezit 1975  
2007-0068 Openbaar Kunstbezit 1974  
2007-0069 Openbaar Kunstbezit 1973  
2007-0072 Open monumentendag Sint Wijbrecht & Heilig Hart van Maria (in 2005/006)  
2007-0073 Volksdevotie Kontich Museum voor heem-en oudheidkunde, catalogus 1973  
2007-0075 De Bouwkunde  
2007-0076 Leven van den Hoogeerwaarden Pater Petrus Beckx, prijsboek Van de Vel, jongensschool Schilde Verstraeten A.M.
2007-0077 Beknopt verhaal der kruistochten, prijsboek, Van de Vel, jongensschool Schilde Kerkhofs P.
2007-0078 Geschiedenis van de Heilige Monica, prijsboek, Van de Vel, jongensschool Schilde Bougaud
2007-0079 prijsboek, Van de Vel, jongensschool Schilde  
2007-0085 Rooms-Katholiek Mis- en Vesperboek Daeleman L.J.
2007-0086 Dagmissaal met vermelding '30-1-66, ter gelegenheid van zijn afscheid', getekend F Van Dyck  
2007-0087 Mis- en Vesperboek Bertens R.
2007-0103 Historische schets van het Koninklijk Atheneum voor Jongens te Antwerpen Verboven G.
2007-0105 Noordgouw - Cultureel tijdschrift Provincie Antwerpen 1-2(deel I) 3-4 (ddel II)  
2007-0106 Noordgouw - Cultureel tijdschrift Provincie Antwerpen (deel I)  
2007-0107 Scilla kalender 2008 (in 2000/128) Lembrechts Leon
2007-0112 Erfgoeddagen Bolders Willy
2007-0114 Dossier VERENIGINGEN Bolders Willy
2007-0115 Rijkswachtbrigade te Schilde  
2007-0117 Reclame uit vervlogen tijden (deel I & II) Bolders Willy
2007-0118 Handboekje van den Politieagent  
2007-0119 Geschiedenis en charme van de prentkaart Philippen Jos
2007-0120 Inventaris der plaatselijke en kerkelijke archieven 1879 (zie 1994/185)  
2007-0122 De Oude Belgen Janssens Ugo
2007-0123 Wezelse Vrouwen (o.a. Yolande Avontroodt)  
2007-0125 Toponiemen Bolders Willy
2007-0126 Schakel, Milac Schilde losse nummers (in 2010-0081)  
2007-0128 2970 Actief jan 2007  
2007-0129 2970 Actief feb 2007  
2007-0130 2970 Actief mrt 2007  
2007-0131 2970 Actief apr 2007  
2007-0132 2970 Actief mei 2007  
2007-0133 2970 Actief juni 2007  
2007-0134 2970 Actief juli-aug 2007  
2007-0135 2970 Actief sept 2007  
2007-0136 2970 Actief okt 2007  
2007-0137 2970 Actief nov 2007  
2007-0138 2970 Actief dec 2007  
2007-0139 2970 Info jan-feb 2007  
2007-0140 2970 Info mrt-apr 2007  
2007-0141 2970 Info mei-juni 2007  
2007-0142 2970 Info juli-aug 2007  
2007-0143 2970 Info sept-okt 2007  
2007-0144 2970 Info nov-dec 2007  
2008-0001 Norton Rescue op discette Bolders Willy
2008-0002 DOS 6,22 op discette Bolders Willy
2008-0003 Office Pro 4,3 op discette Bolders Willy
2008-0004 Windows 3,11 Nl op discette Bolders Willy
2008-0005 Wereldtentoonstelling 1958 Bolders Willy
2008-0006 Zondagskrant 23/12/2007, Expobrood was chic (in DOS 2007/005)  
2008-0007 Van Daele nieuw handwoordenboek der Nederlandse Taal  
2008-0016 Het leven tussen de twee wereldoorlogen Vermeiren Jef
2008-0017 Verslagen der vergaderingen van de Provinciale Raad van Antwerpen, Buitengewone zitting van september 1965 en de Gewone zitting van oktober 1965  
2008-0018 Vertoog over de administratieve toestand van de provincie Antwerpen in het jaar 1966  
2008-0019 Stenografische Notulen van de Provinciale Raad van Antwerpen, buitengewone zitting van april 1966  
2008-0020 Notulen van de Provinciale Raad van Antwerpen, buitengewone zitting van juni 1966  
2008-0021 Stenografische notulen van de Provinciale Raad van Antwerpen, voorbereidende vergadering van september 1966 en gewone zitting van oktober 1966  
2008-0022 Notulen van de Provinciale Raad van Antwerpen, buitengewone zitting van januari 1967  
2008-0023 Notulen van de Provinciale Raad van Antwerpen, buitengewone zitting van april 1967  
2008-0025 160 telegrams met gelukwensen voor het huwelijk  
2008-0026 Verbouwingen Heemhuis Scilla in samenwerking gemeente Schilde (in DOS 2003/192) Bolders Willy
2008-0027 Overzicht kalenders met foto Van Konneghem Frank
2008-0028 Centrale Archeologische Iventaris (CAI) III, De archeologische waarde van militaire heidedomeinen Verdurmen Dries
2008-0031 Verbruiksboekje van de 'Liberale Bakkerij van Antwerpen' op naam van Hendrieckx (in DOS 2002/027)  
2008-0032 Het Sint Bartholomeusziekenhuis te Merksem 1868-1968 Delvaux Hendrik
2008-0033 SK Schilde  
2008-0034 Lijst van de algemene kiezers ingeschreven in het kiezersregister op 1 augustus 1982  
2008-0035 Verslagen van de Gemeenteraad van Schilde van 2006  
2008-0036 Verslagen van de Gemeenteraad van Schilde van 2007  
2008-0037 Cours Moyen Troisième Division Langue Francaise Année scolaire 1872-73 van Emile Smits  
2008-0038 Zakagenda van 1955 uitgave van de Gazet van Antwerpen eigendom van Hendriks (Valckx) Georges, Dorpstraat 13 Schilde  
2008-0041 Scilla medelingsblad 2008 Jg 42  
2008-0046 De Spycker Jaarboek 2008  
2008-0114 Twee eeuwen onderwijs in België D'Hoker Mark
2008-0115 Beknopte gids Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof Oelegem (in DOS 2009/060)  
2008-0116 Cursus LOTUS 123 Basis  
2008-0117 Cursus DBASE III PLUS  
2008-0118 Cursus DBASE III PLUS & IV Kekker & Waser
2008-0119 Cursus WordPerfect Melching & Doorn
2008-0121 Tijdschrift Vlam van augustus 1948  
2008-0124 Op exploratie in de Antwerpsche Zoo De Lattin Amand
2008-0125 Peter Benoit, een kampioen der Nationale Gedachte Baccaert Herman
2008-0126 Benoit, man van zijn volk Van der Mueren Flor
2008-0127 Hemels Palmhof, gebedenboek O'Connor E.
2008-0128 Bij den Kindervriend, geestelijk handboekje voor de kinderen van E.K. Poppe E.
2008-0129 14-18 De Eerste Wereldoorlog Band 1  
2008-0130 14-18 De Eerste Wereldoorlog Band 2  
2008-0131 14-18 De Eerste Wereldoorlog Band 3  
2008-0138 26 genummerde werkboekjes van het Nationaal Comité der Haven van Antwerpen Leysen Marc
2008-0140 Verslagen van de vergaderingen van de Gemeenteraad van Schilde jaar 2002  
2008-0141 Vergaderingen cultuurraad 1986-1992  
2008-0142 Verslagen van de vergaderingen van de Gemeenteraad van Schilde jaar 2003  
2008-0143 Cultuurwerk 1992-1998  
2008-0145 Geel Jaarboek 42-2007  
2008-0146 Taxandria Jaarboek 2007  
2008-0147 Dagorde van de vergaderingen van de gemeenteraad van Schilde 2004 deel I & II  
2008-0152 Dagorde van de vergaderingen van de gemeenteraad van Schilde 2001  
2008-0153 Vergaderingen cultuurraad 1976-1985  
2008-0154 Vergaderingen cultuurraad 1991-2000  
2008-0155 Vergaderingen cultuurraad Provincie Antwerpen 1979-1981  
2008-0156 Dossier verzustering Schilde-Simmerath  
2008-0157 Cultuurraad Varia  
2008-0158 Cultuurraad voor- en noorderkempen  
2008-0159 Cultuurraad Schoten  
2008-0160 Tijdschrift 'De Brug' 1967-1991  
2008-0161 Tijdschrift 'Het trekpaard' 1992-2003  
2008-0162 Documenten van personen volgens ABC Bolders Willy
2008-0163 Kasboek nr.XII, Oudstrijders 14-18 kopie digitaal  
2008-0164 Dossier met documenten over gemeente Schilde  
2008-0165 Ontgravingen te 's Gravenwezel in 2007  
2008-0166 Ontgravingen te Schilde in 2006  
2008-0167 De brouwerij te Schilde Jacobs Hugo
2008-0170 Het Romeinsche Brevier  
2008-0171 Woordenboek Callewaerts Nederlandsch-Fransch Erkentelijksprijs 1937  
2008-0172 Hoe bepalen we de vruchtbare en onvruchtbare periodes bij de vrouw Gipau R.V.
2008-0173 't Manneke uit de Mane, Volksalmanak voor Vlaanderen  
2008-0174 Langenscheidts Lilliput Woordenboek Nederlands-Frans  
2008-0178 dossier 'Fonds Van de Werve'  
2008-0180 Catalogue général 1936, 3e edition du meuble Lévitan  
2008-0182 Ons Graafschap Jaarboek 33-34/2006-2007  
2008-0185 100 jaar Sint-Jozef Wommelgem 1908-2008 Van Godshuis tot woon-en zorgencentrum  
2008-0186 Wettelijke depotverklaringen van Scilla  
2008-0187 Anautica  
2008-0188 De Brouwerij te Schilde Jacobs Hugo
2008-0189 2970 Actief jan 2008  
2008-0190 2970 Actief feb 2008  
2008-0191 2970 Actief mrt 2008  
2008-0192 2970 Actief apr 2008  
2008-0193 2970 Actief mei 2008  
2008-0194 2970 Actief juni 2008  
2008-0195 2970 Actief juli-aug 2008  
2008-0196 2970 Actief sept 2008  
2008-0197 2970 Actief okt 2008  
2008-0198 2970 Actief nov 2008  
2008-0199 2970 Actief dec 2008  
2008-0200 2970 Info jan-feb 2008  
2008-0201 2970 Info mrt-apr 2008  
2008-0202 2970 Info mei-juni 2008  
2008-0203 2970 Info juli-aug 2008  
2008-0204 2970 Info sept-okt 2008  
2008-0205 2970 Info nov-dec 2008  
2009-0006 Jaarboek 2008-2009, De Brakken, De Oelegemse Gemeenteschool  
2009-0008 Verklarende en geillustreerde Wereldatlas  
2009-0009 Algemene Atlas  
2009-0010 De Nationale Loterij Arresten & Beroepsgeheim  
2009-0012 1e lijst der maximumprijzen van juni 1945 (in DOS 2009-016)  
2009-0013 Borderel van eenheidsprijzen voor de bouwnijverheid, 3e kwartaal 1939 (in DOS 2009-0016)  
2009-0014 Verbouwing kleuterschool Verbindingsstraat 4, Schilde Folders Josephus
2009-0015 Verbouwing Aangenomen Jongensschool 1941-1955 Folders Josephus
2009-0016 Oorlogsschade na 1945 Folders Josephus
2009-0017 Dossier '100 jaar geleden werd beslist' verschenen in ons tijdschrift gemeenteraadsbesluiten  
2009-0020 Scilla mededelingsblad 2009 Jg 43  
2009-0023 Opvoeding tot behoorlijke omgang met het andere geslacht Kriekemans A.
2009-0024 Richtlijnen voor opvoeding en onderwijs ten gebruike van de lekenleraren,  
2009-0030 dossier INTEGAN  
2009-0032 Een gelukkig geslachtsleven in ieders bereik De Meyer
2009-0033 Kinderen JA kinderen NEE geboorteregeling zaak van liefde en verstand Löbsack Theo
2009-0034 Ik ken Oud Antwerpen, wandelgids voor straten en gevels met wandelplan De Coo J.
2009-0035 Lourdes, het authentieke relaas van de verschijningen Laurentin R.
2009-0036 Eerste hulp bij ongevallen, als minuten tellen  
2009-0037 Techniek Furnes-McCarthy
2009-0039 Het Grote Wonder, negen maanden voor de geboorte beschreven in foto's  
2009-0040 Antwerpen de Haven Van Cauwenbergh
2009-0041 Haven van Antwerpen, beknopte gids  
2009-0042 Prisma Woordenboek Nederlands Weijnen A.
2009-0043 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk Weyns Jozef
2009-0044 Wandelen te Wommelgem  
2009-0045 Technopolis, wegwijzer in het doe-centrum voor wetenschap en technologie  
2009-0047 De Spycker Jaarboek 2009  
2009-0049 25 delige uitgave over de 2e Wereldoorlog (24 delen en index)  
2009-0051 De oorlogskrant delen 1 t/m 13 in verzamelmap  
2009-0052 De oorlogskrant delen 14 t/m 26 in verzamelmap  
2009-0053 De oorlogskrant delen 27 t/m 39 in verzamelmap  
2009-0054 De oorlogskrant delen 40 t/m 52 in verzamelmap  
2009-0057 Geel Jaarboek 43-2008  
2009-0059 Tentoonstelling lokalen Scilla 'Leren schrijven, rekenen en lezen' (in DOS 2009/060)  
2009-0060 Dossier diverse tentoonstellingen  
2009-0061 De Kempen in de 19e en in het begin der 20e eeuw, overzicht bestaande werken Vlieberg E.
2009-0063 Verleden en Heden, Vaderlandse Geschiedenis Deel 1 Delobel H.
2009-0064 Beeld & Woord, Aardrijkskunde Delobel H.
2009-0065 Katholiek jaarboek voor België  
2009-0066 Lessencycli en verzamelwerk geschiedenis algemeen (4 classeurs, A/B/C/D) Van Bulck Jos
2009-0067 Nationaal Kookboek samengesteld door Nederlandsche Vrouwen Hendrickx Annie
2009-0069 Offeren met den Priester, volledig kindermissaal Broos A.
2009-0070 CREDO Kerkboek  
2009-0071 Nieuw leesboek voor R.K.Volksscholen, eerste deel, deel A (in DOS 2009/074) Robyns F.
2009-0072 Handleiding voor samenspraken, Nederlandsch/Engelsch (in DOS 2009/074)  
2009-0073 Blanco Bulletijn van de Beroepsschool voor juffrouwen, De Bomstraat 45, Antwerpen (in DOS 2009/074)  
2009-0074 Dossier ONDERWIJS diverse Bolders Willy
2009-0076 Taxandria Jaarboek 2008  
2009-0077 MENU Bolders Willy
2009-0082 Antwerpiensia 1948 Kan. Fl. Prims
2009-0083 Antwerpiensia 1946 Kan. Fl. Prims
2009-0084 Antwerpiensia 1947 Kan. Fl. Prims
2009-0085 Antwerpiensia 1949 Kan. Fl. Prims
2009-0086 Antwerpiensia 1950 Kan. Fl. Prims
2009-0087 Antwerpiensia 1951 Kan. Fl. Prims
2009-0088 Antwerpiensia 1952 Kan. Fl. Prims
2009-0089 Antwerpiensia 1953 Kan. Fl. Prims
2009-0090 Dossier Bioscoop Bolders Willy
2009-0091 Van aanwinst tot zaaltekst, hoe beheer je een collectie lokaal erfgoed  
2009-0092 Belgisch Burgerlijk Wetboek Galand Philippe
2009-0093 Wetboek publiek recht 1 Velaers J.
2009-0094 Geschiedenis van de filosofie deel 1 & 2 Störig Hans Joachim
2009-0096 Het beste autoboek  
2009-0097 Aan de slag met archief en documentatie Dierickx Fons
2009-0098 Digitaal archiveren  
2009-0099 Dossier over 'Van Kimmenade Jos' Bolders Willy
2009-0101 Provincie Antwerpen, Gemeente Schilde, Voorafgaand onderzoek voor Algemeen Plan Van Aanleg (Algemene Survey) De Groodt Fr.
2009-0102 Verzameling gegevens over de familie Van Meensel-Peeters  
2009-0104 Wat men je niet vertelde in de Geschiedenisles  
2009-0105 Echt uittreksel uit een Katholiek schoolboek voor de afdeling 'Huishoudkunde' voor meisjes uitgegeven in 1960  
2009-0106 De Kapel in de Kapelstraat  
2009-0107 Witkap  
2009-0108 Post Factum - Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde- 2009  
2009-0109 2970 Actief jan 2009  
2009-0110 2970 Actief feb 2009  
2009-0111 2970 Actief mrt 2009  
2009-0112 2970 Actief apr 2009  
2009-0113 2970 Actief mei 2009  
2009-0114 2970 Actief juni 2009  
2009-0115 2970 Actief juli-aug 2009  
2009-0116 2970 Actief sept 2009  
2009-0117 2970 Actief okt 2009  
2009-0118 2970 Actief nov 2009  
2009-0119 2970 Actief dec 2009  
2009-0120 2970 Info jan-feb 2009  
2009-0121 2970 Info mrt-apr 2009  
2009-0122 2970 Info mei-juni 2009  
2009-0123 2970 Info juli-aug 2009  
2009-0124 2970 Info sept-okt 2009  
2009-0125 2970 Info nov-dec 2009  
2010-0001 Topografische Atlas van België 1:100 000  
2010-0002 Infoblad gemeente Schilde Deel 4  
2010-0003 Windows 98 instellen voor persoonlijk gebruik Jeroen Teelen
2010-0005 Torenstad Boerentoren & Co Wandelgids diverse
2010-0006 20 jaar heemkunde in Scilla  
2010-0007 Nieuwe taalclausule in jeugdraadstatuten  
2010-0008 Scilla mededelingsblad 2010 Jg 44  
2010-0009 Basiswoordenbok van de Nederlandse Taal Monique Huijgen en Marja Verburg
2010-0010 General Biscuit Company, 125 jaar ervaring en expansie  
2010-0011 De Spycker Jaarboek 2010  
2010-0012 Geschiedenis van Schilde (DUBBEL) Bousse Alfons (dr.)
2010-0013 Zieken thuis verzorgen Zr.Y.M.M.Stellweg
2010-0014 De Val van Antwerpen Jozef Muls
2010-0015 Mastenvlimmen Jozef Simons
2010-0016 twee-ploegen spelen voor buiten  
2010-0017 één-ploeg spelen voor buiten  
2010-0018 ploegjes spelen voor buiten  
2010-0019 groepsspelen  
2010-0020 rustige heemspelen  
2010-0021 hevige heem spelen kringspelen binnen  
2010-0022 Monument Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers Folders Josephus
2010-0023 Dodenhuis aan het Kerkhof Folders Joseph
2010-0024 Er was eens een kasteel in Schilde Willy Van Leemput
2010-0025 Stad Antwerpen, Komiteit voor Muziekuitvoeringen Stad Antwerpen
2010-0026 Dossier Prijslijsten  
2010-0027 Delvaux 180 jaar Belgische Luxe  
2010-0028 Belgische vluchtelingen in Roosendaal 1914-1918  
2010-0030 Familie Asselberg(h)s  
2010-0032 Cultuurraad Schilde 1978-1979-1980-1981  
2010-0033 Uit de Gemeenteraad van Schilde van juli 1953 (in 1995-0107)  
2010-0034 Herstrukturering van de Interkommunales voor distributie van energie in de Antwerpse Kempen  
2010-0035 Interkommunale vereniging voor energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse IVEKA  
2010-0036 De Duitse Hanze  
2010-0037 Zware vrachtwagen beukt woonhuis in te Schilde (in 2010-0038)  
2010-0038 Krantenartikels verzameling t/m 2011  
2010-0039 Cultuurraad Schilde 1978-1979-1980-1981  
2010-0041 Geschiedenis van Puttenhof (in 2005/0024) Vic Dewinter
2010-0043 Biografie Van Nijlen met gedeelte over Schilde  
2010-0044 Samenstelling van de Burgerbescherming van Schilde 1960-1965  
2010-0045 Het kerkhof van Schilde (in DOS 2006-0034) Scilla
2010-0046 Baron Pierre De Caters luchtvaartpionier uit 's-Gravenwezel, wordt herdacht (in DOS 2008-0162) Willy Van Leemput
2010-0047 Over Baron Delbekelaan in Schilde en de Raymond Delbekestraat in St-Antonius (in DOS 2008-062) Willy Van Leemput
2010-0048 20 eeuwen aardewerk  
2010-0049 Bouwen van een terras op de fundamenten van het oud kasteel in het gemeentepark Schilde  
2010-0050 Schildehof was 30 jaar eigendom van raadgever van keizer Karel VI (in 1995-0107)  
2010-0051 Het Belang van Schilde Gemeentebelangen
2010-0052 Kleine Landeigendom Schilde, bouwen van woningen Joseph Folders
2010-0053 Albertkanaal remt in 1944 geallieerde opmars (in 2003-0116)  
2010-0056 Taxandria Jaarboek 2009 Het Turnhoutse geheugen van Brabant  
2010-0057 Ons Graafschap Jaarboek 35-36 2008-2009  
2010-0058 beknopte geschiedenis van Paters Van Scheut te Schilde  
2010-0059 Honderd jaar Mariadal  
2010-0060 De kerkbaljuw had een hondenstiel Jackie Thiron
2010-0061 Van Watersnelwegen tot Trage Waterwegen  
2010-0062 Het wel en wee van de Heerlijkheid Schilde Xavier Dalle
2010-0064 De Kleine W.P. Encyclopaedie Hiltermann-Van de Woestijne
2010-0065 Er zijn geen Belgen ! Prof. dr P.C. Paardekooper, 1962
2010-0067 Honderdvijftig jaar Provincieraad van Antwerpen  
2010-0068 In Goede Handen Provinciebestuur Antwerpen 2000  
2010-0069 Herdekingsboek 1940-1945 van de Provincie Antwerpen Paul De Groot
2010-0070 Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten Eug. De Seyn
2010-0071 Honderd jaar tramexploitatie in Antwerpen en randgemeenten (deel 1 & 2) E.Keutgens
2010-0073 Geschiedenis van Antwerpen - 13 delen Floris Prims
2010-0075 De Klok Kempisch Katholiek Weekblad  
2010-0076 Practisch Handboekje voor den Misdienaar Door den bewerker van het dagmissaal Desclée De Brouwer en C°
2010-0077 Mutualiteit 307/2 Verbroedering der Trambedienden  
2010-0078 C.A.T.B.A. Centrale van Antwerpse Tram- Buurtspoorweg- en Autobuspersoneel - Standregelen  
2010-0079 Dienstboekje van Werkman Petrus Josephus Torfs  
2010-0080 Oude documenten NIET Schilde  
2010-0081 Schakel-Milac verzameling  
2010-0082 Verslagen van de bestuursvergaderingen van Scilla 1966-1973  
2010-0083 Geel Jaarboek 44 - 2009  
2010-0084 Doen voor Groen  
2010-0085 Geschiedenis saai ?  
2010-0086 Prostitutie tijdens het Ancien Regime Driesen Hugo
2010-0087 Waarom ? Claudius Severus
2010-0089 Henrik Conscience  
2010-0090 Het Belgische leger in 1831  
2010-0091 Thijsken van den Schilde  
2010-0092 Pastoor Vander Elst  
2010-0093 Karel van de Woestijne verzameld werk Deel 5  
2010-0094 De Vlierboom in onze Volkse Geneeskunde en Volkskunde Willy Bolders
2010-0095 Warm uit het IJzer Willy Bolders
2010-0096 Scilla of sterhyacint  
2010-0097 Merksemsenaren die het Sint-Helena medaille hebben gekregen  
2010-0098 Overlijdensberichten van militairen van het Franse leger Departement Twee Neten Balen  
2010-0099 Leden van het pompierskorps van Schilde  
2010-0100 Per Stoomtram van Antwerpen naar Turnhout  
2010-0101 Verzamelde krantenartikels Scilla t/m 2011  
2010-0103 DE WITTE CLUYSE OP DE CORTVORT BAENE A. SPRUYT
2010-0104 Schatten op de Pastorijzolder - juffrouw de Caters H. BREUGELMANS
2010-0105 Antwerpen Land van Ryen  
2010-0106 Drake en Berchem  
2010-0107 Conscience digitaal  
2010-0108 Post Factum - Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde- 2010  
2010-0109 Geel Jaarboek 45 - 2010  
2010-0110 2970 Actief jan 2010  
2010-0111 2970 Actief feb 2010  
2010-0112 2970 Actief mrt 2010  
2010-0113 2970 Actief mei 2010  
2010-0114 2970 Actief juni 2010  
2010-0115 2970 Actief juli-aug 2010  
2010-0116 2970 Actief sept 2010  
2010-0117 2970 Actief okt 2010  
2010-0118 2970 Actief nov 2010  
2010-0119 2970 Actief dec 2010  
2010-0120 2970 Actief apr 2010  
2010-0121 2970 Info jan-feb 2010  
2010-0122 2970 Info mrt-apr 2010  
2010-0123 2970 Info mei-juni 2010  
2010-0124 2970 Info juli-aug 2010  
2010-0125 2970 Info sept-okt 2010  
2010-0126 2970 Info nov-dec 2010  
2010-0127 Verslagen van de bestuursvergaderingen van Scilla 1988 tot 2010 Paul Vekemans
2011-0001 Houtsnijwerk  
2011-0002 Infoblad Gemeente Schilde  
2011-0003 Infoblad gemeente Schilde Deel 5  
2011-0004 Sint Wijbrecht Jongensschool - archief Gerit Moons
2011-0005 Stedenatlas  
2011-0006 Standaard Historische Atlas Rik Geivers
2011-0007 De Kleine Wereldatlas M.Goossens M.Walpot
2011-0008 De Geïllustreerde geschiedenis van de 20e eeuw  
2011-0009 Europa Autostradeatlas  
2011-0010 Grote Wereldatlas  
2011-0011 De Grote Winkler Prins Wereldatlas  
2011-0012 Bier Passie Ben Vinken
2011-0013 Memoriaal van Administratie der Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen
2011-0015 Zing met ons  
2011-0016 De Antwerpse Naties - zes eeuwen actief in haven en stad Devos-Asaert-Suykens
2011-0017 Kraanhoeve opnieuw te koop Sebastiaan Rubberecht
2011-0018 Tijdschrift Vlam van augustus 1942  
2011-0019 Beschermde monumenten in Schilde en 's-Gravenwezel (en hun toenemende verwaarlozing)  
2011-0020 Scilla mededelingsblad 2011 Jg 45  
2011-0021 Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen  
2011-0022 Verslag stichting Boerinnengilde van Schilde 2-7-1929  
2011-0023 Cursus OpenOffice  
2011-0024 De Spycker Jaarboek 2011  
2011-0025 Verslagen gemeenteraad Schilde 1907-1908  
2011-0026 Jan Vleminck - Jaarboek 2011 - De Stokerij Meeus Wijnegem  
2011-0027 Sint Guibertus comitee Frans Dubois
2011-0028 schuldbekentenis van Van Reusel Franciscus Henricus van 10/3/1924 (in 2003-0116) notaris H.De Grooff
2011-0029 Zondagsvriend 1955-1956 & Zondagsvriend Sport 1955-1956  
2011-0030 Gemeentebegroting Dienstjaar 1976 -1977  
2011-0031 Algemeen Politiereglement Schilde  
2011-0032 Santhoven met omgeving Roelants J.
2011-0033 Bibliographie der Antwerpse Kempen Kanunnik Jansen Praem
2011-0035 De Letterkunde in de Antwerpse Kempen van 1830-1900 Dr Remi Sterkens
2011-0036 De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden Clemens - Trefois
2011-0037 Oude Hoeven in Vlaanderen Clemens - Trefois
2011-0038 Cheminées et coins de feu Jean Royère
2011-0039 Hoeven op land gebouwd Vic Goedseels - Luc Vanhaute
2011-0040 Ontwikkelingsgeschiedenis van onze Landelijk Architectuur Clemens - Trefois
2011-0041 Van vakwerk tot baksteenbouw Clemens - Trefois
2011-0042 Waar is de tijd - Kempen 1000 jaar Kempenaren en hun rijke verleden  
2011-0043 Hendrik Conscience 1812-2012 Schilde Jubileumjaar  
2011-0044 Opening Gemeentelijke Kultuurdienst Schilde - Persmap Nuyts Dirk
2011-0045 Hedendaagse architectuur in België Geert Bekaert
2011-0046 Lijkverbranding Kanunnik A.Janssen
2011-0047 De sterke Vrouw van Vlaanderen Pater L.J.Callewaert
2011-0048 Geschiedkundig overzicht van het Aktivisme  
2011-0049 Wat eigenaar en pachter van ons pachtrecht behoren te weten Jozef Rondou
2011-0050 Het Belgische Gemeenterecht Karel Brants
2011-0051 Bouwwerken & Openbare Wegen Rob. Mullie
2011-0052 De Gemeente praktische toelichting op de gemeentewet en daarbijhoorende wetten Jef Mennekens
2011-0053 Vlaamsche tekst der Gemeentewet van 30 maart 1836 Jer.Noterdaeme
2011-0054 Het Gemeentelijk Pensioen J.Van Lil
2011-0055 Bakhuizen in Rijmenam  
2011-0056 Post Factum - Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde- 2011  
2011-0057 Patria's Wereldatlas  
2011-0058 Tijdschrift Ons Ruggeveld  
2011-0059 Parochiekalender Wijnegem 1977  
2011-0060 De Rode Leeuw, kontaktorgaan van VVF-Limburg  
2011-0062 Belgen leert onzen Congo kennen Karel Kuck
2011-0063 Antwerpse Ommegang 1948  
2011-0064 King Albert's Book  
2011-0065 Cathechismus  
2011-0067 Vlaamsch Hosanna  
2011-0068 Het Gulden Wierookvat Fr.Eppink Pr.
2011-0069 Kijk  
2011-0070 Signaal 1940 tot 1944 losse nummers  
2011-0071 1958  
2011-0072 Documenten gevonden in Schilde bij aftocht Duitsers 1944  
2011-0073 Krantenknipsels betreffende WO1 en WO2  
2011-0074 Limburgse Familiewapens  
2011-0075 Taxandria Jaarboek 2010 Het Turnhoutse geheugen van Brabant  
2011-0078 Huishoudelijke verordening Boerinnenbond  
2011-0079 Fotoarchief praktische wenken Bart Boon
2011-0080 Ontslag en benoeming van de raad van bestuur van Scilla  
2011-0081 Steegjes & Speelhoven, arm en rijk, te Berchem Karel Nicolaï
2011-0082 Het verdwenen Berchem Karel Nicolaï
2011-0083 Begraven te Berchem, van Kerkhof naar Begraafplaats Karel Nicolaï
2011-0084 De Vestingswerken Brialmont te Berchem Karel Nicolaï
2011-0085 Samengeschakeld Verkeerswetboek KB.8-4-1954  
2011-0086 Tussen kant en wal  
2011-0087 Van Emancipatie gesproken Fotoboek KAV  
2011-0088 Zondagsvriend 1950  
2011-0089 Egmont  
2011-0090 Geboorte en Doop  
2011-0091 Misboek en Vesperboek  
2011-0092 De Grote Encyclopedie van het Plantenrijk Novak F.A.
2011-0093 Callewaerts Groot Woordenboek NL-FR & FR -NL Van Droogenbroeck & Duflou
2011-0094 Petit Larousse Illustré Claude Augé
2011-0095 Schilde Ligtvoet A.
2011-0096 Kastelen in België  
2011-0097 Twee miljoen jaren beschaving  
2011-0098 De Middeleeuwen, 700 jaar wereldgeschiedenis  
2011-0099 Kunst en beschaving, De Middeleeuwen, deel 1  
2011-0100 Kunst en beschaving, De Middeleeuwen, deel 2  
2011-0101 Moederliefde Conscience Hendrik
2011-0102 Mechelse Cathechismus  
2011-0103 Misboek en Vesperboek  
2011-0104 Antiek  
2011-0105 Wat is Antiek 1 Petra Clarijs
2011-0106 Wat is Antiek 2 Petra Clarijs
2011-0107 De Jonge Dokter Conscience Hendrik
2011-0108 De Kouwenbergse hoeve en omgeving Xavier Dalle
2011-0109 Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud  
2011-0110 Ikonen W.P.Theunissen
2011-0111 Ikonen  
2011-0112 De Kunst in het openbaar leven vierde jaargang 1908 Hermans G.
2011-0113 De Kunst in het openbaar leven vijfde jaargang 1909 Hermans G.
2011-0114 De Kunst in het openbaar leven zesde jaargang 1910 Hermans G.
2011-0115 De Kunst in het openbaar leven achtste jaargang 1912 Hermans G.
2011-0116 Landjuweel Geschiedkundige stoet Ratinck Jozef
2011-0117 Burgelijke stand van Schilde geboorten 1800-1900  
2011-0118 Burgelijke stand van Schilde huwelijken 1800-1900  
2011-0119 Burgelijke stand van Schilde overlijdens 1800-1900  
2011-0120 Schilde 's-Gravenwezel in beeld  
2011-0121 Dossier ACW Algemeen Christelijk Werkersverbond  
2011-0122 Sportkomplex gemeente Schilde Folders Joseph
2011-0123 Dienstgebouw Gemeentebestuur Schilde aan gemeentehuis Folders Joseph
2011-0124 Verbouwing gemeentehuis, bijbouwen politiebureaus Folders Joseph
2011-0125 Verbouwing Villa Lemineur tot gemeentehuis Schilde Folders Joseph
2011-0126 Bouwen Cultureel Centrum Schilde Folders Joseph
2011-0127 Restauratie Pastorie Schilde Sint Guibertus Folders Joseph
2011-0128 Misboek en Vesperale  
2011-0129 GVA Gazet van Antwerpen, een krant van nu Meerts Louis
2011-0131 Antwerpen 50 jaar bevrijd 1944-1994  
2011-0132 Het Centraal Station van Antwerpen een levend monument  
2011-0133 Antwerpse retabels 15de-16de eeuw  
2011-0134 P.P.Rubens, schilderijen,schetsen,tekeningen  
2011-0135 Nederlandse schilders uit de 17de eeuw  
2011-0136 Guide pratique des styles en ameublement Tome 1 en 2  
2011-0137 Beeld en Woord Aardrijkskunde voor de Lagere School 3e & 6e deel  
2011-0138 Leerboek der Lichamelijke Opvoeding  
2011-0139 Kinderverjes- en verhaaltjes van A tot Z Gerda Jorens
2011-0141 De oorlogskrant delen 53 t/m 100 in verzamelmap  
2011-0142 Sociaal huis Schilde Turnhoutsebaan 67 OCMW Folders Joseph
2011-0143 Parochiecentrum Turnhoutsebaan Schilde-Bergen Folders Joseph
2011-0144 Omgeving kerk St-Guibertus en monumenten Folders Joseph
2011-0145 Schildehof-Erfgoedplan  
2011-0146 Ons Graafschap Jaarboek 38-2011  
2011-0147 2970 Actief jan 2011  
2011-0148 2970 Actief feb 2011  
2011-0149 2970 Actief mrt 2011  
2011-0150 2970 Actief apr 2011  
2011-0151 2970 Actief mei 2011  
2011-0152 2970 Actief juni 2011  
2011-0153 2970 Actief juli-aug 2011  
2011-0154 2970 Actief sept 2011  
2011-0155 2970 Actief okt 2011  
2011-0156 2970 Actief nov 2011  
2011-0157 2970 Actief dec 2011  
2011-0158 2970 Info jan-feb 2011  
2011-0159 2970 Info mrt-apr 2011  
2011-0160 2970 Info mei-juni 2011  
2011-0161 2970 Info juli-aug 2011  
2011-0162 2970 Info sept-okt 2011  
2011-0163 2970 Info nov-dec 2011  
2012-0001 Ons Kookboek  
2012-0002 Krantenartikels verzameling 2012 (in 2010-0038)  
2012-0003 Verzamelde krantenartikels Scilla 2012 (in 2010-0101)  
2012-0004 Tele-Schilde vzw  
2012-0005 De Gouden Poort, bloemlezingen Kuypers Julien & Petry Willy
2012-0006 Leerboek der Algebra Marchin & Bosteels
2012-0007 Logaritmhentafels  
2012-0008 Natuur- en Werktuigkunde Leo Riket
2012-0010 Uitnodiging aanstelling van pastoor Theo Wynants te Sint-Guibertus Schilde (in 2006-0034) Denis Schepens, diaken
2012-0011 De Boerentoren van scheldnaam tot beschermd monument  
2012-0012 Beelden van een eeuw 1880-1980  
2012-0013 Van Gysel Paul afzetting gemeente Schilde  
2012-0014 Genealogie Joannes Avermaete Edward Avermaete
2012-0015 'Rapport sur l'administration et la situation des affaires de la commune de Schilde présenté au Conseil Communal par le Collège des Bourgmestre et Échevins 1879-1884'  
2012-0016 Matthyssen, viergeslacht  
2012-0017 Restauratie pijlenbrug in Schildepark  
2012-0018 Verzameling kranten  
2012-0019 De Brouwerij te Schilde Jacobs Hugo
2012-0020 Vennebos Schilde  
2012-0021 De Post  
2012-0022 Scilla mededelingsblad 2012 Jg 45  
2012-0023 Sint Guibertus beiaardcomité vzw  
2012-0024 Dienstgebouw hoek Schoolstraat en Van de Wervelaan (Dienstcentrum) Folders Joseph
2012-0025 Schrift Nederlands van september 1936 t/m 23 januari 1939  
2012-0026 Snijlessen Deel 1 School Zusters van het Hart van Maria  
2012-0027 Snijlessen Deel 2 School Zusters van het Hart van Maria  
2012-0028 Hoofdzaken uit de Nieuwste Geschiedenis  
2012-0029 Familie Luytens (in 2008-0162)  
2012-0030 Evolutie van de brandstofprijzen in België  
2012-0031 Van Bergen  
2012-0032 Foto's van Pier Nagels en kinderen, boswachter in Schilde  
2012-0033 Geloofsboek De Bisschoppen van België
2012-0034 Landmeten en waterpassen Muller-Scheffer
2012-0035 Woordenlijst Nederlandse taal Rekema Jan
2012-0036 Gezin & Gezondheid deel 1  
2012-0037 Gezin & Gezondheid deel 2  
2012-0038 Zuinig zijn  
2012-0039 akte van eedaflegging van een schepenen Renders Josephus  
2012-0040 Dossier Gemeentebestuur  
2012-0041 De Spycker Jaarboek 2012  
2012-0042 Bundel over de familie Schampaert-Van Hout  
2012-0043 Bundel over de familie Van Dorst-Van Hout  
2012-0044 Gemeentelijke adviesraden en hun vertegenwoordiging  
2012-0045 Organiseer je archiefbeheer  
2012-0046 Basiscurcus archiefbehoud voo de medewerkers van het Rijksarchief  
2012-0047 Archiefbewaarplaatsen  
2012-0048 Archiefoverbrenging  
2012-0049 Archiefruimten  
2012-0050 E-mails, hoe klasseren en goed archiveren  
2012-0051 Archiveren, Wat, Waarom, Hoe  
2012-0052 Schimmels vookomen en bestrijden  
2012-0053 Classificeren voor heemkringen Roland Doclo
2012-0054 Fotoarchief  
2012-0055 Verantwoording van de bewarings- en vernietigingsrichtlijnen  
2012-0056 Richtlijnen en aanbevelingen voor het beheer van het archief van de kerkfabriek en van andere parochiearchieven  
2012-0057 Richtlijnen en aanbevelingen voor het Richtlijnen en aanbevelingen voor de bewaargeving, inzage en reproductie van notariële minuten en repertoria  
2012-0058 Optimaal digitaal  
2012-0059 Richtlijnen voor beheer en digitale archivering van kantoordocumenten  
2012-0060 Richtlijnen voor beheer en digitale archivering van e-mails  
2012-0061 U verhuist, uw archief verhuist ook  
2012-0062 We gaan digitaal  
2012-0063 Restauratie en herbestemming van boerderijen Willy Bens
2012-0064 De weg naar gezondheid Jacques Kreamer
2012-0065 Algemene atlas voor België  
2012-0066 De Grote Geïllustreerde Wereldatlas  
2012-0067 Parochie en Kerk OLV ter Hemel Opgenomen Schilde Bergen Nachtegaele Joris
2012-0068 Parochie en Kerk OLV ter Hemel Opgenomen Schilde Bergen Boekerij en Sint Ludgardis Nachtegaele Joris
2012-0069 2970 Actief jan 2012  
2012-0070 2970 Actief feb 2012  
2012-0071 2970 Actief mrt 2012  
2012-0072 2970 Actief apr 2012  
2012-0073 2970 Actief mei 2012  
2012-0074 2970 Actief juni 2012  
2012-0075 2970 Actief juli-aug 2012  
2012-0076 2970 Info jan-feb 2012  
2012-0077 2970 Info mrt-apr 2012  
2012-0078 2970 Info mei-juni 2012  
2012-0079 2970 Info juli-aug 2012  
2012-0080 Taxandria Jaarboek 2011 Het Turnhoutse geheugen van Brabant  
2012-0081 Verleden en heden, kennismaking met de oudere verenigingen van Schilde Staf ooorts
2012-0082 Politiereglement (GAS) voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties  
2012-0083 In Depot, Geven & Nemen  
2012-0084 Post Factum - Jaarboek voor Geschiedenis en Volkskunde-  
2012-0085 2970 Info sept-okt 2012  
2012-0086 Gids voor Schilde 1964 C.Weyns
2012-0087 Jaar van het Dorp 1978  
2012-0088 Burgemeesters van Schilde overzicht Willy Bolders
2012-0089 Verslagen van de bestuursvergaderingen van Scilla 2011 tot ..... Paul Vekemans


GXPLibrarian - 13-okt-2012 13:34:45 - Roland Doclo