Heemhuisverbouwingen

 

Het nieuwe werkjaar is voor Scilla reeds aan de gang en dat wil dit jaar ook zeggen dat de renovatie van ons heemhuis een aanvang heeft genomen. Die renovatie zal een groot deel van dit jaar in beslag nemen en dus willen we jullie via deze pagina op de hoogte houden.

 

Alvast enkele belangrijke aandachtspunten:

- Archiefwerking:

Het archief wordt eind februari ondergebracht naar onze tijdelijke locatie in de dorpsstraat. Onze archiefwerking kan daar gegarandeerd worden voor onze eigen medewerkers, het zal echter onmogelijk zijn om het archief te raadplegen en dit tot het einde van de verbouwingswerken.

- Locaties van onze activiteiten:

Omdat ons heemhuis niet toegankelijk zal zijn, vinden onze activiteiten steeds plaats op andere locaties. De locatie zal steeds duidelijk vermeld staan (tijdschrift, affiches, website).

 

Update - Februari 2013

Het is eindelijk zover! Na 2 jaren van plannen en financiën voorzien wordt er gestart met de renovatie van ons heemhuis. De gemeente, die als bouwheer optreedt, heeft alles rond nu en half maart zal de aannemer starten met de werken.

Eerst wordt het dak hersteld, pannen herlegd, grondig geïsoleerd en al wat daar bij hoort. In een volgende fase wordt het heemhuis binnenin gestript, van nieuwe elektriciteit en verwarming voorzien. Alle ramen en deuren worden vernieuwd, maar ze behouden wel hun uitzicht. Aan de authenticiteit van het gebouw wordt niet geraakt.

Onze bergruimte naast het heemhuis wordt vervangen door een nieuwe sanitaire ruimte die beter aansluit bij de 'zaal' van het heemhuis.

De meest ingrijpende wijziging is voorbehouden voor de keuken-toog-vergaderruimte achteraan. Die wordt grondig veranderd waarbij de verschillende functies wel blijven maar dan op een andere manier en met meer mogelijkheden.

Het zal vooral beter en vlotter werken en we zullen beter in orde zijn met allerlei regels die gelden op vlak van veiligheid en hygiëne.

 

De aannemer heeft voor al deze werken 140 werkdagen gekregen. Dat wil dus zeggen ruim 7 maanden. Als je daarbij ook nog de tijd rekent die wijzelf nodig hebben om de afwerking binnen, de keuken en de ganse verhuis terug te doen, kunnen we stellen dat wij dit jaar niet meer echt over ons heemhuis kunnen beschikken. Maar we laten onze werking daardoor niet ontmoedigen!

 

plan - vernieuwde heemhuis

Update - Juni 2013

Hoe is het gesteld met ons echte heemhuis?

Het dak ligt nu terug vol met pannen en kan de komende decennia de eeuwigheid trotseren. Gedaan ook met sterren tellen door de pannen want er ligt een flinke laag isolatie die onze gasrekening ten goede zal komen.

Binnen is alles gestript en afgebroken wat niet meer kon dienen of moest vervangen worden. De palen, die achteraan stonden, verdwijnen, net als de wel erg karakteristieke rondboog in de zaal waar menigeen zich aan gestoten heeft tijdens een drukke vertelavond. Zij worden beide vervangen door betere steunen die meer ruimte laten voor onze zaal - waardoor we ook meer toepassingsmogelijkheden krijgen in verband met tentoonstellingen en tafelschikkingen, om maar iets te zeggen.

 

Men is op de plaats van de vroegere bergruimte een nieuwe, of vooral een echte, sanitaire ruimte aan het bouwen met verscheidene toiletten. Ze zal ook beter bereikbaar zijn vanuit onze zaal.

In het keukengedeelte worden enkele nieuwe binnenmuren opgetrokken die onze keuken, archief en cafégedeelte van elkaar moeten scheiden. Cafégedeelte of dus de ruimte waar een, weliswaar kleinere, maar veel praktischere toog komt te staan. We zijn er samen met de architect in geslaagd om op dezelfde oppervlakte een betere en multifunctionelere indeling te krijgen.

 

De aannemer is ook bezig met het vernieuwen van de elektrische leidingen en de gas- en waterleidingen. Als deze ruwbouwwerken gebeurd zijn, wordt er ook vloerverwarming gelegd. Hierdoor zal de vloer verhogen waardoor er minder treden zullen zijn om binnen te komen en er ook geen ongelukken meer kunnen gebeuren in de keuken met al zijn vloerniveaus.

Update - November 2013

Er is hard en mooi werk geleverd aan ons heemhuis en toch blijven we met een ambigue gevoel zitten. Het globale plaatje ziet er mooi uit. Onze zaal toont nu veel groter maar met behoud van 'de ziel' van ons Heemhuis. De sanitaire ruimte is zo goed als klaar en naar heemhuisnormen: pure luxe en vooral zo veel praktischer! Het archief heeft ook meer ruimte gekregen en zal iets anders moeten werken. Vooral zal het echter efficiënter kunnen gebeuren. Keuken en cafégedeelte staan casco klaar om door onszelf verder afgewerkt te worden. Als in de komende winter de vloerverwarming haar ding kan doen zullen wij daar met plezier in gaan werken om alles piekfijn in orde te brengen. De nieuwe isolatie onder het dak zal daarbij ook haar steentje bijdragen.

 

Enkel was ons verzekerd dat de aannemer rond 15 november klaar zou zijn, al was ijn termijn tot eind december, en dat wij vanaf december in actie zouden kunnen schieten. Daar is echter niet veel van in huis gekomen. Diverse kleine werken en mankementen die moesten opgelost of afgewerkt worden zijn steeds maar uitgesteld. En zolang de aannemer en dus het gemeentegedeelte van de werken niet klaar is kunnen wij niet voort. En ook voor ons dringt de tijd. De stille wintermaanden zijn ideaal om het heemhuis af te werken. Ons jaarprogramma voor 2014 is daar ook op afgestemd. Ik hoop, duim, dat er tegen dat u dit leest toch nog enige vooruitgang is gebeurd...

Update - Maart 2014

Plots is de situatie hoopgevend. Wat lang bleef lijken op een onoverzichtelijke werf krijgt nu beeld, kleur, ruimte. De invulling die we voor ogen hadden. De praktische toepassingen waarvan we weten/kunnen vermoeden hoe ze daar zouden plaatsvinden, krijgen vorm. Alles zal dus toch goed komen.

 

Het heeft langer geduurd dan oorspronkelijk voorzien. Met de nodige strubbelingen, mankementjes en echte fouten waarvan je denkt: "Is er nu niemand van den bouw die dat gezien heeft?!" Het heeft ons de nodige stress opgeleverd. Ergernissen die je vaak moet verbijten want wij zijn niet de financiers van deze werken. Wat niet wil zeggen dat we géén inspraak kregen. Want die was er wèl. En uiteraard kregen we niet altijd onze zin of was er een regel of wet die toch dicteerde wat er moest, kon en mocht gebeuren.

 

Maar genoeg gezeurd. Ons heemhuis mag gezien worden. Het zal een flinke en mooie verbetering worden. Onze activiteiten zullen voortaan een stuk vlotter verlopen. De zaal biedt iets meer ruimte en comfort voor onze bezoekers. De facto voor jullie, onze leden dus.

 

Sinds eind februari staat het heemhuis opnieuw tot onze beschikking. Ondertussen hebben we het al wel kunnen laten schilderen en heeft ook de schrijnwerker een echte keuken geplaatst, ingebouwde kasten voorzien in de opkamer en een nieuwe toog gemaakt met alle voorzieningen.

In maart zijn we gestart met de verhuis van de Dorpsstraat naar het Heemhuis. Dit zal wel enige weken in beslag nemen om alles zorgvuldig te doen verlopen en alles zo goed mogelijk en liefst vanaf de eerste keer op de juiste plaats te zetten. Vooral voor het documentatiecentrum is dit erg belangrijk. Ook zij hebben meer werkruimte maar die zal snel genoeg volzet zijn.

 

Vanaf 22 april zullen onze activiteiten opnieuw doorgaan in jullie Heemhuis!

Update - Fotoverslag Feestelijke opening 21 april