Lidmaatschap

Scilla zou niet kunnen zijn wat het vandaag geworden is zonder de steun van haar talrijke leden.

Iedereen die de doelstellingen van de Heemkundige Kring Scilla wenst te steunen, kan als lid worden opgenomen in de vereniging.

Wat zijn de andere voordelen van het lidmaatschap?

  • Leden ontvangen elke drie maanden een tijdschrift.

  • Deelname aan voordrachten, filmdagen of diavoorstelling is in de meeste gevallen gratis.

  • Deelname aan uitstappen is goedkoper.

Hoe lid worden?

  • Vul de aanvraag in.

  • Stort de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op het rekeningnummer BE93 9731 1706 2967 met vermelding van naam en 'Lidmaatschap Scilla jaar XXXX'

Jaarlijkse bijdrage:

  • €25 voor leden

  • €30 voor steunende leden

  • €40 voor ereleden

Wanneer wordt iemand niet langer als lid aanzien?

  • Indien een schriftelijk ontslag wordt ingediend bij het bestuur.

  • Indien de jaarlijkse bijdrage niet meer betaald wordt.