1913 - De gouverneur op bezoek!

Het gebeurt niet vaak dat de provinciegouverneur op bezoek komt naar Schilde. In 1913 was heel Schilde dan ook in feeststemming.

In vroegere tijden was een gouverneur voor de gemeente nog veel belangrijker dan nu. Gemeenteraad en College konden veel beslissingen niet uitvoeren zonder de uitdrukkelijke toelating van de provincie (het zogenaamd 'voogdijprincipe').

Op 24 augustus 1913 zette men dan ook zijn beste beentje voor om de Gouverneur plechtig te ontvangen. Er werd zelfs een grote stoet georganiseerd waarin de lokale verenigingen zich voorstelden aan de heer Gouverneur en aan het gemeentebestuur. Groep nr. 24 die op de foto voorbij het gemeentehuis trekt bestaat nu nog. Het is de harmonie Takjes Worden Boomen.

Het bezoek van de Gouverneur was voor Schilde wel heel speciaal. Burgemeester Baron Henri van de Werve (in galakostuum met veel decoraties) verwelkomt hier op de trappen van het gemeentehuis zijn enig kind, gouverneur Baron Gaston van de Werve (uiterst links op het balkon).
Gaston van de Werve werd benoemd tot Gouverneur in 1912. Hij bleef dit tot aan zijn dood in 1923. Gaston van de Werve was dus Gouverneur tijdens de 1ste wereldoorlog, tijdens de heropbouw na de oorlog en tijdens de Olympische spelen in Antwerpen (1920). Tijdens de oorlog kreeg hij huisarrest maar dat belette hem niet om van zijn verblijfplaats een contactplaats te maken voor het verzet. Zijn begrafenis gaf aanleiding tot een grote rouwstoet in Antwerpen. De hoeken van het baarkleed werden gedragen door de belangrijkste personen uit die tijd: minister van buitenlandse zaken Jaspar, minister van Staat Segers, luitenant-generaal baron Drubbel, luitenant-generaal Cabra, de deken van het consulair korps Yebra y Saiz, Bestendig Deputé Anatole de Cock de Rameeyen, de voorzitter van de provincieraad Matthys, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg De Winter en M. Van Cauwelaert, burgemeester van Antwerpen.

 

Op de grote foto lijkt het oude gemeentehuis te beschikken over een immense trap. Dit is echter maar schijn zoals blijkt uit de tweede foto. Dit gemeentehuis was gelegen aan Turnhoutsebaan, ter hoogte van de huidige openbare parking aan de muziekschool. Het deed dienst als gemeentehuis tot 1930.

De plaats onder de trap had vele functies. Volgens noodzaak diende de ruimte ondermeer als cachot of als lijkenkamer. Het gebouw werd na 1930 nog gebruikt als dodenhuisje, bibliotheek en jeugdlokaal. In 1958 werd het afgebroken.

 

Zowel vader Henri als zoon Gaston van de Werve liggen begraven in de familiekelder aan de St. Guibertuskerk.