Hoeve De Pont

Ongetwijfeld de meest romantische hoeve in de wijde omgeving...

 

De plaats kan bogen op een lange geschiedenis - veel langer dan men tot nu toe vermoedde. Klassiek werd het einde van de 18de eeuw als bouwdatum vooropgesteld, maar de plaats is al veel langer bewoond:

Het archief van de familie van de Werve bevat een perkament uit 1638 betreffende de Pont. Andere aanwijzingen komen uit de 'Toponymie van Schilde', waarin sprake is van de Pont (1612), de Groote Pont (1643), de Kleine Pont (1662), de Nieuwe Pont (1598) en de Oude Pont (1637).

 

De Pont als pachthoeve met landen vinden we al in de figuratieve kaarten van de baronie Cloots-De Pret (1746). Het ging om een redelijk kleine hoeve, maar er werden toch meer dan 6.5ha land, weide en heide bewerkt.

Langs de voordeur kreeg men toegang tot twee min of meer gescheiden leefruimtes voor twee families, soms met talrijke kroost en zelfs enkele medebewoners.

 

Op dit ogenblik lijkt de hoeve een museum ter ere van de oude tijd en leefgewoontes. Er heerst een sfeer uit een andere tijd.

 

Naar: Xavier Dalle en L. Oorts - Tijdschrift Scilla, juni 2009