Dieghemhof

De eerste bebouwing dateert uit de 13de eeuw en was eigendom van de heer Jan Van Diedeghem, die het zou verkregen hebben van hertog Jan III van Brabant voor bewezen diensten. Ook het Dieghemveld ten noorden van het goed (gelegen tussen Schildeveld en Breedeveld) hoorde hier bij.

De vijvers van Dieghemhof en Puttenhof zijn natuurlijke waterputten waar het vee heen werd gedreven om te drinken. Vandaar de benaming 'dreef' voor een weg omzoomd met palen of bomen.

Van hoeve tot versterkte hoeve en hof is een stap die over een paar eeuwen loopt. Uiteindelijk wordt het in de 18de eeuw een hof van Plaisantie: 'een buitenverblijf of zomerverblij voor rijkere stedelingen'.

Het lange lage gebouw aan de straatkant is de voormalige conciërgewoning met stallingen voor paard en kar. De conciërge was ook hovenier en onderhoudsman van het domein. Nu is dit het heemhuis van de Heemkundige Kring Scilla vzw, die er ook hun documentatiecentrum hebben gevestigd. Het gebouw is overigens ook door ons gerestaureerd tussen 1989 en 1992.

Ook dit domein is geklasseerd als dorpsgezicht.