Het dorpsplein van Schilde

Het gemeentebestuur heeft vergevorderde plannen om het dorpsplein, gelegen aan de kerk van Sint Guibertus, opnieuw aan te leggen. Men wil een plein waarop geleefd kan worden. Een lovenswaardig initiatief want op een kermis en een buurtfeest na is het momenteel een doodse bedoening. Maar we komen van ver, want vijftig jaar geleden had Schilde helemaal nog geen plein!

We moeten dus vijftig jaar terug in de tijd en we vertellen ons verhaal vooral met foto's want die zeggen zo veel meer dan tekst.

Een foto van architect Jozef Folders uit 1946 toont het toenmalige dorp vanuit de kerktoren.

 

De Dorpsstraat is volgebouwd maar van de Schoolstraat is amper sprake. Er is geen plein. De huizen staan tot aan de kerk. Als we er een stafkaart van 1929 bij halen blijkt dat de as Kerkelei-Dorpsstraat de enige verkeersas was langs waar het verkeer van de Turnhoutsebaan tot aan de kerk kon geraken en zo verder richting Oelegem.

 

De Schoolstraat was toen een brede zandweg met twee zeer smalle uitgangen waar geen auto door kon.

Vanaf 1960 werd het roer drastisch omgegooid. Er sneuvelden heel wat huizen in de Dorpsstraat en de Terputtenlaan (toen nog Kerkstraat genoemd). Naast de huidige bakkerij werd de smalle doorgang van de Schoolstraat aanzienlijk verbreed en een nieuwe doorgangsweg was geboren.

 

Dit kort overzicht geeft u ook een antwoord op twee vragen die u zich misschien al eens stelde: bakker, café en de anderen op het plein hebben geen overburen meer maar ze wonen nog altijd in de Dorpsstraat. Het feit dat de oude en nieuwere huizen in Dorpsstraat en Kerkelei blijkbaar niet op dezelfde lijn gebouwd werden heeft te maken met vroegere plannen om die verkeersas te verbreden. Hun rol wordt nu echter overgenomen door de Schoolstraat die ook zal meeprofiteren van de heraanleg van het plein.