De eerste verenigingen

Schilde kent een rijk verenigingsleven. Enkele van deze verenigingen hebben al een rijke geschiedenis achter de rug. Sommigen hebben het jaar 2000 niet gehaald, anderen hebben het moeilijk om te overleven. Nog andere zien de toekomst rooskleurig in. Ter illustratie een korte geschiedenis van vier oude Schildense verenigingen.

 

De oudste vereniging van Schilde heeft het moeilijk, maar ze bestaat nog steeds. Het is de Sint Sebastiaansgilde waarvan de eerste sporen terug te vinden zijn in 1660. Hun reglement uit 1773 is bewaard gebleven.

Zoals alle schuttersgilden is deze vereniging ontstaan uit een burgerwacht.

 

In een verslag uit 1878 lezen we dat burgemeester-baron van de Werve de gilde op zijn domein had uitgenodigd voor een Koningsschieting. Het werd een groot feest en de baron overhandigde aan de gilde een nieuw vaandel.

Bij de aanvang van de wedstrijd voor de vrouwen werd de baron gevraag om de wedstrijd op gang te brengen met enkele 'ereschoten'. De baron schoot tijdens dit ereschot de hoofdvogel af waardoor de dames niet meer voor de hoofdprijs konden strijden. De baron was echter zo verheugd omwille van zijn prachtschot dat hij besliste om 's anderendaags een nieuw feest met schieting te organiseren!

 

Vandaag zetten de leden van de Sint Sebastiaansgilde hun eeuwenoude werking met veel enthousiasme voort. Het wordt echter moeilijker om nieuwe gildeleden te vinden.

De toneelvereniging Arbeid Adelt haalde het jaar 2000 niet. Ze werd gesticht in 1900 en stierf een stille dood in 1960. Er werd geen nieuw bloed gevonden, er was de opkomst van de TV en hun vast lokaal werd gesloopt. Redenen genoeg om er mee te stoppen.

Maar de eerste vijftig jaar waren succesvol. Jaarlijks werden verschillende stukken gespeeld in de verschillende (café)lokalen die er toen in Schilde waren. De zaaluitbater moest altijd voor een podium zorgen. Meestal werd gespeeld op een paar planken ondersteund met biervaten. Toen men in 1921 zelf een 'planchée' kocht, zat men met een logistiek probleem. Men had nog altijd geen vaste locatie zodat de planchée zo ongeveer overal in Schilde opgeborgen is geweest.

In 1960 werd de werking afgesloten met het opvoeren van 'De Paradijsvogels'. Er volgde nog een laatste teerfeest waarvoor iedereen zelf moest betalen want de kas was helemaal leeg. Jammer want als we zien hoe goed de amateurtoneelverenigingen van 's Gravenwezel en onze buurgemeenten het doen, en als we naar het succes kijken van onze eigen Midzomernachtwandelingen, dan moeten we vaststellen dat Arbeid Adelt in Schilde nog steeds haar plaats zou hebben...

Een bloeiende oude vereniging is de harmonie 'Takjes worden Boomen'. Ze werd, mede op initiatief van de eerder genoemde baron-burgemeester, gesticht als fanfare in 1895. Voor instrumenten zorgen bleek geen probleem te zijn, maar men moest er ook nog op leren spelen!

Er werd tweemaal per week geoefend. Dat was niet evident in een tijd dat men naar het werk vertrok om 5u 's morgens en men pas om 21u terug thuis kwam. De eerste muziekmeester, een inwoner van Essen, bleef na de repetities slapen in Schilde. Het was in die tijd ondenkbaar om na zo'n avondrepetitie nog naar Essen te reizen.

In oktober 1895, tijdens Torekenskermis, kon de fanfare zich fier voorstellen aan hun dorpsgenoten.

Aanvankelijk werden allerlei feestelijkheden muzikaal begeleid en in 1986 werd een grote stap gezet: er kwamen extra instrumenten bij en de fanfare werd een harmonie. Op vele wedstrijden bewees de harmonie ondertussen dat zij kan wedijveren met de besten.

De eerste voetbalclub van Schilde startte in moeilijke omstandigheden. Union Alberta FC Schilde werd door enkele collegestudenten opgericht in 1916. In volle oorlog waren de lessen opgeschort en de studenten waren naar hun dorp teruggekeerd. Ze hadden op school het voetbal leren kennen en konden hun vrienden warm maken voor deze sport. Van burgemeester-baron van de Werve (weer hij!) kregen ze een terrein ter beschikking aan de Kerkelei. De grachten werden gedempt en het eerste voetbalterrein van Schilde was geboren.

De eerste wedstrijd kende een merkwaardig einde. In september 1916 werd een oefenwedstrijd gespeeld tegen het gereputeerde Wijnegem. Voor meer dan 1000 toeschouwers hield Schilde goed stand tot Wijnegem een penalty kreeg. In die beginjaren was het bij vriendschappelijke wedstrijden de gewoonte dat men niet scoorde bij een strafschop. De bal werd stilletjes in de handen van de doelman getrapt. Wijnegem vreesde echter dat men de wedstrijd tegen die 'beginnersploeg' niet zou winnen en trapte de bal keihard binnen. Er ontstond een groot tumult over zoveel onrecht. Toen de gemoederen bedaard waren en men de wedstrijd wou verder zetten, bleek dat de scheidsrechter naar huis was vertrokken. Hij ging niet akkoord met zoveel onsportiviteit. De wedstrijd werd dan maar gestaakt.