Pastorij

Geschiedenis van de pastorij van Schilde

 

Na de bouw van twee eerdere pastorijen in de buurt van onze kerk, werd er in 1741 gestart met de bouw van de huidige pastorij aangezien de bestaande bouwvallig was geworden.

Met het optrekken van het gebouw werd gestart onder pastoor Borrens (1738-1748), de afwerking gebeurde onder pastoor Spycket (1748-1759).

In 1753 wordt er vermeld: 'Een huys met twee vijfden paarten van een schure, met het land en de grond groot een bunder, genaamd de pastorije.'

Ondanks de weigering tot medewerking van de pastoor van Schilde aan het nieuwe regime na de Franse Revolutie, wordt de pastorij niet geconfisceerd maar wel beheerd door een nieuwe instelling: de Kerkfabriek. De pastorij blijft bewoond door de pastoors tot in 1970 ondanks de toenemende bouwvalligheid. Vanaf dan dreigde de sloophamer en het is slechts dankzij de inzet van vele mensen dat het toch gerestaureed werd door de gemeente in 1980. Dit mooie gebouw kan nu weer bewoond worden door de pastoors van Schilde.

De pastorij en de omgeving zijn geklasseerd als dorpsgezicht.