De oude jongensschool Sint-Wijbrecht

Een Schoolstraat zonder school... Het oogt wat vreemd, maar is bij ons een feit geworden nadat de fusie tussen Sint-Wijbrecht en de Wonderwijzer tot stan kwam. De gebouwen van de voormalige jongensschool werden verlaten.

Guibertus is de Latijnse vorm van Wijbrecht.

Na de eerste schoolstrijd in de jaren 1880 werd er door baron Henri van de Werve en van Schilde eerst een vrije, katholieke meisjesschool opgericht in Puttenhof. Enige jaren later volgde er een jongensschool in de latere Schooltstraat: de Sint-Henricusschool, ongeveer recht tegenover de huidige school. In 1910-1911 werd er gestart met een nieuw gebouw op de huidige plaats met een speelplaats voor de school.

De vier bestaande lindebomen stonden dus oorspronkelijk op de speelplaats en verkeer was er toen niet op deze smalle zandweg waar enkel wat akkers en weiden waren. In de daarop volgende decennia werd er stelselmatig bijgebouwd om de bevolkingsgroei in Schilde op te vangen. Tot zelfs die 8 grote klassen niet meer volstonden en er in de jaren 1960 een nieuw bijgebouw kwam met een turnzaal. Dat gebouw werd een 25-tal jaar later al vervangen door het huidige bijgebouw.

De jongensschool in 1970.

Dat had wel tot gevolg, ook al omwille van de financiële beperkingen van de parochie als eigenaar en na het sterven van hun mecenas Henri van de Werve en van Schilde, dat het oude gebouw wel een aantal bouwverschillen heeft gekregen in die 50 jaar. Nadien kreeg het niet altijd de broodnodige renovaties waar het eigenlijk wel recht op had.

Het kwam in elk geval wel op de lijst van waardevol bouwkundig erfgoed als vastgesteld onder nr. ID.14149. Een klassering als dorpsgezicht kwam er niet. Het is te eclectisch (een veelvoud van bouwstijlen). Feit is wel dat dit gebouw, met de bijhorende lindes, nu net zo bepalend is geworden voor deze Schoolstraat. Nog afgezien van het gfeit dat er pakweg vier tot vijf generaties jongens op deze schoolbanken hebben gezeten.