Wapenschild

Het wapenschild van Schilde (thans deelgemeente Schilde) werd officieel vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1876. De officiële beschrijving luidt als volgt:

“Gevierendeeld in 1 en 4 van goud met gaand everzwijn in sabel; in 2 en 3 van sabel met drie kepers van zilver. Het schild overtopt door een kroon met negen parels, rechts gehouden door een wildeman houdende zijn knots op de rechterschouder en links door een wildevrouw met in de linkerhand een lange stok in natuurkleur. De houders gebladerd en gekroond van sinopel.” (sabel is zwart, sinopel is groen, natuurkleur is gewoon wit).

De gemeente koos voor het wapenschild van de adelijke familie van de Werve die een belangrijke rol heeft gespeeld in de gemeente, evenals in de provincie en de stad Antwerpen.

Volgens de overlevering voerde Alaric, de eerste burggraaf van Antwerpen, een schild van sabel met drie kepers van zilver. Een nazaat liet een woning bouwen “aan de werf” en werd zo de stamvader van het geslacht van de Werve. Na een huwelijk met een vrouw uit de familie Sanglier werden beide wapenschilden samengevoegd tot het huidig wapenschild van de familie van de Werve.

Het schild wordt geflankeerd door een wildeman en een wilde vrouw. Wildemannen en -vrouwen zijn fabelwezens die regelmatig opduiken in de volksverhalen van veel Europese landen. In de heraldiek of wapenkunde worden ze soms gebruikt als schilderhouder(s). Ook het schild van de stad Antwerpen wordt geflankeerd door een wildeman en wildevrouw. Gelet op de belangrijke rol die de familie van de Werve ook in Antwerpen speelde is dit misschien geen toeval.

Schilde deelde zijn wapenschild met de gemeenten Vorselaar (1841) en Lichtaart (1970).
Het wapenschild van de deelgemeente Schilde vormt de basis van het wapenschild van de fusiegemeente Schilde – ’s-Gravenwezel. In het midden wordt het voormalige wapenschild van de deelgemeente ’s-Gravenwezel weergegeven (de drie rozen van de adelijke familie de Pélichy). De wildeman en –vrouw zijn verdwenen.