Privacy Beleidsverklaring

Verordening (EU) 2016/679 dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Scilla respecteert de Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens.


Wanneer u lid wordt, dan registreren wij uw naam, adres en type lidmaatschap (erelid, steunend lid, gewoon lid). Deze informatie wordt door ons enkel gebruikt voor de verwerking van uw lidmaatschap, het verzenden van ons tijdschrift en andere communicatie die betrekking heeft op uw lidmaatschap.


Wanneer u inschrijft voor een van onze activiteiten dan worden de door u meegedeelde persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres door ons enkel gebruikt om uw inschrijving te verwerken en om met u  te communiceren in verband met de activiteit waarvoor u hebt ingeschreven. Deze gegevens worden niet bewaard na de activiteit.


De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden nooit doorgegeven aan derden.


Door uw inschrijving als lid, of inschrijving voor een activiteit, geeft u ons de toelating om uw persoonsgegevens te gebruiken  volgens de hierboven vermelde principes.

 

De volledige details van ons privacybeleid kan u vinden in het document: Privacybeleid versie 1.0

 

Indien u vragen heeft, kan u steeds bij ons terecht via: privacy@scilla.be