Publicaties

Alle boeken liggen ter inzage op het archief van Scilla. Sommigen zijn ook raadpleegbaar in de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen.

 

De boeken worden gratis besteld op het grondgebied Schilde.

Niet-inwoners kunnen hun boek zelf ophalen of met de post laten bezorgen (meerkost: €4 per boek).

Technische gegevens:

 

A4 - €15 voor beide delen (dubbele verzendingskosten!)

Deel 1, 1999 - 408 blz

Deel 2, 2004 - 461 blz

Toen we Nederlanders werden en waren

 

Deel 1: Een bespreking van de situatie op wereld- en Europees vlak rond 1800. Het verhaal van Nederland en Brabant tot 1814. Het leven tijdens onze Nederlandse tijd.

Deel 2: Een cijfermatige benadering van onze bevolking. Info over bestuurlijke en gerechtelijke zaken. De nasleep van de Nederlandse tijd en de geboorte van België.

Technische gegevens:

 

A5 - 167 blz - €5

1989

Van de elle en het pond

 

Een beschijving van de evolutie van maat- en meeteenheden. Grootheden gebruikt in oude geschriften en documenten.

Technische gegevens:

 

A4 - 72 blz - €10

2008

 

UITVERKOCHT

De Brouwerij te Schilde

 

Het verhaal van brouwerij Trophee van brouwer Charles Baelemans.

Technische gegevens:

 

A4 - 28blz

2011

 

UITVERKOCHT

Dokters en ziekenzorg - vroedvrouwen en geboortes

 

Wie waren de eerste dokters en verzorgers in Schilde? Hoe verliepen de bevallingen en hoe zagen de eerste weken van moeder en kind er uit?

Technische gegevens:

 

A4 - 44blz - €5

2012

Hendrik Conscience en Schilde

 

Hendrik Conscience kwam vaak wandelen en uitrusten in Schilde. Hij vermeldde Schilde onder meer in zijn eerste en zijn laatste boek, en hij schreef hier enkele van zijn meesterwerken. Redenen genoeg om all info te bundelen over Schilde en de man die zijn volk leerde lezen, en de Schildenaren leerde zingen.

Technische gegevens:

 

A4 - 41blz - €5

2013

 

UITVERKOCHT

Picardie

 

De wijk Picardie kende een bewogen geschiedenis die we in dit boek schetsen aan de hand van kaarten, foto's en getuigenissen.

Technische gegevens:

 

A4 - 300blz - €20

2014

 

UITVERKOCHT

De grote oorlog in Schilde - Schildenaren in de grote oorlog

 

Het leven in Schilde tijdens de eerste wereldoorlog en de belevenissen van Schildenaren in het leger, op de vlucht, krijgsgevangen of geïnterneerd.

Technische gegevens:

 

A4 - 55blz - €5

2016

50 jaar Scilla

 

De geschiedenis van 50 jaar heemkundige kring Scilla. Er is gewerkt, plezier gemaakt, gevierd. Een overzicht, doorspekt met anekdotes.

Technische gegevens:

 

A5 - 16blz - €5

2014

De grote oorlog in Schilde

 

Een klein boekje waarin het leven in Schilde tijdens WOI geschetst wordt.

Technische gegevens:

 

A5 - 50blz - €5

2018

De grote oorlog in België

 

Aan de hand van de belevenissen van 19 gesneuvelden en 1 overlevende die een binding hadden met Schilde of 's Gravenwezel brengen we het verhaal van WOI in Schilde.

Technische gegevens:

 

A4 - 181blz - €10

2012

Verleden en heden. Kennismaking met de oudere verenigingen van Schilde.

 

Een beschrijving van de oudste verenigingen van Schilde.

Technische gegevens:

 

A4 - 100blz - €10

2018

Baron Gaston van de Werve en van Schilde en de Val van Antwerpen

 

Schildenaar baron Gaston van de Werve en van Schilde was gouverneur van de provincie Antwerpen tijdens de eerste wereldoorlog. We schetsen een verhaal over de val van Antwerpen aan de hand van zijn dagboek, het dagboek van zijn echtgenote en andere ooggetuigen die na de oorlog verslag uitbrachten bij de gouverneur.

Technische gegevens:

 

A4 - 40blz - €5

2020

De Kerkelei - een monument van een winkelstraat

 

Op de open monumentendag van 8 september 2019 werd het commercieel verleden van de Kerkelei toegelicht. Tijdens een wandeling door de straat kon u via 37 infopanelen vernemen welke commerciële activiteiten er vroeger achter de verschillende gevels plaatsvonden. Dankzij het gemeentebestuur konden we alle bewoners van de Kerkelei een brochure met de fiches bezorgen. We bezorgen u op eenvoudige aanvraag een digitaal exemplaar.

Technische gegevens:

 

A4 - 160blz - €10

2023

Wat Was...

 

De voorbije 15 jaar heeft Staf Anthoni in ons tijdschrift 70 artikels gepubliceerd onder de titel “Wat Was”, over religie en het boerenleven.

Deze artikels werden door zeer veel lezers erg gretig gelezen en af en toe kwam er een vraag van een nieuw lid om de oudere verhalen ook te mogen of te kunnen lezen. Staf kon op zeer treffende en humoristische wijze een beeld en herinneringen oproepen uit de jaren 1940 en later hier in Schilde en omgeving.
Vandaar dat wij besloten hebben, bij wijze van afscheid maar vooral als dank, om 40 van zijn verhalen te bundelen in een themaboek ‘Wat Was’.

 

Je kan als lid slechts 1 exemplaar reserveren aan €5.

Bestellen kan:

via dit formulier

via inschrijvingen@scilla.be

 

Betaling:

IBAN BE93 9731 1706 2967 - BIC ARSP BE 22

Vermeld duidelijk je naam en "bestelling publicaties"

Bestellingen worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling. Maar: Gelieve pas te betalen nadat wij de bestelling bevestigd hebben.