Realisaties

Scilla is steeds actief geweest op het vlak van monumentenzorg om zo het (verdere) verval van enkele typische gebouwen en dorpsgezichten te voorkomen.

De bijzonderste verwezenlijkingen zijn de eigenhandige restauratie van de Orangerie in 1971 en de restauratie, ditmaal met de logistieke steun van het gemeentebestuur, van de conciërgewoning van het Dieghemhof - thans het Heemhuis Scilla.

De talrijke publicaties van jaarboeken, tijdschriften en kalenders zijn een boeiende informatiebron voor onze leden en andere belangstellenden.

Dankzij een actieve ledenwerking door middel van voordrachten, film- en diavoorstellingen, uitstappen en wandelingen kan Scilla een gevarieerd publiek bereiken. Op die manier ook bieden we de mogelijkheid kennis te maken met de verschillende facetten van het rijke en altijd boeiende leven de heemkennis, en in het bijzonder van die van onze gemeente.